481, S 5C

I tjänst 1927-1945
Antal i Flygvapnet: S 5: 4 st, S 5A 22 st, S 5B 1 st, S5 C 9 st, S 5D 4 st
S 5 och S 5A tillverad av Svenska Aero, motortyp: Bristol Jupiter VI- elller Bristol Jupiter VI-A på 450 hk.
S 5 B och S 5C tillverkades av CFV, senare CVV och hade en svensktillverkad My VI-A motor på 600 hk.
S 5D tillverkad av CVV, motortyp My VII-A på 675 hk.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

481, S 5C

Inläggav Lars Larsson » 25 jan 2014, 23:43

481
S 5C
Typ: Heinkel HE 5/t
Tillverkad av CVV, Västerås
c/n: R
Tillverkningsår: 1936


1936 Levererad till F2,märkning 2-81
1936-04-03 Godkänd
1937-09-21 Haveri i Fårösund.Felbedömning vid mörkerlandning.Ff N.Dahlberg och fs G.A.Westring oskadda.
1938-11-09 Kasserad,totalhaveri.

Gångtid:
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 481, S 5C

Inläggav Leif Fredin » 12 jul 2014, 06:49

S 5C
481
Typ: Heinkel HE 5/t TB
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Västerås
Tillverkningsnummer: R

Godkänt 1936-04-03
Till F 2 1936-04-22. Motor typ My VI nr 27.
Märkning 2-81
Förråd 1936-10-23.
Till CVV 1936-10-27. Mindre översyn. Motor typ My VI nr 19 inmonterad. Frampartiet av flottörerna och fenans främre hälft målade med röd färg. På kroppens samtliga sidor har ett band i vit färg anbringats.
Förråd 1937-04-26.
I tjänst 1937-04-27.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18

Haveri 1937-09-27 vid Fårösund
Total gångtid: 307 tim
Motor: My VI nr 19
Total gångtid: 139 tim
Besättningen ff löjtnant A Dahlberg, fs kapten Westring oskadad
Orsak till nödlandning: Mörker och tjocka. Nedslag i vattnet vid rekognoscering vid landning under svåra förhållanden.
Orsak till haveri: Nedslag i vattnet vid rekognoscering av landningsplats.
Skador flygplan: Å flygkroppen: Ett flertal rör knäckta och krökta. Beslagen för underredets fastsättning deformerade. Duken skadad. Å vänster bärplan: Fullständigt förstört. Å höger bärplan: Främre vingbalken avbruten c:a m från spetsen. Framkanten något skadad. Å skevningsrodren: Båda rodren något skadade. Å stabilisator: Smärre skador. Å sidoroder, höjdroder, lättroder och fenor: Duken något skadad. Å underredet: Ett flertal stöttor krökta och skadade. Å flottörerna: Fullständigt förstörda. Å motorstativet: Ett flertal rör krökta.
Skador motor: Undre cylindrarna skadade av saltvatten, som trängt in i dessa. Skadorna kunna icke angivas förrän motorn är helt söndertagen (sker vid CVV). Å propellern: Helt förstörd. Å townendringen: Smärre skador.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande 69.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Fpl 481 startade från Hägernäs den 27/9 för flygning till Fårösund. Vid försök till detaljorientering vid norra inloppet till Fårösund tvingades fpl på grund av dimma ned på låg höjd. Efter en 180° sväng tog fpl vatten med pådragen motor och skadades.

Löjtnant Dahlberg anförde i huvudsak följande:
D. tjänstgjorde som förare i fpl 81. Enligt av CF 2 för inspektion av marinspaningskursen utfärdat program skulle fpl – med CFV och en journalist som passagerare – starta å av föraren beräknad tid för att kl 1755 över Fårösunds norra inlopp med tvenne andra fpl verkställa träffpunktssamling. Starten skedde kl 1635 och kursen sattes programenligt mot Huvudskär.
På grund av dåliga väderleksförhållanden vände emellertid flygplanet strax efter Huvudskär och återgick till Hägernäs.
Av chefen för flygstaben beordrades fpl att i anslutning till tre andra fpl verkställa ny start till Fårösund kl 1845. Besättningen i fpl 81 var nu D., förare, ock kapten Westring, spanare. Starten blev på grund av haveri på belysningsanläggningen fördröjd till kl 1855.
D. erhöll vid starten av spanaren, kapten Westring, order att gå över Huvudskär till Fårösund. Vid Dalarö konstaterades tjocka. Navigeringen skedde därför medelst klocka och kompass. Omkring kl 1930 siktades Gotska Sandön, var fyrar tydligt kunde urskiljas. Härvid sattes ny kurs, som bar mot Fårön. På denna kurs fortsattes något längre än beräknat, innan land siktades. När land siktades, syntes en fyr rakt för ut och en om stb. Vilka fyrar som siktades, kunde D. ej avgöra, och ett samråd med spanaren lämnade inget säkert resultat. Kus hölls emellertid på fyren rakt för ut, tills den identifierades som Halls Huk. Vid Halls Huk satte D. en kurs, som han bedömde bar mot Fårösund. D. hade vissa svårigheter att hålla kompasskursen, då han samtidigt sökte hålla orienteringen. Av spanaren uppmärksamgjord på ljus stb akter observerade D. ett samhälle, som ha n först trodde var Fårösund, men efter en höjdminskning kort därefter igenkändes som Slite. D. erhöll nu order av spanaren att lägga fpl på kurs 30°. Efter en stunds flygning på denna kurs observerades en strandlinje i en lucka i tjockan. I avsikt att gå ned och detaljorientera sig gjorde D. en 180° sväng under höjdminskning. Omedelbart efter denna sväng tog fpl vattnet med något avdragen motor, men med hög fart. Härvid erhölls en kraftig studs, varvid D. hörde ett kraschande ljud, som han trodde kom från vänster flottör. D. bedömde efter studsen att det var bästa att landa, varför denna manöver genomfördes. Vid andra nedslaget gick fpls stjärt upp, så att fpl lutade c:a 60°, varefter stjärten åter sänkte sig. D. spände nu loss sig.
Efter att ha konstaterat att ingen var skadad, och att fpl stod på grund, gav besättningen sig iland i gummibåt och begav sig per cykel till Fårösund, dit ankomsten skedde c:a kl 2320.

Uppläst och vidkänt.
A. Dahlberg
Löjtnant.

Kapten Westring anförde i huvudsak följande:
W. tjänstgjorde som spanare i flygplan 81. Start från Hägernäs för flygning till Fårösund skedde kl 1844 på order av chefen för flygstaben. Vid starten var känt, att tjocka låg till sjöss mellan kusten och Gotska Sand-ön. Vinden var sydlig. Gotland angjordes på Halls Huk, som siktades på kort avstånd. Öster och väster om Kapellshamsviken låg tjocka, och fyrarna vid Fårösund syntes ej. Från Halls Huk sattes en kurs, som bar mot slite, och härifrån sattes kurs mot nordnordost. I en lucka i dimman upptäcktes en strandlinje cirka kl 2045. Föraren gick då ned i en 180° sväng i avsikt att detaljorientera sig. Omedelbart efter svängen tog fpl vattnet med hög fart och med motor på. Vid nedslaget erhöll fpl en kraftig studs, varefter fpl på nytt tog vatten. För-modligen brötos flottörerna vid första nedslaget. Vid andra nedslaget visade flygplanet tendens att gå på no-sen. W. hade den uppfattningen, att fpl skulle slå runt, varför han spände loss sig. Fpl blev emellertid stående med hög stjärt och med avbrutna flottörspetsar. Motorn var hela tiden över vatten. Sedan fplbesättningen konstaterat att fpl stod på grund, tog den sig iland med gummibåten och gav sig till fots och per cykel till Fårösund, dit ankomsten skedde c:a kl 2320.

Uppläst och vidkänt:
Westring
Kapten

Yttrande av chefen för flygstaben, överste Nordenskiöld
Sedan uppgifter om väderlekssituationen omkring kl 18,15 inhämtats, varav framgick, att sikten var god i Fårösund, gav jag order, att övningen skulle genomföras enligt plan, dock med tillägg, att löjtnant Dahlbergs flygplan skulle verkställa förflyttning till Fårösund närmast efter de övriga tre flygplanen samt därvid medföra kapten Westring som spanare.

B G Nordenskiöld
Överste

Av besiktning och förhör framgår, att haveriet föranletts av följande omständigheter:
Flygplanet har vid angöring av Gotland mött tjocka. I mörkret och tjockan har flygplanbesättningen under försök att nå Fårösund blivit desorienterade. I avsikt att detaljorientera sig har föraren gått ned på låg höjd och härunder med hög fart ”slagit i vattnet”.

Hägernäs den 20/10 1937 Herman Sundin
Förhörsledare
Sten Rydholm
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Flygplanets förare eller spanare kan, med hänsyn till vid tiden för haveriet å Gotland rådande ytterst dåliga siktförhållanden, icke anses hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Protokollet överlämnas till CFV för granskning.

Hägernäs den 20/10 1937.
Herman Sundin
Flottiljchef

Tygförråd
Kasserat 1938-11-09
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 481, S 5C

Inläggav Bengt Ekbladh » 02 mar 2016, 21:03

>>>>Haveri 1937-09-27 vid Fårösund>>>>

Haveriet skedde 1937-09-21 vid norra inloppet till Fårösund

OBS:::Rätt datum är fortsatt 1937-09-27 vid norra inloppet till Fårösund.

Se vidare längre ner.
Senast redigerad av Bengt Ekbladh 03 mar 2016, 16:23, redigerad totalt 1 gång.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 481, S 5C

Inläggav Leif Fredin » 02 mar 2016, 23:34

Bengt Ekbladh skrev:>>>>Haveri 1937-09-27 vid Fårösund>>>>

Haveriet skedde 1937-09-21 vid norra inloppet till Fårösund


Källa?

Har svårt tänka mig att protokollet har fel datum men inget är väl omöjligt.

Ur KrA, Flygförvaltningen, Materielavdelningen, Kontrollbyrån (Mk), Serie FI, 1937 volym nr 9 [425-517]. Totalt 7 sidor.
Bilagor
IMG_0106a.jpg
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 481, S 5C

Inläggav Bengt Ekbladh » 03 mar 2016, 16:20

Leif Fredin skrev:
Bengt Ekbladh skrev:>>>>Haveri 1937-09-27 vid Fårösund>>>>
Haveriet skedde 1937-09-21 vid norra inloppet till Fårösund

Källa?

Har svårt tänka mig att protokollet har fel datum men inget är väl omöjligt.
Ur KrA, Flygförvaltningen, Materielavdelningen, Kontrollbyrån (Mk), Serie FI, 1937 volym nr 9 [425-517]. Totalt 7 sidor.

Leif visar att datumet 1937-09-27 finns på 2 ställen ….alltså knappast felskrivning.

Mitt påstående är också från Krigsarkivet----Flygstaben , Centralexp. Haveriärenden F2 1937....
Jag skrev av dessa 1979-11-19,
Det står så här:..
1937-09-21 S 5C 481 med motor nr. 19 ...vänster vinge och flottör förstörda, nedslag i vatten.

Det man kan sakna är orden ”totalhaveri och beräknad kostnad.

Här kan ju jag skrivit av fel datum..,( har inget foto).....MEN..

När man kollar tex. Kontakt 67, står det också 370921
Lika i Mikael Forslunds Heinkel bok , sid 122.

Därav mitt inlägg om datumet.
Vad göra?
Kollade när tidningar hade en notis om haveriet.
I Arbetarbladet från tisdagen 28/9 står det:::

Flyghaveri.
Flygbåten nr. 81 vid Roslagens flygflottilj , avgick kl. 7 på måndagskvällen tillsammans med tre andra plan, tillhörande marinspaningsskolan , från Hägersten till Fårösund.
Flygbåten råkade i rådande mörker och tjocka , få landstället förstört då den gick ned på vattnet vid Fårösunds norra inlopp.
Föraren ljt.Dahlberg måste sätta planet på land på den långgrunda stranden Han och navigatören , kapt Westring, måste fortsätta landsvägen in till förläggningen på Fårösund , där man började hysa oro för dem pga. förseningen.

”Fallet” löst , enl. mig....Haveriet hände 1937-09-27.

Sen kan man ju undra om inte någon skrivare på F2 eller Flygstaben råkat notera fel datum på ett dokument.
Hur annars förklara varför jag och Mikael samt Kontakt har ett felaktigt datum.(jag har inte varit i kontakt med dem i detta haveri)

Alltså, Bra Leif att ha bildbevis på vad som står

Även.....http://www.tjelvar.se/fv/fv1937-2.htm
har rätt datum, men det är kanske här Leif som informerat.

Kommer att göra ett tillägg till mitt inlägg (02 mar 2016, 21:03) ovan, så inte felaktig info sprid och att man kan ändra i de nämnda böckerna.

Till Leif::No hard feelings hoppas jag , bra att få bort eventuela felaktigheter.
Mvh Bengt Ekbladh
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 481, S 5C

Inläggav Bengt Ekbladh » 08 apr 2016, 20:57

Kortfattat om haveriet.
1937-09-21 -- S 5C -- 481 -- F 2
Norra inloppet Fårösund
Haveriet har inträffat under rekognosering av landningsplats under mörker och tjocka efter flygning sträckan Hägernäs - Fårösund.
Gotland har angjorts vid Halls Huk, varvid även Gotland legat tjocka och Fårösund ej kunnat siktas. Genom en lucka i tjockan har dock strandlinjen upptäckts, varpå ff utfört en 180-graders sväng för detaljorientering. Härvid har dock fpl i hög fart och med motorn på fullvarv tagit vatten.
Nedslaget har gett fpl en kraftig studs, varefter fpl åter tagit vatten. Härvid har det dock gått på nosen och blivit stående med hög stjärt och avbrutna flottörspetsar samt med svåra skador på vingställ, landningsställ och flygkropp. Detta tillsammans med uppkomna korrosionsskador har lett till att fpl avförts som totalhavererat. Besättninqen ff (N.Dahlberg) och fs (G.A.Westring) undkom utan skador.
Orsaken till haveriet har varit felbedömning i tjocka och mörker.

Källa: http://www.svfplhist.com/
Se även::: http://www.tjelvar.se/fv/fv1937-2.htm
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till S 5, Heinkel He 5 Hansa

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst