J 7 nr 1201, 5201, 1201

I tjänst 1930-1940
Antal i Flygvapnet: 11 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

J 7 nr 1201, 5201, 1201

Inläggav Leif Fredin » 20 apr 2014, 07:38

Typ: Bristol 105 Bulldog II
Tillverkare: Bristol Aeroplane Company, Filton, England
Tillverkningsnummer 7400

Numrerat 1201
Provflygning 28 juli 1930. Ff löjtnant E V Ekman
Flögs från Filton 29 juli till Amsterdam med mellanlandning i Croydon och Lympne
Flögs till Ljungbyhed 30 juli över Hamburg och Malmö

Bild

Till Barkarby den 31 juli
Till CFM med motor typ BJ VIIF nr 7311. Följande arbeten utförda: Inmontering av Farmanstartanordning, dito av anordning för inmontering av fasta kulsprutor omfattande: Fästen, patron- band- och tomhylselådor, handspakshandtag samt synkroniseringsanordning. Utbyte av sidoroderlanternan mot FS standardmodell.
Godkänt 1930-07-28
Överlämnat till F 5 1931-07-07
Numrerat 5201
Jämlikt FS, TB nr T.1074 av 1931-07-31 får flygning med detta plan tills vidare ej äga rum
F 5 förråd 1931-08-01 Flygplanet nedmonterat 1931-10-09
Till CFM 1931-10-20
Överlämnat till F 1 1932-02-17 med motor typ BJ VIIF nr 7834
Numrerat 1201
Till F 4 1932-02-22 för vissa försök (skidor)
F 1 formation 1932-03-19
Förråd 1932-04-01
Formation 1932-04-07
Verkstad 1932-11-01
Formation 1932-11-22

Haveri 1933-03-21. Kollision i luften med J 1 nr 1666
Skador: Höger vinges båda balkar krökta. innerförstagningens yttre stagkryss brustet. Höger vinge och skevningsroder avslitna omkring 25 cm utanför stöttan.

Verkstad 1933-03-21. Höger övervinge utbytt mot vinge från fpl 1217
Formation 1933-04-18
Verkstad 1933-06-20
Formation 1933-06-29

Haveri 1933-09-06. Höger undervinge skadad vid kollision, utbytt mot vinge från 1203

Förråd 1933-10-01
Verkstad 1933-12-02; liten översyn, motorbyte. Motor typ BJ VIIF nr 7826 inmonterad.
Formation 1934-01-30

Bild

Nödlandning 1934-02-13 vid Boden
Total flygtid: 210.30 tim
Motor: BJ VIIF nr 7826
Total gångtid: efter översyn 15 tim
ff löjtnant Grels Naeslund oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp i förening med försök till landning å icke belyst fält. (Motorstoppet förorsakat av igenisning av luftrören)
Skador flygplan: Motorfundamentet hoptryckt; brandskottet deformerat; diverse skador å longeronger, tygsträckare och beklädnad i flygkroppen; stabilisatorn och höjdrodret deformerade på höger sida; undervingarna skadade intill kroppen; landningsställ och avgasrör avslitna. Samtliga skidor skadade.
Skador motor: Avgasrörkrökarna på 5 0ch 6 cylindrarna skadade, vippbryggorna på samma cylindrar skadade, förgasarhuset avbrutet vid infästningen till kompressorhuset, konsolen för boostkontrollen avbruten, luftintaget hoptryckt, startmagneten skadad, motorplåtarna deformerade.
Skador annan materiel: Propellern splittrad, oljetanken intryckt, vänstra synkroniseringshuset avbrutet, signallampan under kroppen splittrad, personliga skidor avbrutna.
Beräknad reparationskostnad 15.000:- kr

Ur protokoll:
Löjtnant Naeslund anförde i huvudsak följande:
Av grpch (löjtnant Lindahl) erhöll jag order att utföra samövning med A 9 strålkastare i enlighet med skriftlig plan, som av grpch överlämnades till mig. Övningen indelades i tre moment och under det första, varvid hela tiden nödlandningsmöjligheter förelågo å flygfältet, inträffade motorstoppet.
För tjänsten å flygfältet under flygningen gällde, att så snart fpl startat, skulle landningsbelysningen (fältfacklor och en strålkastare) snarast klargöras samt tändas, såvida fpl sköt rött signalpistolskott eller med tända lanternor kretsade kring flygfältet på låg höjd. Ett grönt signalpistolskott från marken betydde ”klart för landning”
Flygningen företogs med släckta lanternor ur övningssynpunkt samt utan vare sig fallskärms- eller landningsljus å fpl. Landningsbelysningen å flygfältet var under flygningen släckt.
Starten skedde kl 1925, varvid oljetemp. och oljetryck voro normala samt bränslekranarna i rätt läge. Vindstilla var rådande och temperaturen vid marken +2°C. Under stigningen till 2000 m voro oljetryck och oljetemp normala. Efter c:a 15 min flygning å denna höjd gick motorvarvet ned till ungefär tomgång och reagerade ej för av- och pådragning. Bensinkranarnas lägen kontrollerades men ej oljetrycket. De extra urluftningsrören öppnades ej då jag under förhanden varande väderleksförhållanden (klart) ej ansåg möjligheter förefinnas för förfrysning i ordinarie urluftningsrör. Någon rimfrost å fpl vid starten eller senare observerades ej av mig. Beträffande de extra urluftningsrörens användning har jag muntligen instruerats av verknästare Sjögren att de skulle komma till användning vid fuktig väderlek och speciellt i snöbyar. Någon annan instruktion om deras användande har jag ej erhållet. Jag beslöt mig då för att landa å flygfältet, som tydligt syntes. Jag avsköt därför ett rött signalpistolskott å 1900 m höjd och beräknade att belysningen på fältet skulle hinna tändas innan landning måste verkställas. Om så ej vore fallet ansåg jag, att jag utan fara för mig själv ändå skulle kunna landa. Mer än ett skott ansåg jag ej nödvändigt att skjuta, då ett flertal personer följde övningen från marken. Under hela planén snurrade propellern, men huruvida detta berodde på tomgång eller lufttrycket kan jag ej avgöra. Under flygningen hade vinden ökat i styrka, men dess riktning kunde ungefärligen av mig bedömas under planén och blev bestämmande för landningsriktningen.
Då jag befann mig på c:a 200 m höjd i lä om flygfältet och med kurs vinkelrätt mot vinden tändes en fackla. Då jag därefter svängt in för att landa, tändes ytterligare två facklor, men voro dessa för långt ifrån mig för att jag skulle kunna hava någon ledning av dem vid själva sättningen. Då jag dessutom ej såg marken havererade fpl i landningen.

Orsaken till motorstoppet synes vara att söka i igenisning av luftrören. I sådant fall uppstår vacuum i bensintankarna, vilket endast kan hävas genom att de extra urluftningsanordningarna sättas i funktion. Detta sker genom en på baldakinens bakkant apterad hävarms överförande från ”stäng” till ”öppet” läge.
Enligt till undersökningsnämnden inkommen uppgift var temperaturen i Boden den 13/2 kl 1600 och 2100 -2°C och -1°C vid resp klockslag, vilket förhållande icke direkt bestrider, att isbildning kan hava ägt rum i luftrören. I likhet med N. anser dock nämnden, att isbildning vid klar luft som regel icke är att förvänta. Detta senaste förhållande torde dock icke få tydas så, att det helt åsidosätter misstanken, att igenisning ägt rum, varför det torde kunna ifrågasättas, om icke N. borde hava undersökt orsaken till motorstoppet även genom att öppna de extra urluftningsrören.

Orsaken till haveriet har varit motorstopp i förening med försök till landning å icke belyst fält.
Motorstoppet kan hava förorsakats av igenisning av luftrören till bensintankarna. Någon åtgärd för att sätta den särskilt inmonterade extra urluftningsanordningen i funktion har icke företagits av föraren, oaktat god tid härtill synes hava funnits.

Till CVM 1934-02-18; haverireparation. Fpl modifierat till typ Mark IIA. Motor typ BJ VIIF nr 7815 inmonterad.
F formation 1935-03-15

Totalhaveri 1935-04-30 vid Frösåker, Västmanland.
Motor: BJ VIIF nr 7815
Ff korpral Bengt C:son Bergman räddade sig med fallskärm.
Orsak till haveri: Skarv å sidoroderaxeln lossnat, varigenom överdelen av sidorodret ovanför övre beslaget kommit i fladdring, bräckts och avslitits varigenom fpl blev okontrollerbart.

Kasserat 1935-05-14. Flygtid 229:25 tim. Antal flygningar 437 st. Med motor typ BJ VIIF nr 7815
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: J 7 nr 1201, 5201, 1201

Inläggav Bengt Ekbladh » 21 apr 2014, 19:43

J 7 1201

Leif skrev::
Totalhaveri 1935-04-30 vid Frösåker, Västmanland.
Motor: BJ VIIF nr 7815
Ff korpral Bengt C:son Bergman räddade sig med fallskärm.
Orsak till haveri: Skarv å sidoroderaxeln lossnat, varigenom överdelen av sidorodret ovanför övre beslaget kommit i fladdring, bräckts och avslitits varigenom fpl blev okontrollerbart.
Kasserat 1935-05-14. Flygtid 229:25 tim. Antal flygningar 437 st. Med motor typ BJ VIIF nr 7815

Haveriet skall ha skett vid Lindö, Kärrbo socken (vid Frösåker)
Det var övningar—mellan bomb och jakt divisionerna.
Haveriet skedde under anfallsdykning.

Bergman hamnade med fallskärmen i en tall !
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till J 7, Bristol Bulldog Mk IIA

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster