072 / 572, Sk 6A

Antal i Flygvapnet: 20 st Sk 6A + 1 st Sk 6
I tjänst 1927-1940

Moderator: Sven-Erik Jönsson

072 / 572, Sk 6A

Inläggav Lars Larsson » 02 feb 2014, 15:52

072 / 572
Sk 6A
Typ: Heinkel HD 36
Tillverkad av CFM (Centrala Flygverkstaden Malmslätt), Malmslätt
c/n: 154
Tillverkningsår: 1929


1929 Levererad till F5 märkning 072,572,5572,5-66
1929-06-12 Godkänd
1939-04-18 Till F1 märkning 1-91
1940-12-10 Kasserad.

Gångtid: 692,40 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3180
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 072 / 572, Sk 6A

Inläggav Leif Fredin » 02 jul 2014, 05:47

Sk 6
572
Typ: Heinkel H.D.36
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden, Malmen
Tillverkningsnummer 154

Levererat till F 5 1929-06-10 med motor typ Mc nr 36101.
Numrerat 072
Godkänt 1929-06-12

Numrerat 572 enligt TB nr T.465 daterad 1929-07-08.

Bild

Verkstad 1929-08-28. Motorbyte: Inmonterat motor typ Mc nr 37245
Formation 1929-08-29
F 5 verkstad 1929-10-21. Motorbyte: inmonterat motor typ Mc nr 34482.
Formation 1929-10-30
Verkstad 1930-02-12. Motorbyte. Inmontering av motor typ Mc nr 45176. Reparation av motorns täckplåtar samt vänster undervinges framkantfanér m m.
Formation 1930-02-14
Verkstad 1930-02-19. Reparation av spant i stjärtpartiet samt utbyte av sporre (komplett).
Formation 1930-02-20
Verkstad 1930-06-13. Motorbyte. Inmontering av motor typ Mc nr 36965. Utbyte av propeller. Reparation av kylare m m.
Formation 1930-06-21
Verkstad 1930-07-28. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 34342. Utbyte av wiren till halvkompressionen, flygplanhjulen samt bultarna i höjd- och skevningsrodren.
Formation 1930-08-01
Hangar 1930-08-06. Motorbyte: inmontering av motor typ MC nr 40660. Motorn tagen från plan nr 512.
Formation 1930-08-08
Verkstad 1930-08-25. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 45455. Utbyte av: sporrskopa (typ S 6) samt höger sidoroderlinor m m.
Formation 1930-08-30

Haveri 1930-09-26 vid Högseröd.
Skador fpl: Propeller. Övervinge: spryglar intryckta. Vingstötta knäckt. Sidoroder stukat.
Anm.: Ovannämnda delar ersatt från flygplan n:r 582. Flygplanet åter uppmonterat.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: 600:- kr

Ur protokoll:

Löjtnanten Henricson anförde i huvudsak följande:
att han hade order att landa med anmälan vid punkt n:r 2 vid Högseröd. Han rekognoscerade först ett fält längre norrut, vilket hann fann olämpligt. Sedan gick han ned till fälten vid kontrollen och verkställde rekognoscering, då han för landning valde den vänstra delen, enär den högra var försedd med besvärande mask.
Han bedömde de båda sammanhängande fälten såsom åtskilda, varfför han ej ansåg sig kunna landa diagonalt över båda. Landningen verkställdes så, att flygplanet tog mark med något över 100 m. kvar till en plöjd åker, innan vilken han ansåg rullningen vara avslutad. Flygplanet fortsatte ut i den plöjda åkern och slog lång-samt runt.

Sergeant Vogeler anförde:
att Löjtnant Henricson efter rekognoscering på ett nordligare fält kommit till fältet vid punkten, där sergeanten befann sig som kontrollant, och där verkställt två rekognosceringar över fältet med tydlig avsikt att landa på den vänstra delen av detsamma.
Vid därefter företagen landning tog flygplanet mark in på nästan halva fältet, så att ungefär 100 m:s rullsträcka återstod. Planet fortsatte av farten ut i en plöjd åker och gick runt.
Hade landningsriktningen förändrats c:a 15°, hade landningssträckan förlängts med gott och väl 100 m.
Föregående elever hade landat diagonalt över båda fälten. Vindstyrkan var mycket svag.

Uppläst och vidkänt
A. Henricson
Löjtnant.
J. Vogeler
Sergeant.

Vid rekognoscering av det fält å vilket flygplanen n:r 572 och 582 havererat konstaterades följande;
Fältet bestod av två sammanhängande i förhållande till varandra något förskjutna delar. Till färgen var det ena grönt, det andra gult. Det gröna fältet begränsat i start- och landningsriktningen av en å och en plöjd åker, det gula fältet av en gård och en låg stenmur.
Undertecknade anse, att föraren å flygplan n:r 572 även med noggrann rekognoscering icke med säkerhet kunnat avgöra om fälten voro sammanhängande som var fallet.
Den av löjtnant Henricsson valda delen av fältet medgiver ingen marginal för en felaktigt bedömd landning, utan anse undertecknade, att han bort välja ett annat i trakten liggande större fält, då i övningen icke ingick obligatorisk landning å detta fält.

Ljungbyhed den 2. oktober 1930.
M. Bång
Kapten.
Clas Sparre
Flygingenjör.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
felbedömning vid landning.

Rinkaby den 27/9 1930.
Nils Söderberg
Förhörsledare
L. Thunberg
Protokollförare

Kårchefens yttrande och beslut:
Flygplanet repareras på platsen. Kronan vidkännes kostnaden.

Ljungbyhed den 1/10 1930
Arvid Flory
Chef

F 5 verkstad 1930-10-04. Diverse reparationer.
Formation 1930-10-14
Verkstad 1930-10-28. Motorbyte och översyn. Inmontering av motor typ Mc nr 45397.
Formation 1930-11-10.

Haveri 1931-01-19. Nödlandning på grund av snötjocka. Propellern spolierades. Båda övervingarna samt motorbocken blevo skadade.

Verkstad 1931-01-19. Motorbyte: inmontering av motor typ Mc nr 46438 (180 hk). Utbyte av: Propeller m m.
Formation 1931-03-04.

Nödlandning 1931-03-16. Fanérklädseln under kroppen samt höger undre ramstycke i höjd med undervingarna skadat av skida. Fanéret å höger undervinge och sprygel nr 3 skadade. Båda distansaxlarna skadade. 1 st skida spolierad.

Verkstad 1931-03-16. Utbyte av höger undervinge, höger landningsställsben samt båda distansaxlarna. Fanéret å kroppens undersida utbytt i höjd med undervingarnas infästning. Reparation av sporrskydd m m.
Formation 1931-03-26

Nödlandning 1931-03-27. Flygplanet oskadat.

Nödlandning 1931-04-09. Flygplanet oskadat.

Verkstad 1931-04-10. Motorbyte. inmontering av motor typ Mc nr 34482.
Formation 1931-04-15

Haveri 1931-05-28. Härvid erhöll flygplanet följande skador: Propellern, varvräknaren och 1 st ventilfjäder förstörda. Höger hjul saknades. Sporren, vattendomen och främre fotspaksfästet delvis skadade.

Verkstad 1931-05-28. Reparation av höger övervinges sarg. Utbyte av 1 st hjul samt propeller; den sistnämnda även vägd. Undersökning av propellernavet. Utbyte av sporrskopa m m.
Formation 1931-06-08
Verkstad 1931-07-13. Flygplanet nedmonterat.
Förråd 1931-07-14
Verkstad 1931-11-23. Motorbyte och översyn. Motor typ Mc nr 37609 inmonterad. Planet ej uppmonterat.

Numrerat 5572 1931-11 enligt TB nr H.120 daterad 1931-11-18

Förråd 1931-12-07.
Verkstad 1931-12-21 för uppmontering.
Formation 1932-01-11.
Verkstad 1932-02-04. Reparation av höger bensintank, bensinfilter, kylare samt vattendom m.m.
Formation 1932-02-09.
Verkstad 1932-06-16. Planet intaget för översyn.
Formation 1932-07-28.
Till CFM 1932-08-16 för motorbyte.

Fpl ombyggt till Sk 6A. Motor typ SP nr 11204 inmonterad.

F 5 formation 1932-10-13.
Verkstad 1933-02-01. Fpl nedmonterat för motoröversyn.
Förråd 1933-02-07.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 5-66
Registreringsnummer 572 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

F 5 verkstad 1937-11-21. För uppmontering.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Förråd 1938-01-25 med motor typ SP nr 11016.
Verkstad 1939-03-13. Uppmontering och översyn.
Formation 1939-04-01
Överlämnat till F 1 1939-04-18
Märkning 1-91
Verkstad 1939-04-20
Formation 1939-04-28
Verkstad 1940-05-01; liten översy, motorbyte. Motor typ SP nr 11140 inmonterad
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 1-66
Formation 1940-09-13
Förråd 1940-11-01
Kasserat 1940-12-10 med motor typ Sp nr 11140
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till Sk 6, Heinkel HD 36

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst