56 / 256, S 5A

I tjänst 1927-1945
Antal i Flygvapnet: S 5: 4 st, S 5A 22 st, S 5B 1 st, S5 C 9 st, S 5D 4 st
S 5 och S 5A tillverad av Svenska Aero, motortyp: Bristol Jupiter VI- elller Bristol Jupiter VI-A på 450 hk.
S 5 B och S 5C tillverkades av CFV, senare CVV och hade en svensktillverkad My VI-A motor på 600 hk.
S 5D tillverkad av CVV, motortyp My VII-A på 675 hk.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

56 / 256, S 5A

Inläggav Lars Larsson » 25 jan 2014, 22:33

56 / 256
S 5A
Typ: Heinkel HE 5/t
Tillverkad av Svenska Aero, Lidingö
c/n: 45
Tillverkningsår: 1928


1928 Levererad till F2,märkning
1928-06-15 Godkänd
1929-07-10 Förstörd av brand i Halmstads hamn.Vid taxning på vattnet efter landning brast ett bränslerör.Ff fanjunkare Edenbrandt,fs Ljungfält och pass Svensson oskadda.
1929-09-13 Kasserad,totalförstörd av brand.

Gångtid:
Lars Larsson
 
Inlägg: 3163
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 56 / 256, S 5A

Inläggav Bengt Ekbladh » 06 jun 2014, 22:02

56 / 256 S 5A

>>1929-07-10 Förstörd av brand i Halmstads hamn.Vid taxning på vattnet efter landning brast ett bränslerör.Ff fanjunkare Edenbrandt,fs Ljungfält och pass Svensson oskadda.
1929-09-13 Kasserad,totalförstörd av brand.>>

Tidning säger:
””Flygbåt tog eld vid nedslaget.
8 st. flygbåtar anlände på tisdagen (9/7) till Halmstad och en av dem fattade eld vid landningen på vattnet pga. ett brustet bensinrör.
Hela planet inhöljdes i lågor.
Föraren,fanj. Edenbrandt , måste ögonblickligen kasta sig i vattnet , då lågorna började svepa om ansiktet.
Spanaren ljt. Ljungfält och meken Svensson hoppade ned på pontonerna.

Flygbåten drev in till kajen , där ett 10-tal järnvägsvagnar , lastade med kol, voro nära att fatta eld.

Flygbåten blev totalt förstörd , men flygarna undkommo utan några skador ””
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6970
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 56 / 256, S 5A

Inläggav Leif Fredin » 05 jul 2014, 08:40

HE 5/t
256
Typ: Heinkel HE 5/t
Tillverkare: Svenska Aero A.B., Lidingö
Tillverkningsnummer: 45

Godkänt 1928-06-15
Numrerat 256
I tjänst. Motor typ Bristol Jupiter VI nr 6332
1928-07-01. Typbeteckning S 5A enligt TB nr T.277 daterad 1928-05-31
CFV.
I tjänst 1928-08-31

Bild

Haveri 1929-02 vid Anholt.

Tygförråd 1929-04-02.
Till Svenska Aero 1929-04-21.
I tjänst. 1929-05-18.

Haveri 1929-07-09 i Halmstad

Ur protokoll:

Till Chefen för 2. flygkåren.

Härmed får jag vördsamt insända protokoll hållet vid förhör med anledning av flp. 256:s förolyckande genom eldsvåda den 9 juli 1929 i Halmstad.
Antändningen, som av mig åsågs från flp. 255 liggande i vattnet c:a 100 m. från flp. 256, skedde genom eldflamma från avgasrören. Antändningen hade med all sannolikhet icke skett om flp. hade varit försett med korta avgasrör i likhet med å typ J 4. Orsaken till antändningen synes bero på ett brustet bensinrör samt besättningens oförsiktighet att starta motorn med vetskap om det brustna bensinröret. Denna oförsiktighet måste dock ses mot bakgrunden att flp. genom den rådande hårda vinden och det trånga farvattnet (Halmstads hamn) var i fara att kollidera antingen med kajen eller ett i gång varande fartyg i flp:s omedelbara närhet. Per-sonalen synes icke hava förstått eldfaran utan handlat efter bästa förstånd, varför personalen icke synes kunna ställas till ansvar för den inträffade olyckshändelsen.

1:a marinflygdivisionen den 10 juli 1929.
G. Hård
DC 1 mfd.


1. Förekallades löjtnant Ljungfelt, Fs i fpl 256, vilken anförde följande:
Fpl 256 hade deltagit i formeringsflygning vid Helsingborg, då motorn plötsligt stoppade. Benzintrycket hade då fallit avsevärt varför ff började pumpa och fick så åter igång motorn. Fpl utgick ur formeringen för att söka efter lämplig nödlandningsplats. Under ideligt pumpande flögs sedan längs kusten mot Kullen men fann det icke någon möjlighet att landa på grund av stark pålandsvind. Då motorn i övrigt gick tillfredsställande fort-sattes mot Halmstad, där landning skedde. Under c:a 5 min. kördes på vattnet varefter motorn stoppades. L. observerade därvid att benzin läckte ut och brann på vatten och pontoner. För manöver sattes åter motorn igång, varefter den ånyo stoppades och ännu en gång startades, varvid eld uppstod i förarrummet. Eldsläcka-ren sattes då i funktion och elden i förarrummet släcktes, men elden kring förgasare och motor blev dock ej släckt på grund av för liten kapacitet hos eldsläckaren. Med flytvästarna försöktes därefter dämpa branden, men misslyckades detta. Brandkranen hade dessförinnan stängts. Lågorna slogo nu upp ur förarrummet varför löjtnant L. hoppade i sjön och sam in till kajen. Övriga stannade i bakkanten av flottörerna.
Fpl brann därefter upp oaktat arbete av brandkåren, som under tiden alarmerats och ankommit till plat-sen.

2. Förekallades fanjunkare Edenbrandt, Ff i fpl 256, vilken anförde följande:
Fpl lättade i Landskrona kl 1445 samt deltog därefter i formeringsflygning över Helsingborg.
Omkring kl 1545 började motorn spotta, varvid observerades att benzintrycket sjunkit till mellan noll och 1. Då E. började handpumpa, steg trycket till styvt 2, varför han antog att det var reduceringsventilen som krånglade. Under fortsatt handpumpning följdes sedan kusten norröver för att söka lämplig nödlandningsplats. Då icke någon sådan påträffades fortsattes till Halmstad, där landning verkställdes. Under inkörningen på vatt-net till hamnen varskodde löjtnant Ljungfelt att det brann på vattnet och flottörer, varför tändningen bröts. Nå-gon eld kunde ej förmärkas. För manöver i hamnen startades och stoppades åter motorn varefter förnyad startning skedde. Härvid slogo lågor upp vid förarplatsen. Tändningen bröts då ögonblickligen och därefter kastade sig E. ut på vingen.
Löjtnant L. som vid föregående tillbud till eldsvåda tagit hand om Pyreneapparaten rusade då fram och började pumpa med denna, varigenom elden dämpades så att E. kunde böja sig ned och stänga brandkranen. Då Pyreneapparaten tagit slut slogo lågorna återigen upp, varför E. och mek ställde sig på flottörerna för att sedan fpl drivit in till kajen hoppa iland.
Brandkåren ankom så småningom till platsen och släckte elden, varefter bogserbåt tog fpl på släp till kran, varmed detsamma upplyftes på kajen.
Orsaken till att E. efter eldsvådetillbudet åter startade motorn var den rådande vinden och därav stor risk för fpl.

V.K. 25 Svensson anförde:
Motorn hade före starten översetts och varit utan anmärkning. Förgasarna hade inte flödat, benzinåt-gången hade varit normal, benzinsamlingar i motoraggregatet eller benzinläcka hade icke förmärkts. Efter första stoppandet av motorn förmärkte S. att tilloppsröret till motorbenzinpumpen var helt av c:a 1 ½¨ från nip-peln. S. hade fogat ihop rörbitarna med föraren handpumpade, varpå motorn startats ånyo. Rörbitarna hade sedan av sig själva suttit fixerade, ehuru givet benzin läckt ut vid brottstället. Strax därefter hade branden in-träffat enligt vad ovan relaterats.

H.M.S. Jacob Bagge den 10 juli 1929.
G. Egerström
G. Hård
O. Enderlein

Kasserat 1929-09-13
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till S 5, Heinkel He 5 Hansa

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst