3343 B 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3343 B 16A

Inläggav Leif Fredin » 04 sep 2014, 08:42

3343
B 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4950

Leveransdatum 1940-12-07. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 297, höger nr: 300
Skulle ursprungligen tillhöra 5 omgången.
Nytt leveransdatum 1941-03-06. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 297, höger nr: 330
7 omgången. Gångtid vid kontroll- och hemflygning 8 tim 40 min.
Märkt med vit överkant av sidorodret vid leveransflygning från Italien.
Levererat till F 7 1941-03-19
Formation 1941-03-19

Totalhaveri 1941-06-10 i Vänern vid F 7, Såtenäs. Märkning 7-12
Gångtid 28 tim
Motorer: IF Delta nr 297. IF Delta nr 300
Besättningen ff aspirant Bertil V Holtz skadad, avled 11/6, aspirant Erik O S Harding, mek vol Stig O. Nyman omkom, fsig vicekorpral Borgström skadad

Bild

Ur haverikommissionens protokoll:

Den 10 juni 1941.

Efter muntlig order sedermera bekräftad genom fo nr B 49 sammanträdde flygvapnets haverikommission å Såtenäs med anledning av ett samma dag inträffat flyghaveri med fpl nr 3343 typ B 16 med motorer typ IF Delta V nr 297 och H nr 300 varvid officersaspiranten vpl korpralen 627 49/40 Harding och vol 141/F 7 Nyman dödats samt officersaspiranten vpl korpralen 239 45/38 Holtz och fsig vk 228/F 7 Borgström skadats.
Officersaspiranten Holtz avled den 11/6.
I kommissionen ingingo med anledning av ordern följande ledamöter:
Majoren N.G.F. Adlercreutz, ordförande,
Kaptenen S.E. Uggla,
Flygingenjören av 3. gr L.N. Ekstam samt
e. amanuensen N. Krok, tillika sekreterare.
Amanuensen N. Krok anslöt sig till kommissionen följande dag.
_______________________________

Händelseförloppet vid haveriet var i korthet följande.

Fpl hade startat omkring kl 1000 för övning i bombfällning med övningsbomber. Sedan fpl efter starten uppnått ungefär 200 m höjd, hade ff påbörjat en vänstersväng, varunder motorstörningar inträffat. Ff hade då under fortsatt vänstersväng i plané försökt nå flygfältet. Under flygningen i medvind hade farten emellertid blivit så låg, att vikning skett på relativt låg höjd och fpl havererat och fattat eld.
_______________________________

Från Lidköpings lasarett meddelades senare på dagen, att Holtz då var vid sans och fullt redig, men att hans tillstånd var kritiskt. Med anledning härav avreste kapten Uggla till Lidköping och hörde såväl Holtz som Borgström, vilka uppgåvo följande.

1. Holtz.
Sedan han uppnått en höjd av 150 – 200 m och påbörjat en vänstersväng, hade båda motorerna samtidigt och hastigt gått ned i varv. Vid starten hade olje- och bränsletrycken varit normala. Han hade pumpat med gasreglagen och bränslepumparna men utan resultat. Han hade först tänkt söka nå flygfältet, men då detta visat sig omöjligt, hade han ämnat sätta fpl i sjön. Han hade emellertid förlorat höjd alltför snabbt under flygningen i medvind.

På särskilda frågor uppgav Holtz vidare.
Han hade ej observerat olje- och bränsletrycket, efter det motorstörningen inträffat. Han hade ej före starten kontrollerat, om bränslekranarna varit öppna och ej heller frågat mekanikern (fsk) därom. Holtz vidhöll bestämt, att båda motorerna stoppat, varvid han påpekade, att han i annat fall med hjälp av en motor kunnat återvända till flygfältet.

2. Borgström.
Han hade uppehållit sig på signalistplatsen. Han hade ej varit fastspänd, enär fastbindningsremmar saknats. Starten hade varit normal. Sedan fpl uppnått 200 m höjd, hade ff påbörjat en vänstersväng, varvid kraftiga smällar hörts i högra motorn, samtidigt som denna snabbt sjunkit i varv. Han kunde ej uppgiva, huruvida vänster motor gått normalt eller ej. Han hade märkt, att ff under sväng åt vänster sökt nå flygfältet. Fpl hade förts längs strandkanten mot flygfältet och enligt vad han nu kunde erinra sig, hade fpl gått med nosen rätt i strandkanten. Besättningen hade under dessa manövrar uppehållit sig på tjänstgöringsplatserna. Fpl hastighet hade mot slutet varit mycket låg.

Beslut
Brott mot gällande föreskrifter för klargöring före start (Allmän och speciell förarinstruktion) föreligger.
Föraren skall enligt Allmänna förarinstruktion och SFI för fpl typ 16, före start kontrollera, att bränslekranarna äro i läge för start, vingtankskranarna hava emellertid varit stängda vid starten, vilket förorsakat motorstopp.
Till ett förhindrande av ett upprepande komma vingtankkranarna att modifieras och eventuellt förses med anordning för fjärrmanövrering

Stockholm den 2/10 1941

Kasserat 1941-08-08
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 3343 B 16A

Inläggav Bengt Ekbladh » 10 jun 2016, 18:58

Ur Fb::
>>Idag ((2016-06-10 )) för 75 år sedan förolyckades E.O.S. Harding, S.V. Holtz samt S.O. Nyman när de omedelbart efter start i sin B16 fick motorstopp och kraschade in i Brandsfjorden. Planet började brinna och endast en i besättningen överlevde. Detta var första haveriet med dödlig utgång på F7, Skaraborgs Flygflottilj.
Totalt havererade 3st med dödlig utgång på F7. Ärat deras minne.>>

Mikael Forslund säger i Caproni-boken::
>>Under klargöring inför start öppnade tjänstgörande markmekaniker bränslekranarna. När sedan medföljande mekaniker gick ombord har denne STÄLLT OM bränslekranarna , och därvid Stängt dessa.>>

Modifiering av bränslesystemet infördes efter hand !
Detta var 1:a Totalhaveriet med Caproni i Sverige.
Gångtid vid tillfället var 18,45 timmar

Tilläg
10 Juni
Idag hedrar vi Asp vpl kpl Bertil Viktor Holtz, Asp vpl kpl Erik Harding, Volontär Stig O Nyman som omkom, och Vkpl Stig E A Borgström som skadades svårt vid F 7 första haveri med dödlig utgång. Det skedde med en B16 Caproni och orsakades av ett missförstånd mellan mekaniker. Flygplanets motorer stannade efter start pga bränslebrist och fattade eld.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster