3347 B 16A, S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3347 B 16A, S 16A

Inläggav Leif Fredin » 04 sep 2014, 09:23

3347
B 16A
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4954

Leveransdatum 1941-02-23. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 309, höger nr: 310
7 omgången. Gångtid vid kontroll- och hemflygning 8 tim 45 min
Levererat till F 7 1941-03-17
Formation 1941-03-17
Godkänt 1941-03-28

Bild

Märkning 7-14 (1941-09-16)

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Verkstad 1941-10-24

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Överlämnat till F 11 1942-11-20
Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Verkstad 1943-03-18 för vingförstärkning
Vingförstärkning beräknas klar 1943-07-01.
Typbeteckning ändrad till S 16A enligt to 571/43 daterad 1943-10-20

Haveri 1944-09-14 vid Roma. Märkning 11-9
Total gångtid: 294.40 tim
Motorer: IF Delta nr 395. IF Delta nr 346
1 mekaniker furir Gösta Nilsson oskadad
Orsak till haveri: Kollision under körning på marken med annat fpl (3359/1). Fpl fördes av 1.mekaniker utan tillstånd.
Skador flygplan: Vänster vinges båda vingbalkar avslagna c:a 1,5 m från vingspetsen.
Beräknad reparationskostnad 5.600:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Under körning på marken kolliderade fpl 3359 med fpl 3347.

Furir 30 Nilsson anförde följande:
att han tjänstgjorde som 1. mekaniker på fpl 1,
att fpl stod uppställt i värn,
att han den 14/9 c:a kl 1300 fick order om att fpl vis skymningen skulle ställas upp på fältet längs allén,
att c:a kl 1800 flygförarna började hämta de andra fpl men ingen kom till fpl 1,
att då fpl 1 varit ur tjänst på grund av översyn han trodde, att man glömt avdela någon för att hämta det,
att han efter att ha väntat c:a 15 min själv körde ut fpl ur värnet,
att när efter en stunds ytterligare väntan fortfarande ingen flygförare kom och då han såg att samtliga andra fpl hade hämtats började han köra fpl mot fältet i tanke på att han snart skulle möta någon flygförare,
att han var rädd att det skulle hinna bli mörkt innan någon förare kommit för att hämta fpl och med tanke på de haverier som förut inträffat vid div under utkörning nattetid från värnen till fältet, ansåg han att det var säkrare om han körde fpl förbi de svåraste passagen medan det ännu var ljust än om någon flygförare gjorde det under mörker,
att han ej mötte någon flygförare varför han körde fpl ända fram till uppställningsplatsen.
att fpl skulle ställas upp längst ut till höger om uppställningsplatsen men då han såg, att denna plats för tillfället var upptagen av ett annat fpl han beslöt att tills vidare ställa upp fpl i en lucka mellan fpl 9 och 63,
att denna lucka var c:a 50 m bred,
att när han hunnit till en punkt ungefär 20 m till höger om fpl 63 han märkte, att bromsarna inte togo och då det var för sent att svänga med tillhjälp av motorerna, kuperade, varför fpl fortsatte att rulla på grund av nedförsbacken tills det stötte mot fpl 9,
att han före starten kört upp trycket i bromssystemet och att bromsarna förut under utkörningen hade funktionerat väl,
att han efter att ha passerat de svåraste ställena på vägen ut från värnet observerat att trycket varit uppe i 11 kg,
att han varit tvungen att använda bromsarna mycket under utkörningen,
att bromstrycket när han skulle stanna vid uppställningsplatsen bara varit 2 kg.
att han kört mycket långsamt hela vägen,
att han väl kände till att endast förarutbildad personal får köra fpl typ 16 på marken,
att orsaken till att han ändå körde fpl var, såsom han förut nämnt, att han ansåg riskerna vid utkörning av fpl ur värnet under mörker vara alltför stora,
att det alltså varit med tanke på fpl säkerhet som han tagit risken att köra ut det,
att han i övrigt icke hade något att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Gösta Nilsson
Furir

Furir 23 Boström anförde följande:
att han var 1. mek på fpl 63,
att han ej såg själva kollisionen,
att han uppskattade avståndet mellan fpl 9 och 64 till c:a 60 m.

Uppläst och vidkänt:
Eric Boström
Furir

Korpral 42 Lindström anförde följande:
att han befann sig i fpl 5,
att han såg fpl 1 komma sakta rullande längs uppställningsplatsen mot fpl 9,
att han ej kunde bedöma när motorerna å fpl 1 kuperades då propellrarna voro igång hela tiden,
att han ej såg fpl 1 göra någon sväng,
att han väl kände till att endast förarutbildad personal fick köra fpl av typ S 16 på marken,
att han visserligen ej sett någon skriftlig order på detta men att det muntligen sagts till vid flera tillfällen.

Uppläst och vidkänt:
Per Lindström

Furir 2033-45-38 Fagerberg anförde följande:

att han tjänstgjorde som 1. mekaniker på fpl 9,
att han stod på fpl högra sida och sålunda ej kunde se själva händelseförloppet vid kollisionen,
att han uppskattade avståndet mellan fpl 9 och 63 till c:a 60 m,
att han väl kände till, att endast förarutbildad personal får köra fpl av typ S 16 på marken.

Uppläst och vidkänt:
Nils Fagerberg

Av besiktning och förhör framgår, att skada föranletts av:
att furir Nilsson, utan att vara kompetent härtill och trots förbud, framkört fpl 1 på marken.

Skavsta den 9/10 1944
L. Iohnson
Förhörsledare
U. Ljungberg
Protokollförare

Beslut:
Målet hänskjutes till krigsrätt för åtal.

Nyköping den 12/1 1945
Birger Schyberg
Depåchef
/Arne Almé

Till CVV 1945-04-10; liten översyn, motorbyte. Påbörjat 1945-04-11
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster