4007, S 12

I tjänst 1941-1949
Antal i Flygvapnet: 12 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

4007, S 12

Inläggav Lars Larsson » 13 feb 2014, 19:58

4007
S 12
Typ: Heinkel He 114
Tillverkad av Ernst Heinkel Flugzeugwerke A.G., Warnemünde, Tyskland
c/n: 2276
Tillverkningsår: 1937 ?

Ex Luftwaffe

1942 Levererad till F2,märkning 2-22
1942-04-10 Godkänd
1943-05-27 Haveri på Hägernäsviken.Landningsstället bröts i starten.Ff oskadd.
1943-09-10 Kasserad,totalhaveri.

Gångtid: 182 timmar
Lars Larsson
 
Inlägg: 3170
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 4007, S 12

Inläggav Bengt Ekbladh » 13 feb 2014, 20:47

4007 S 12
Vid haveriet 1943-05-27 var 4007 märkt 2-37 och tillhörde 23:e depådivisionen.
Motor BMW 132K nr. 75682 var monterad.
När flottör lossnar skadas undersida av kroppen och undervingar.
En anmärkning säger: OBS landstället var förstärkt.
Planet fick naturligtvis vattenskador men bärgas snart.
Värdet angivet till 83000:-
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 4007, S 12

Inläggav Leif Fredin » 13 aug 2014, 10:17

4007
S 12
Typ: Heinkel He 114B-1
Tillverkare: Ernst Heinkel Flugzeugwerke A.G., Rostock, Tyskland
Tillverkningsnummer: 2276

Till F 2 1942-03-26. Vingstöttornas form ”Y”
Godkänt 1942-04-10
Märkning 2-22
Förråd 1943-03-01
Formation 1943-04-29

Totalhaveri 1943-05-27 vid F 2 Hägernäs. Märkning 2-37, tillhörde 22.depådiv/F 2
Motor: BMW 132K nr 75682
Ff asp C. Holmberg
Orsak till haveri: Lossad flottör
Skador flygplan:Flottörstället kassabelt. Omfattande skador å undervinge och främre del av flygkropp. Mindre skador å övervingen. Eventuellt vattenskador. En del instrument vattenskadade. (Instrumenten nedmonterades isärtogos och lades i olja omedelbart efter fpl:s bärgning).
Skador motor: Vatten i motorn.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 80.000:- kr.
Motor 3.000:- kr.
Summa 83.000:- kr.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl typ S 12 nr 4007 haveri samband med start, synbarligen förorsakad av brott på vänster landningsställsben.

Kapten Ahlsell anförde i huvudsak följande:
Flygningen utfördes enligt övningsorder nr 16 den 27/5 gällande GFSU. Fpl hade tidigare flugit tvenne pass samma förmiddag med ff Fu Wijkman och asp Weidel. Haveriet inträffade omkr kl 1030 i samband med första start på detta pass. Förare vid tillfället var asp Holmberg. Övningen avsåg bedömningslandning 2 x 90, vilken övning ävenledes bedrivits under tidigare tvenne pass. A. iakttog icke händelseförloppet före haveriet. A. befann sig då haveriet skedde i efterföljande fpl och då iakttagits körde A. på vattnet fram till haveriplatsen. Här iakttog A. i marvatten i rättvänt läge och flytande på övervingen. Vänster flottör hade slitits loss och flöt cirka 30 m vid sidan av fpl. Höger flottör stack upp bakom övervingen. Ff befann sig på övervingen och hämtades strax efter med båt.

Uppläst och vidkänt:
R. Ahlsell

Härefter hördes Serg Olsson, vilken berättade i huvudsak följande:
O. tjänstgjorde såsom lärare på märket och befann sig ombord på V 19 där bästa utsikt fanns över flygfältet. O. iakttog utkörning till start samt pådrag, vilket allt gick normalt, men vände sig därefter mot flygstnområdet för ett ögonblick. Därvid inträffade haveriet. O, iakttog åter fpl då detsamma under start dök med nosen nedåt, omgivet av vattenuppkast. O. begav sig omedelbart i säkerhetsbåten till haveriplatsen. Säkerhetsbåten var första båt på platsen och bärgade föraren oskadd. Beträffande det havererade flygplanets utseende då O, kom fram till haveriplatsen överensstämmer O:s redogörelse till alla delar med vad Kt Ahlsell meddelat.
Härutöver hade O. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
N. Einar Ohlsson
Sergeant

Härefter hördes Asp Holmberg, som anförde i huvudsak följande:
Asp Holmberg tjänstgjorde såsom förare i fpl 4007 den 27/4 kl 1030 och verkställde utkörning till beordrat flygpass som avsåg bedömningslandning 2 x 90 till kl 1100. Under utkörningen förmärktes intet onormalt. Fpl hade fått så hög fart att H. just börjat taga hem spaken för att börja lätta från vattnet, då han kände att vänster vinge sjönk ned och att samtidigt en kraftig uppbromsning förmärktes kring vänster flottör. Härefter började fpl gäva nedåt och samtidigt något åt vänster varvid ff drag av gasen och fpl fortsatte att sjunka till dess att vattnet stod i nivå med förarrummet, varvid H. snarast sökte taga sig ur fpl. Detta försvårades därigenom att huven, som i starten enligt utfärdad instruktion hållits öppen, i samband med uppbromsningen slog igen och var besvärlig att öppna. Sedan farten upphört flöt fpl rättvänt med övervingen 30 cm över vattenytan. Föraren utlöste flytvästens kolsyretuber och flytvästen fungerade normalt.
Härutöver hade H. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
C Holmberg

Härefter hördes furir Wijkman, vilken anförde i huvudsak följande:
W. flög fpl 4007 den 27/5, 1. passet. Fpl verkade härvid fullt normalt. W. utförde fyra landningar. Ingen av dessa landningar var anmärkningsvärt hård. W. var ögonvittne till haveriet. W. iakttog hur starten till en början skedde normalt. Strax innan fpl bedömdes skola lätta från vattnet iakttog W. att flottörerna intog en egendomlig ställning i förhållande till varandra och samtidigt grävde fpl ned sig. Föraren hade fullgas på till dess att nosen grävde ned sig i vattnet. Det föreföll W. som om föraren försökte rätta upp maskinen.
W. befann sig vid haveritillfället vid slipen öster om hangar 81.
Härutöver hade W. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
C O Wijkman

Härefter hördes asp Weidel, vilken anförde i huvudsak följande:
W. tjänstgjorde såsom ff å fpl 4007 den 27/5 kl 0950 – 1020 och utförde bedömningslandning 2 x 90. Fpl verkade under hela flygningen fullt normalt. Då W. skulle ansätta sista bedömningslandningen hade han lagt upp denna ”för kort” varför han icke begagnade sig av klaffen. Härvid höll han härav betingat högre planéhastighet. W. gjorde icke upptagningen i tid utan fick ganska kraftig studs som övergick i tvenne minde studsar. Under inkörningen märkte W. heller inget anmärkningsvärt på fpl.
Härutöver hade W. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
I Weidel

Härefter hördes Fu 145 Nilsson, vilken anförde i huvudsak följande:
N. tjänstgjorde såsom 1. mek på fpl 4007. N. iakttog den ovan nämnda hårda landning som asp Weidel gjort varför han efter landning frågade W. om det var fel på fpl hydrauliska systemet eftersom han icke begagnat sig av klaffar och påpekade samtidigt att landningsstället blir utsatt för kraftiga påkänningar om man landar hårt. W. genmälde att han icke haft tid att pumpa ut klaffarna. Med anledning av det inträffade besiktigade N. landningsställets stag för att se om någon skada kunder förmärkas enär N. hade sig bekant att landningsställets konstruktion icke var alltför robust och att det borde ses efter.
Den 25/5 hade N. iakttagit att några nitas i bottenspanten till höger flottör lossnat, varför N. reparerade skadan. Den 18/4 hade N. senast nedmonterat samtliga nedre manschetter vid landningsställets infästning till flottören i samband med målningsarbete. Varken rostbildningar eller brott hade härvid kunnat iakttagas av N.
N. hade tjänstgjort såsom 1. mek på fpl 4007 i tre veckor.
Härutöver hade N. intet att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Evert Nilsson

Härefter hördes Lt Fahlander, som anförde i huvudsak följande:
F. befann sig vid haveritillfället på c:a 3250 m avstånd från fpl 4007. F. iakttog hela startförloppet. Flottörerna lågo ännu till hälften i vattnet då F. iakttog att flottören lossnade vid bakre vänstra landningsställets infästning till flottören varvid flottörens bakre del slog upp mot undervingens bakkant och dess främre del, varvid främre delen gick ned i samband med att fpl kantrade över åt vänster och skar ner i vattnet. Omedelbart efter det att flottören rest sig nästan lodrätt slet den sig loss. Höger flottör bräcktes loss i samband med att fpl grävde ned sig i vattnet.
F. började omedelbart biträda i bärgningsarbetet som gick ut å att försöka bogsera in fpl på grunt vatten vid närmaste land. Härvid sjönk dock fpl på 9 meters djup och c:a 125 meter från land. Platsen utvålades omedelbart.
Härutöver hade F. ingenting att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
F.E. Fahlander

Härefter hördes serg Blomkvist, som anförde i huvudsak följande:
B. tjänstgjorde såsom lärare på märket den 27/5 under tiden 0910 – 1020. B. iakttog alla fyra landningar under första passet då Fu Wijkman tjänstgjorde såsom förare. Samtliga dessa landningar voro bra.
Under andra passet tjänstgjorde asp Weidel såsom förare. Frånsett sista landningen vid vilken en medelmåttig studs erhölls gingo landningarna bra.
Härutöver hade B. ingenting att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Allan Blomqvist

Beslut:
Haveriet har orsakats av att landningsstället brustit i starten. Orsaken härtill är sannolikt att söka i svag konstruktion av landningsställsbenen.
Föraren synes ej ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan vidkännes kostnaden.
Den tekniska besiktningen av landningsstället å det havererade fpl utfördes av FF.
Landningsställsben å samtliga fpl typ S 12 ha sedermera förstärkts enl FF order.

Hägernäs den 2/8 1943.
Herman Sundin
Depåchef
/K-E. Nordbäck

Förråd 1943-05-28
Till CVV 1943-06-10
Kasserat 1943-09-10. Gångtid total 182.05 tim. Antal flygningar 348 st.
Senast redigerad av Leif Fredin 16 jun 2016, 18:19, redigerad totalt 1 gång.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 4007, S 12

Inläggav Bengt Ekbladh » 10 jan 2016, 19:34

S 12 4007 (F2-37) haveri 1943-05-27 - Hägernäsviken

Haveriet inträffade i samband med start till följd av lossnad flottör. Övningen avsåg bedömningslandning 2 x 90 grader.
Under utkörningen förmärktes intet anmärkningsvärt. Just när fpl fått lättningsfart, sjönk vänster vinge ned, och en kraftig uppbromsning skedde, i det att flottörerna intog en onormal ställning i förhållande till varandra. Fpl började att gräva ned sig, och förarrummet började att vattenfyllas.
Ff försökte att taga sig ur förarrummet, men den skjutbara huven, som vid starten - enligt gällande instruktioner - hade hållits öppen, har till följd av den häftiga uppbromsningen slagit igen. Sedan farten tagit slut, flöt fpl i rättvänt läge med höger flottör stickande upp bakom övervingen. Därefter sjönk fpl på 9 m vattendjup.
Ff undkom oskadad.
Orsaken till haveriet har varit, att landstället brustit i starten till följd av svag konstruktion. Enligt order från KFF har landstället förstärkts. Ff har icke brustit i tillbörlig aktsamhet.
Se:
http://www.svfplhist.com/
Under Flygplan // S 12
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till S 12, Heinkel He 114A

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster