28054, J 28A

I tjänst: 1946-1968
Antal i Flygvapnet: J 28A: 70 st, J 28B: 310 st, J 28C: 57 st
J 28A och J 28B: De Havilland D.H. 100 Vampire F.1/FB.5
J 28C: De Havilland D.H. 115 Vampire Trainer Mk 55

Moderator: Sven-Erik Jönsson

28054, J 28A

Inläggav Lars Larsson » 12 okt 2013, 13:50

28054
J 28A
Typ: De Havilland D.H. 100 Vampire F.1
Tillverkad av English Electric Aircraft,Preston,Lancashire,Storbritannien
c/n:
Tillverkningsår: 1947

1947-05-21 Till F13 Kod F13-gul L
1947-05-30 Godkänd
1952-05-14 Till F3 Kod F3-
? Till F20 Kod F20-röd D
1954-09-10 Haveri vid Rotenburg,Bremen,Västtyskland.Brott på pumpaxeln i bränslepumpen.Ff skadades.
1954-12-06 Kasserad,totalhaveri.

Gångtid: 647 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 08:50

Re: 28054, J 28A

Inläggav Leif Fredin » 04 nov 2013, 10:15

28054
J 28
Typ: de Havilland D.H.100 Vampire Mk.I
Tillverkare: English Electric Aircraft, Preston, Lancashire, Storbritannien

Levererat till F 13 1947-05-21 (Fredsplaceringslista)

Godkänt 1947-05-30
Märkning 13-gul L

Till F 13 verkstad för motorbyte.
Påbörjad 1947-07-31.
Klar 1947-08-22

Typbeteckning ändrad till J 28A jämlikt ToMT 830-5B daterad 1948-08-11.

Haveri 1949-09-06
Motor typ RM1 nr 1395
besättning, vpl nr, namn, tjänstegrad, funktion
Ff löjtnant 532-01-43 Harling

Till CVM 1949-12-27 för motorbyte samt kapning av vingspetsar jämlikt ToMÄ 28-835-Ä3.
Klar 1950-02-22.
Till CVM 1951-12-12 för liten översyn.
Klar 1952-05-14
Överlämnat till F 3 1951-05-14
Överlämnat till F 16 1953-02-06

Totalhaveri 1954-09-10 15 km öster Rotenburg, Västyskland. Märkning 20-röd D
Total gångtid 647 tim, efter LF 284 tim.
Motor typ RM1 nr 1547. Total gångtid 371 tim, efter SM 83 tim.
Ff kapten 7-43-40 Forssell (FFSU) lätt skadad.

Skadornas omfattning:
Fpl:
Kroppen bruten på ett flertal ställen; kanonspant och kabingolvet intryckta; nosställsfundamentet deformerat.
Huven spräckt.
Vänster och höger vinge kraftigt skadade bl a vid luftintagen, invid fälltanksupphängningen och partiet vid vingspetsen.
Stabilisator och fenor mindre tillbucklade.
Motor:
Undre motorkåpan samt undre brännkamrarna intryckta.
Krappstanken deformerad och det gjutna röret till tankpumpen avbrutet.
Vänster vingtank lindrigt intryckt.

Bild
Foto: Krigsarkivet.

Bild
Foto: Krigsarkivet.

Ur haveriprotokoll:
Kort sammanfattning över händelseförloppet, övningens natur, haveriplats, personalskador etc
I samband med F 20 utlandsflygning till Belgien fick ff i närheten av Bremen i Tyskland motorstopp på c:a 200 m flyghöjd och nödlandade på en äng. Ff erhöll obetydliga skador.

Väderleksförhållanden
Helmulet. Molnhöjd omkr 500 m. Sikt omkr 15 km. Kraftig sydlig vind – 50 k/t vid marken.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Haveriet har förorsakat genom att pumpaxeln till motorns bränslepump brutits av. Materielfelet har varit av sådan art att ff ej själv har kunnat avhjälpa detsamma. Ff synes ha genomfört nödlandningen u a och har ej brutit mot givna föreskrifter. Ff synes icke kunna lastas för det inträffade.

Uppsala den 8/10 1954
Åke Lind
Ordförande
/Berndt Blomgren
Protokollförare

Utlåtande och beslut
Ansluter mig till haverinämndens utlåtande.
Målet hänskjutes icke till åklagaren.

Uppsala den 25/9 1954
W Wagner
CF 20
/Åke Lind

Beslut i materiel- och kostnadshänseende
Kronan bör vidkännas kostnaderna.
Fpl J 28A nr 28054 föreslås till kassation. Motorn till CVM för kompletterande undersökning

Uppsala den 8/10 1954
W. Wagner
CF 20
/Sune Claesborn
Fljing

Kasserat 1954-11-27. Antal flygningar 1007 st.
Anmärkningar: Materiel har demonterats och transporterats till Sverige samt inlagts i förråd i avvaktan på omdisponering enligt FF skr MV H A 570:1 23/3-54. Motor RM1 nr 1547 har översänts till CVM för undersökning. Övrig materiel har förstörts (bränts) på haveriplatsen.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58


Återgå till J 28 Vampire

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst