2302, J20

I tjänst 1941-1945
Antal i Flygvapnet: 60 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2302, J20

Inläggav Lars Larsson » 24 nov 2013, 15:18

2302
J 20
Typ: Reggiane Re 2000 Falco I
Tillverkad av Officine Meccaniche Reggiane SA,Milano,Italien
c/n: 336
Tillverkningsår: 1941


1941-04 Till CVM
1941-05-20 Godkänd
1941-05-30 Till F10 Kod F10-2
1945-07-20 Kasserad,fpl-typen utgår.

Gångtid:
Lars Larsson
 
Inlägg: 3157
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: 2302, J20

Inläggav Bengt Ekbladh » 24 nov 2013, 19:09

J 20 2302

1943-03-29 ground loop, motor nr. 5171 monterad.
Omfattning och plats frågas.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6914
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle

Re: 2302, J20

Inläggav Leif Fredin » 25 nov 2013, 07:08

Till CVM för uppmontering. Påbörjad 1941-05-09.
Till CVM (Fc) 1941-05-30 som lån med motor typ P XI nr 5171

Haveri 1941-06-06 vid CVM (Fc). Ground loop vid landning i sidvind.
Flygförare: Flygingenjör B. Westergård
Beräknad reparationskostnad 3.000:-

CVM verkstad 1941-06-06 för reparation
CVM uppbörd 1941-09-19
Till SAAB/L verkstad 1941-09-29
Till CVM verkstad 1941-11-14
Till F 10 1942

Haveri 1943-01-08 vid F 10, Bulltofta. Märkning 10-2
Total gångtid: 18 tim
Motor typ PP XI nr 5171
Total gångtid: 21 tim
Orsak till haveri: Explosion i startluftfördelaren.
Skador flygplan: Reservtank, påfyllningsstuds skadade.
Skador motor: Startluftfördelarlocket bortsprängt, luftslangen till fördelarhuset skadad.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 90:- kr
Motor 40:- kr
Summa 130:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Momentan tryckförhöjning i startluftfördelarhuset.

Hjälpmontör Schoug anförde i huvudsak följande:
att han var förman Olausson behjälplig med att fylla tryckluft i fpl 2302,
att han använde den lufttub och vagn, varmed fpl 2343 tidigare hade startats,
att vid tredje startförsöket en mycket kraftig explosion hördes och en eldslåga slog ut från fpl vänstra sida, men slocknade dock omedelbart och vit rök började utvecklas.

Uppläst och vidkänt:
Börje Schoug

Verkmästare Weibahr anförde i huvudsak följande:
att vid besiktning startluftfördelarlocket var bortsprängt och hade deformerat reservtanken, påfyllnings-studsen samt att luftslangen till fördelarhuset var avsliten,
att lukt, påminnande om krutrök, förmärktes,
att startluftventilerna besiktigades u a. En del voro dock kärva,
att ingen av fördelarhusets kanaler var svartbrända, tydande på explosion från någon cylinder,
att han ej hade någon teori om explosionens uppkomst

Uppläst och vidkänt:
D. Weibahr
verkm.

Motorförman Olausson anförde i huvudsak följande:
att motorn hade kvarnats och påfyllts med olja,
att luft påfylldes, medan han satt i fpl,
att lufttuben var densamma som använts å fpl tidigare på dagen,
att vid andra startförsöket brand uppstod i avgasrören, vilken släcktes av förman Persson,
att vid tredje startförsöket batterivagn tillkopplades, emedan motorn verkade så ”död”,
att motor därefter verkade få mera liv,
att vid nästa startförsök, efter det propellern gått runt ca ett varv, en mycket kraftig smäll hördes, och kraftig vit rök uppstod vid motorn och trängde in i förarsitsen,
att han omedelbart stängde luftkranen och kuperade motorn,
att han genom brandskottet kunde se elden, som fortsatte även efter smällen samt hörde ett fräsande ljud, varför han slog på eldsläckaren,
att lukt liksom av bränt gummi märktes,
att explosionen hade varit så kraftig, att luckan för oljekranen öppnats, och en eldkvast stått ut genom hålet,
att den armerade gummislangen hade bränts av på ett par ställen,
att han ej hade någon rimlig förklaring på explosionens uppkomst,
att temperaturen var ca -5°C.

Uppläst och vidkänt:
R.F. Olausson
Motorförman

Fplförman Persson, TV, anförde i huvudsak följande:
att han den 8/1 var motorförman Olausson behjälplig vid startande av fpl 2302,
att han ej fyllt på tryckluften själv utan sto beredd med eldsläckare,
att han med bestämdhet kunde säga, att samma trycklufttub användes för startande av fpl nr 2327 och 2343 samma dag,
att motorn vid själva igångsättandet gick synnerligen kärvt och sakta,
att motorn kvarnats samt varm olja påfyllts före starten,
att flera startförsök gjordes utan att lyckas,
att vid tredje startförsöket, när propellern började långsamt röra sig, en kraftig smäll hördes, och syntes på vänster sida en kraftig eldslåga slå ut vid kylklaffarna av ca ½ m längd,
att han omedelbart var på med eldsläckaren, samtidigt som förman Olausson satte fpl eldsläckningssy-stem i funktion,
att elden då omedelbart slocknade,
att fördelarhuset var torrt utan olja,

Uppläst och vidkänt:
K.O. Persson
Fplförman

Motormontör H. Jönsson har i huvudsak följande:
att han den 8/1-43 startat motorn på fpl typ J 20 nr 2343,
att han med säkerhet vet, att starten utfördes med tryckluft,
att ungefär samtidigt motorn å nr 2302 startades, varvid starluftfördelarlocket sprängdes,
att härvid samma tryckluft, som han förut använt, kommit till användning,
att han hade för vana att alltid kontrollera trycklufttuberna.

Uppläst och vidkänt:
H. Jönsson
Motormontör

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Explosion i startluftfördelaren, sannolikt till följd av att bränsle från cylindrarna genom startluftventilen och förledningen inkommit i startluftfördelaren. Antändningen torde även ha fortplantats från cyl genom startluft-ventilen och rörledningen till startluftfördelaren.
En bidragande orsak härtill synes den vid tillfället rådande låga temperaturen.

Malmö den 3/3 1943
S. Åkerlind
Förhörsledare
Nils Ekstam
Protokollförare

Beslut:
Haveriet har föranletts av explosion i startluftfördelaren. Orsaken härtill har icke med säkerhet kunnat faststäl-las. Personalen har icke brustit i aktsamhet. Kronan vidkännes kostnaden.

Malmö den 4/3 1943
Knut Zachrisson
Depåchef
/S. Åkerlind

Haveri 1943-03-29 vid F 10, Bulltofta. Märkning 10-2
Total gångtid: 19 tim
Motor typ PP XI nr 5171
Flygförare flygingenjör 2.gr Sigurd Åkerlind oskadad
Orsak till haveri: Ground loop under utrullning efter landning.
Skador flygplan: Höger vingspets och landningsställsben skadade.
Skador motor: Ingen
Beräknad reparationskostnad: 1.700:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Ground-loop under utrullning efter landning

Flygingenjör Åkerlind anförde i huvudsak följande:
att han den 29/3 utförde kontrollflygning med fpl typ J 20 nr 2302,
att vid landningen omkr kl 1530 fpl noga inriktades mot vinden,
att efter det fpl tagit mark samt rullat framåt på rakbana, började den normala girtendensen göra sig gäl-lande,
att denna hävdes med sidoroderutslag,
att plötsligt girningstendensen blev kraftigare, varför fullroderutslag erfordrades,
att då sidoroderutslaget visade sig icke varav tillräckligt, även höger hjul bromsades,
att fpl mycket hastigt utförde ground-loop åt vänster,
att detta skedde så hastigt, att pådragning av motor icke medhunnits,
att så kraftig och snabb girning icke tidigare iakttagits med flygplantypen,
att vid start med fpl 2316 ca 15 min efter ovannämnda landning iakttagits, att vinden vridit sig 20° - 30° motsols,
att ground-loopen kan ha förorsakats av förändring i vindriktning,
att enligt uppgift från väderleksdetaljen rådde
kl 1420 vindriktning V vindstyrka 12 – 18 km/tim
kl 1500-1600 vindriktning växlande, V till VSC vindstyrka 14 – 15 km/tim
kl 1700 vindriktning V vindstyrka 18 – 20 km/tim

Uppläst och vidkänt:
S. Åkerlind
Flygingenjör 2. gr

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Ground-loop

Malmö den 7/4 1943
Nils Ekstam
Förhörsledare

Protokollförare

Beslut:
Haveriet synes ha föranletts av vindkast under landning. Föraren, flygingenjör S. Åkerlind, kan icke lastas härför. Kronan vidkännes kostnaden.

Malmö den 8/4 1943
Knut Zachrisson
Depåchef
/S. Åkerlind

Haveri 1943-08-02 vid fält 3 (Ripa). Ground looptendens efter sättning. Märkning 10-2.
Motor typ PP XI nr 5004
Flygförare: Furir Tore Georg Molander
Orsak till haveri: Vänster hjul skurit ned i sanden.
Skador flygplan: Höger vingspets och propeller skadade.
Beräknad reparationskostnad 18.600:- kr

Till F 10 verkstad för liten översyn, motorbyte. Beräknas påbörjas 1944-06-15
Klar 1944-08-11. Motor typ PP IX nr 5186 inmonterad
Till CVM 1944-09-15. Motorskärning
Anmäld klar 1944-12-01. Motor typ PP XI nr 5004 inmonterad.
Till F 10 1944-12-15
Kasserat 1945-07-20 med motor typ PP XI nr 5004
Till F 1 1945-08-21 för instruktionsändamål
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58


Återgå till J 20, Reggiane Re 2000 Falco 1

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst