744 B 4A

I tjänst 1934-1947
Antal i Flygvapnet: 45 st
Typbeteckningar: B 4, B 4A och B 4B

Moderator: Sven-Erik Jönsson

744 B 4A

Inläggav Leif Fredin » 30 jul 2014, 13:01

744
B 4A
Typ: Hawker Hart
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping
Tillverkningsnummer 77

I tjänst CVM 1938-04-27
Godkänt 1938-05-07
Till F 4 via CVM 1938-05-12 med motor typ My VII nr 133
Märkning 4-44

Haveri 1939-03 14
Total flygtid: 159.40 tim
Motor: My VII nr 133
Total gångtid: 162.40 tim
Orsak till haveri: Kollision på marken. med B 4A nr 720
Skador flygplan: Vänster övervinge: frambalk bucklad, skador å klädsel och spryglar. Townendring bucklad. Propeller kassabel.
Skador motor: Propelleraxeln krökt.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Flygplan 3.300:- kr, motor 200:- kr. Summa 3.500:- kr

Ur protokoll:

Sergeant Viktor (stnuoff) uppgav:
att fpl 44 var uppställt för diviering i linje med övriga fpl utanför I-hangaren
att fpl 20, som under natten stått uppställt i sjöhangaren, hämtades och flögs upp till fältet av löjtnant Lundgren med vicekorpral 93 Carlsson som mekaniker
att fpl 20 bromsar krånglat vid upprepade tillfällen, vilket icke varit fallet med övriga fpl å div
att bromsarna justerades efter besiktning fredagen den 10/3
att därefter anmärkning mot bromsarna ej framkommit.

Uppläst och vidkänt:
O. Viktor
Sergeant.

Löjtnant Lundgren med
anmälan om haveri.
Till Chefen för 1. divisionen.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag den 14/3 efter landning med flygplan 20 kolliderade med flygplan 44.
Händelseförloppet var följande;
På order av divisionschefen hade flygplan 20 hämtats vid sjöflygdivisionen för att flygas upp till fältet. Då inga vikter funnos tillgängliga beordrades vk 93 Carlsson att medfölja i flygplanet. På grund av vindriktningen skedde landningen snett emot solen, som vid denna tidpunkt, kl 0915, stod lågt. Vid inkörningen observerade jag att 4 flygplan stodo uppställda i linje ut från hangaren. Körningen verkställdes därför så att flygplanet efter 180° sväng skulle placeras på vänstra flygeln.
Det påkörda flygplanet stod vid tillfället utanför denna linje med ett avstånd av 45 m. Detta flygplan skymdes av fpl 20:s motor. Solen mot den vita snön bidrog till att försvåra möjligheterna att upptäcka planet, vilket icke upptäcktes förrän omedelbart före kollisionen. Bromsarna slogs till, men avståndet var då för kort. Vid kollisionen slogs tändningen omedelbart ifrån, men propellern hann dock göra några varv innan den stannade.

Östersund den 14 mars 1939.
Nils Lundgren
Löjtnant.

Vicekorpral 93 Carlsson uppgav:
att han medföljde i fpl 20 vid kollisionen
att han under landningen och körningen på marken satt nedkrupen och såg åt vänster mot hangar L
att solen bländade starkt från vänster (omkr 80 grader)
att han ej märkte fpl 44 förrän sammanstötningen ägde rum
att han tjänstgjort vid 1. div sedan 1/11 1938.
Uppläst och vidkänt:
R, Hj. Carlsson
Vicekorpral.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
att föraren å fpl 20 icke observerat å parkeringslinjens förlängning för deviering parkerat fpl
att lågt stående sol snett framifrån försvårat observation framåt.

Östersund den 14/3 1939 A. Krook
Förhörsledare
E. Lindell
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har föranletts av att föraren icke observerat ett för deviering uppställt fpl.
Föraren å fpl synes ha brustit i den aktsamhet som jämlikt OSF kap 111 § 1 mom 6 bort iakttagas. Mom 8 i nämnda § synes icke vara tillämplig i förevarande fall, enär vicekorpral Carlsson medföljt utan tjänsteuppdrag och därför ej kan inräknas i fpl:s besättning.
Målet hänskjutes till krigsrätt.

Östersund den 3/4 1939.
E. Tornberg
Flottiljchef.
/A. E. Nilsson (?).

Verkstad 1939-03-21. Reparation. Liten översyn. Motor typ My VII nr 124 inmonterad
Formation 1939-10-27
Särskilt uppdrag. Till F 19 1940-01
Kasserat 1940-09-16
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 744 B 4A

Inläggav Bengt Ekbladh » 03 aug 2014, 21:09

Leif skrev:
Särskilt uppdrag.1940-01
Till F 19
Kasserat 1940-09-16

1940-01-10 ankom F19 till Finland, Veitsiluoto.
1940-01-12 blev första stridsdag.
Efter att bla.några I-15bis förstörts på marken vände man åter bas.
Då sker en kollision:
Blå Y (732) kolliderar underifrån med Blå X (744)

Av Blå X :s besättning blir Matti Sundsten fastsnärjd i baksitsen och följer med planet mot marken.
Turligt rätas planet upp en del och efter att ha kolliderat med några träd kan Matti ta sig ut helskinnad.
40-01-15 hittas han av Finska patruller.
Arne Ljung hoppade och blir krigsfånge och frisläpps / utväxlas 1940-05-10

1940-09-09 påträffar en Finsk gränsbevakningsavdelning vraken efter Hartarna X och Y (744 och 732)
vid Aatsinki ca 15 km nordost om Märkäjärvi
732—Y hade ggt på 219,15 timmar och
744---X....185,50 timmar
Källa::
Svenska Flygare i Strid // Mikael Forslund (2010)
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till B 4, Hawker Hart

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster