Sk 11A nr 546

I tjänst 1932-1957
Antal i Flygvapnet: 15 st Sk 11, 21 st Sk 11A,

Moderator: Sven-Erik Jönsson

Sk 11A nr 546

Inläggav Leif Fredin » 23 jun 2014, 11:16

546
Sk 11A
Typ: de Havilland D.H.82A Tiger Moth
Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning
Tillverkningsnummer: 68

Första flygning 1936-12-16

Godkänt 1937-01-09 med motor typ GpM nr 8394
F 5 formation 1937-01-09.
Märkning 5-3

Haveri 1937-04-14
Motor: GpM nr 8394
Ff fänrik E Gustafsson oskadad
Orsak till haveri: Byig vind.
Skador flygplan: Vänster undervinge: Bakbalk samt spryglar. 4-6 kassabla. Vingen deformerad. Vänster övervinge: Frambalk och framkanslist kassabla. Vingen, spryglar. 5-11 samt slots deformerade. Bränsletank, propeller, fena och sidoroder kassabla. Höger landningsställsben samt vänster och främre motorplåt skadade.
Beräknat reparationskostnad 2.420:- kr

Verkstad 1937-04-14. Reparation efter haveri.
Formation 1937-04-30
Verkstad 1937-08-21. Liten översyn och motorbyte. Motor typ GpM nr 8415 inmonterad.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Formation 1937-09-17

Haveri 1937-09-29. Skada: vänster kroppssida.

Verkstad 1937-09-29. Reparation efter haveri.
Formation 1937-10-23

Haveri 1938-05-04. Fpl stått på nosen.

Verkstad 1938-05-04. Reparation efter haveri. Ny propeller. Reparation av motorplåtar.
Formation 1938-05-11.
Till CVM 1938-09-26. Blindflygningsinstrument monterade i fram- och baksits. Blindflygningshuv monterad.
Formation 1938-11-01.

Nödlandning 1939-01-29
Motor: GpM nr 8415
Besättningen lärare löjtnant Werner, elev furir Hjelm oskadad
Orsak till nödlandning: Bensinbrist till följd av genom desorientering förlängd flygfärd samt överskridande av anbefallt marschvarv. Lärarens bristande omdöme.
Orsak till haveri: Kollision med buske.
Skador flygplan: Vänster undervinges frambalk avbruten samt dess framkant och differentialhävare skadade.
Beräknat reparationskostnad 775:- kr

Verkstad 1939-01-30. Reparation efter haveri. Liten översyn och motorbyte. Motor typ GpM nr 8412 inmonterad
Formation 1939-02-24
Överlämnat till F 4 1939-04-27 som lån
Återlämnat till F 5 1939-10-17
Formation 1939-10-18 med motor typ GpM nr 8412.
Överlämnat till F 2 1940-01-02 som lån

Haveri 1940-01-15 på Hangarplan I, F 2. Märkning 5-3
Total gångtid: 613.45 tim
Motor: GpM nr 8412
Stationsunderofficer sergeant Nordwaeger oskadad
Orsak till haveri: Fpl kolliderat med mackanläggning vid förflyttning ur hangaren.
Skador flygplan: Skada å höger vinge främre kantlist avbruten, och främre vingbalken knäckt.
Beräknad reparationskostnad 200:- kr

Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Skada å höger undervinge fpl 5-3 under körning från Hangarplan I, F 2 till isen varvid flygplanet kolliderade med en Mack-meter bensinpump.


Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Att flygplanet vid förflyttning från hangarplanen ut på isen, på grund av att en av mekanikerna, vpl 100 42/39 Carlsson, som höll vänstra vingen släppt sitt tag. Härigenom råkade fpl i sväng åt höger. Denna sväng hann man icke stoppa i tid utan fpl höger undervinge kolliderade med en vid slipen placerad Mack-meter.

Hägernäs den 15/1 1940
Sten Rydström
Förhörsledare
Ahlsell
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
1. Haveriet har uppstått på sätt ovan angivet av divisionschefen.
2. Flygplanets förare kan icke anses hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas. Vpl Carlsson däremot har brustit i aktsamhet. Med hänsyn till dels personalens ovana med ifrågavarande flygplanstyp dels genom snö och köld uppkomna svåra arbetsförhållanden kan denna Carlssons bristande aktsamhet icke anses vara av den art att den bör föranleda ansvar.
3. Materielen iståndsättes genom tygofficerens försorg.

Hägernäs den 30/1 1940.
Herman Sundin
Depåchef
/C. O. Sparre

Återlämnat till F 5 1940-02-26.
Överlämnat till F 1 1940-05-08 som lån
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Överlämnat till F 1 1940-09-30
Verkstad 1941-07-14 för översyn
Formation 1941-09-06

Haveri 1943-09-26 vid F 1 Västerås. Märkning 1-69
Total gångtid 1099 tim
Motor typ GpM nr 8975
Total gångtid 598 tim
Flygförare vpl ff furir 84-76-35 K.-E. Nordvall oskadad
Orsak till haveri: Hård landning.
Skador flygplan: Höger kroppsida intryckt.
Skador motor: Inga
Beräknad reparationskostnad: 1.200:-

Ur protokoll:
Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri i samband med landning, varvid fpl:s förstagning skadats i flygkroppen. Anmälan bil. 1.

Bil. 1.

Vpl ff K.-E. Nordvall
med anmälan om skada
på Sk 11 nr 69.

Till Chefen för Segelflyggruppen

Jag får härmed vördsamt anmäla, att jag den 26-9, i samband med landning, genom hård sättning, skadade förstagningen i flygkroppen på Sk 11 nr 69.

Västerås den 26/9 1943
K.-E. Nordvall
Vpl ff

Furir Nordvall anförde i huvudsak följande:
bil. 2.

Bil. 2.

Vpl ff Nordvall anförde;
N. ansatte landning mot vinden men fick just vid sättningen en lyftning av fpl beroende på det byiga vädret. Omedelbart därpå sjönk fpl igenom hastigt. N. försökte avhjälpa detta med gas, men motorn tog ej tillräckligt snabbt utan sättningen blev något hård på höger hjul. Efter sättningen märkte N. att fpl ska-dats vid höger landningsställs infästning i kroppen. N. märkte också, att slotsen gått ut till hälften vid sätt-ningen, trots att dessa stängts på 100 m höjd före landningen.

Uppläst och vidkänt:
K.-E. Nordvall
Vpl ff

Kompletterande förhör.
Fanjunkare Magnusson anförde i huvudsak följande:
att vpl ff furir 84-76-35 Nordvall är bitr instruktör i segelflygutbildning jml fö B 58/43,
att N. var beordrad att utföra bogsering av segelfpl den 36/9 1943,
att han var medveten om, att N visserligen tjänstgjorde vid flj i civil befattning, men att då han utöver N är den ende godkände ff för bogsering av segelfpl med nödvändighet måste beordras till denna tjänstgö-ring.

Uppläst och vidkänt:
G. Magnusson
Fanjunkare.

Vpl ff 84-76-35 Nordvall anförde i huvudsak följande:
att han av fanj Magnusson fått order att flyga bogserande fpl så ofta det är av behovet påkallat,
att han var väl medveten om, att han tjänstgjorde vid flj i civil befattning, men att han i och med tjänstgö-ringen som ff ansågs såsom inkallad.

Uppläst och vidkänt:
K. Nordvall
Vpl ff furir 84-76-35.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Någon felbedömning vid landningen samt bidragande orsak det byiga vädret. Något fel på slotsanord-ningen finns ej, men det är möjligt, att föraren vid sättningen med högra handen ofrivilligt fört fram slots-reglaget och har detta i så fall ogynnsamt påverkat landningen.

Västerås den 3/10 1943
G. Magnusson
Förhörsledare
K. Åke Johansson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Kronan vidkännes kostnaderna.

Västerås den 5/11 1943
F. Johansson
Tjf depåchef
Bo d’Ailly

Till F 1 verkstad för reparation.
Klart 1944-03-27
Överlämnat till F 16 1944-05-04
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Totalhaveri 1947-06-01 vid Sundbro. Märkning 16-7
Motor: GpM nr 5857
Ff kadett E Spångberg (GFSU:2) obetydliga kontusioner
Orsak till haveri: Motorstopp.

Bild

Kasserat 1947-06-21. Gångtid 1450 tim. Med motor typ GpM nr 5857
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till Sk 11, De Havilland DH 82A Tiger Moth

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

cron