906, Trp 3 / Tp 3

I tjänst 1937-1943
Antal i Flygvapnet: 1 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

906, Trp 3 / Tp 3

Inläggav Lars Larsson » 17 feb 2014, 00:10

906
Trp 3 / Tp 3
Typ: de Havilland D.H.90 Dragonfly
Tillverkad av The de Havilland Aircraft Co Ltd, Hatfield, England
c/n: 7550
Tillverkningsår: 1937


1937 Levererad till SFB märkning 6-3
1937 Godkänd
1938-10 Till F8 märkning 8-57, 8-67, 8-68
1942-06-08 Strukturskador vid hård landning. Sprickor i vingbalken och båda landställsbenen krökta.
1943-05-28 Kasserad, strukturskador.

Gångtid:
Lars Larsson
 
Inlägg: 3359
Blev medlem: 23 feb 2008, 08:50

Re: 906, Trp 3 / Tp 3

Inläggav Leif Fredin » 17 feb 2014, 11:17

906
Trp 3
Tp 3
Typ: de Havilland D.H.90 Dragonfly
Tillverkad av The de Havilland Aircraft Co Ltd, Hatfield, England
Tillverkningsnummer 7550


Levererat till Stabens Flygavdelning 1937-06-14
Godkänt 1937-06-14
Märkning 6-3

Bild

Till CVM 1938-07-19 för montering av vissa instrument
Till Stabens Flygavdelning 1938-08-19
Överlämnat till F 8 1938-10-06 med motorer typ GpM nr 8809, 8810
Till CVM 1938-11-08. Beslag för skidor monterade
Formation 1938-11-24
Till CVM 1939-01-28 för bl a grundöversyn av motorer
Formation 1939-02-10

Nödlandning 1939-02-24 vid Åstorps gård, 20 km sydväst Eskilstuna.
Motorer: Gp M nr 8809, 8810
Besättningen, elev dk kapten S. Cornelius, lärare dk löjtnant F. Cervell. radiotelegrafist sergeant Paijkull,
passagerare korpral Nordin oskadad
Orsak till nödlandning: Skevningsroder troligen låst av förarens kappa.

Ur rapport:
Rapport ang nödlandning
med fpl typ Trp 3.
Till Chefen för Kungl. Svea flygflottilj.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag den 24/2 nödlandade med fpl typ Trp 3 vid Åstorps gård 20 km sydväst Eskilstuna. I fpl medföljde kaptenen Cornelius, sergeanten Paijkull och korpralen nr 308 Nordin.
Anledningen till nödlandningen var, att skevningsrodren i en sväng låste sig för utslag åt höger. Efter landningen kunde intet fel upptäckas på rodren. Fpl blev oskadat och kan flygas från platsen. Genom min försorg har erforderlig överbroning av diken skett. Star kan företagas så snart fältets beskaffenhet och vindriktningen medgiver. För sådana upplysningar står jag i förbindelse med Åstorps ägare, löjtnanten S. Å. Lindahl, FV.

Stockholm den 27 februari 1939.
F. Cervell
Löjtnant.

Besiktning den 24/2 1939.

Besiktningens omfattning.
Besiktningen omfattade en yttre besiktning av fpl för att utröna anledningen till att skevningsrodren låst sig samt huruvida fpl tagit någon skada vid landningen.
Resultat av besiktningen.
Någon anledning till att skevningsrodren låst sig kunde icke upptäckas. Fpl syntes icke hava erhållit någon skada vid landningen.
Ingående besiktning av skevningsrodren, landningsställ, motorfundament och spotthjul synes erforderlig.

Besiktning den 25/2 1939.

Besiktningens omfattning.
Besiktningen omfattade en ingående besiktning av skevningsroderorgan, höger landningsställsben och motorfundament samt sporrhjul. (Av spåren framgår att höger landningsställsben erhållit största belastningen).
Resultat av besiktningen.
Någon anledning till att skevningsrodren låst sig kunde icke upptäckas. Nägra märken på bryttrissor, roderlinor eller genomgångar, som kunnat föranleda låsningen, förefunnos icke. Landningsställ, motorfundament, sporrhjul, flygkropp och vingställ synes icke hava skadats vid landningen.
Skevningsroderlinorna mellan spaken och rodren voro mycket slitna vid fibergenomgångarna inuti vingen. Något föremål, vilket kan tänkas förorsakat låsningen av skevningsrodren, har icke kunnat upptäckas inuti övervingen eller i skevningsroderlinornas skyddsrännor mellan spaken och övervingen.
Av besiktningen har framgått:
att något återupprepande av låsningen icke synes föreligga;
att skevningsroderlinorna böra utbytas;
att vingduken över linledare av fiber (inre vingstöttans infästning vid övervinge) bör markeras genom inspektionsramar i likhet med J 6, B 4/4A och J 8/8A.
En förklaring till låsningen är att förarens kappa kommit att vila på skevningsroderlinan omedelbart intill infästningsbryttrissa samt vid skevningsroderutslag följt med roderlinan in i infästningsbryttrissan.

Barkarby den 1 mars 1939.
S. Åkerlind
Ingenjör.

Rapport
angående nödlandning med flygplan typ Trp 3 den 24/2 1939.

Ldk: löjtnant Cervell.
Edk: kapten Cornelius.
Radiotelegrafist: sergeant Paijkull.
Passagerare: korpral Nordin.
Övningsändamål: navigerings- och radioflygning.

Övningsförlopp: start kl 0800 med route Barkarby – Eskilstuna – Malmen – Barkarby. Vid Åstorps gård (c:a 2 ½ mil sydväst Eskilstuna) utfördes en vänstersväng, varvid upptäcktes, att skevningsrodren låst sig för bankning åt höger. Jag övertog rodren och verkställde nödlandning under vänstersväng och vingglidning. Motorerna kuperades. Landning ansattes normalt. Inga skador kunde förmärkas på flygplanet. Omedelbart efter landningen kändes skevningsroderspaken låst från normalläge för utslag åt höger. Sedan vi lämnat förarsitsarna kunde intet onormalt förmärkas med skevningen. Rapport intelefonerades till F 8 med framställning om personal för undersökning av fpl. Flygplanet kvarlämnades på platsen. Kapten Cornelius, ljöjtnant Cervell och sergeant Paijkull förflyttade sig tågledes till Stockholm.

Åtgärder efter nödlandningen: korpralen Nordin kvarlämnades såsom vakt under dager vid flygplanet. Nordin inkvarterades hos Åstorps ägare, vilken ordnade vakthållning under mörka delen av dygnet (rekvirerades av ägaren till Åstorp). Överbroning av två diken erfordrades för start samt vidtogs anstalter för avstängning av en kraftledning vid fältändan under starten.
Hämtning av flygplanet utfördes av mig den 1/3, varvid intet onormalt kunde förmärkas.
Efter nödlandningen har konstaterats, att om föraren är iklädd lång kappa, kan en flik av denna fastna i skevningsroderlinorna. Ett märke, som eventuellt möjliggör att så kan hava ägt rum har konstaterats på kapten Cornelius kappa.
Stockholm den 14 mars 1939.
F. Cervell
Löjtnant.

Låsning av skevningsroder-
linorna till fpl typ Trp 3
nr 906
Till Chefen för Kungl. Svea flygflottilj.

Med anledning av inträffad nödlandning med fpl typ Trp 3 nr 906 den 24/2 1938, CF 8 skr avd VI nr 103, får FF härmed anmoda Eder meddela den personal, som kommer att föra flygplanet, angående de risker som förefinnas för låsning av skevningsroderlinorna genom att klädespersedlar eller andra lösa, mjuka föremål kunna följa med roderlinan in i infästningsbryttrissan.

Stockholm den 18 april 1939.
N. Söderberg.
/Henry Kjellson

Till CVM 1939-03-16; liten översyn, fpl ommärkt. Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Märkning 8-99
F 8 formation 1939-03-28

Bild

Överlämnat till F 1 1939-06-19 som lån
Återlämnat till F 8 1939-08-24
Till CVM 1939-12-12; liten översyn
F 8 formation 1939-12-29
Verkstad 1940-02-08. Tillverkning och montering av gardiner för blindflygning
Formation 1940-02-10
Till CVM 1940-05-01. Reparation
F 8 formation 1940-05-29
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 8-67
Typbeteckning ändrad till Tp 3 enligt to 91/40 daterad 1940-07-23

Bild

Verkstad 1940-09-05. Reparation
Formation 1940-09-06
Verkstad 1940-10-21. Reparation
Märkning 8-67 (1940-11-16)
Formation 1940-11-17
Märkning 8-57 (1941-01-28)

Bild

Haveri 1941-05-31
Motorer: Gp M nr 8809, 8810
Ff major Westring oskadad
Orsak till haveri: Ground loop.
Skador flygplan: Större skador å vänster landningsställsben samt mindre å höger d:o.
Skador motor: Motorfundamentet till vänster motor något deformerat.
Beräknad reparationskostnad 2.000:- kr

Verkstad 1941-07-02. Reparation
Formation 1941-07-04
Verkstad 1941-10-31. Reparation
Formation 1941-11-05

Bild

Haveri 1942-04-29. Märkning 8-68
Motorer: GpM nr 8809, 8810
Skador motor: Nr 8810 skurit.
Beräknad reparationskostnad 1.000:- jkr

Verkstad 1942-05-05. Liten översyn, motorbyte
Formation 1942-05-28

Haveri 1942-06-08 vid F 8 depå. Skador å landningsställ under förflyttning å marken från 4.div devieringsplats till devieringsplattan vid hangar I. Märkning 8-68
Motorer: GpM nr 5852, 5856
Mek vpl Andersson oskadad
Orsak till haveri: Okunnighet
Skador flygplan: Landningsställsbenen krökta. Spricka i främre vingbalk vid flygkroppen.
Beräknad reparationskostnad 2.500:- kr

Verkstad 1942-06-10
Kasserat 1943-05-28
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58

Re: 906, Trp 3 / Tp 3

Inläggav Bengt Ekbladh » 23 sep 2019, 18:09

906, Trp 3 / Tp 3

en bild till på F8-67
https://photobucket.com/gallery/user/Le ... anBn/?ref=
Bengt Ekbladh
 


Återgå till Trp 3, De Havilland D.H. 90 Dragonfly

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst