Sida 1 av 1

477, S 5B

InläggPostat: 25 jan 2014, 23:32
av Lars Larsson
477
S 5B
Typ: Heinkel HE 5/t
Tillverkad av CVV, Västerås
c/n: L
Tillverkningsår: 1934


1934 Levererad till F1,märkning 1477
1934-06-06 Godkänd
? Till F2, märkning 2-77,2-20,2-92,2-57,2-66
1943-11-03 Kasserad pga förslitning.

Gångtid:

Re: 477, S 5B

InläggPostat: 11 jul 2014, 08:02
av Leif Fredin
S 5B
1477
Typ: Heinkel HE 5/t
Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Västerås
Tillverkningsnummer: L

Godkänt 1934-06-06
Till F 1 1934-06-07 med motor typ My VI nr 9
Numrerat 1477
Till CVV 1934-09-21. Liten översyn. Motor typ My VI nr 20 inmonterad.
Överlämnat till F 2 förråd 1934-11-05.
Numrerat 2477
I tjänst 1934-11-07.
Överlämnat till F 1 1935-03-27 som lån
Återlämnat till F 2 1935-10-15
Till CVV 1935-10-15.för liten fplöversyn. Motor typ My VI nr 21 inmonterad.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 2-77
Registreringsnummer 477 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Till F 2 1936-04-14.
Överlämnat till F 1 1936-05-07 som lån
Förråd 1936-11-05.
Verkstad 1937-03-16.
I tjänst 1937-08-13.
Verkstad 1937-03-16.
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
I tjänst 1937-08-13.
Förråd 1937-10-03.
I tjänst 1938-06-15.
Förråd 1938-06-17.
I tjänst 1938-09-08.
Förråd 1938-10-29.
I tjänst 1938-11-26.
Förråd 1938-12-09.
I tjänst 1939-03-13.
Förråd 1939-05-11.
Till CVV 1939-05-12. Stor översyn. Motor typ My VI nr 19 inmonterad
Förråd 1939-10-07.
Formation 1939-12-01.

Bild

Verkstad 1940-04-10.
Formation 1940-05-21.
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 2-57
Till CVV 1940-10-24. Liten översyn. Motor typ My VI nr 34 inmonterad
Förråd 1941-03-17
Formation 1941-05-09.
Motorbyte 1941-07-31. Motor typ My VI nr 33 inmonterad.
Kassationsförslag 1943-10-21. Gångtid 1099 tim. Antal flygningar 1470 st.
Anmärkning: Ehuru godkännbart har fpl mindre goda flygegenskaper (instabilitet kring tväraxeln, eftersläpning i roderverkan), vilket gör det mindre lämpat för skoländamål. Då fpl S 5 numera användas för skoländamål synes kassation av fpl befogad.
Fpl lämpligt för instruktionsändamål.
Kasserat 1943-11-03. Fpl skall användas för instruktionsändamål.

Re: 477, S 5B

InläggPostat: 16 okt 2019, 20:30
av Bengt Ekbladh
477, S 5B

Hansa med kabin.
Enda S 5B... och som tydligen ett tag? (hur länge?) flögs med kabin

Kolla Flyg nummer 14/1945
Läs vidare vad Lea skriver::(med bild)
https://lae.blogg.se/2018/october/hansa ... WR65aJVg1U