2344, J 20

I tjänst 1941-1945
Antal i Flygvapnet: 60 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2344, J 20

Inläggav Lars Larsson » 24 nov 2013, 17:22

2344
J 20
Typ: Reggiane Re 2000 Falco I
Tillverkad av Officine Meccaniche Reggiane SA,Milano,Italien
c/n: 409
Tillverkningsår: 1942


1942-09-12 Till F10 Kod F10-44
1942-09-18 Godkänd
1943-04-03 Haveri vid Övmanäs,Åsa.Motorhaveri.Ff oskadd ?
1943-04-29 Kasserad,totalhaveri.

Gångtid:


Edit: Korrigerat kassationsdatum
Senast redigerad av Lars Larsson 11 apr 2020, 09:32, redigerad totalt 1 gång.
Lars Larsson
 
Inlägg: 3175
Blev medlem: 23 feb 2008, 08:50

Re: 2344, J 20

Inläggav Bengt Ekbladh » 24 nov 2013, 19:21

J 20 2344
har 1942-10-01 PPXI nr.6615 monterad.
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: 2344, J 20

Inläggav Bengt Ekbladh » 24 nov 2013, 20:16

J 20 2344
Lars Larsson skriver:
1943-04-03 Haveri vid Övmanäs,Åsa.Motorhaveri.Ff oskadd ?

ff var E von Celsing och verkar klarat sig.
Motor var nr. 5774

OBS kass datum är 1943-04-29
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 15:18
Ort: Gävle

Re: 2344, J 20

Inläggav Leif Fredin » 12 jul 2016, 13:59

2344
J 20
Typ: Reggiane Re 2000 Falco I
Tillverkad av Officine Meccaniche Reggiane SA,Milano,Italien
Tillverkningsnummer: 409

1 besiktning 1942-06-10. Motor typ P XI Bis RC 40 nr 6015
Slutbesiktning 1942-06-15
Till CVM för uppmontering
Arbetet påbörjat 1942-08-10
Anmält klart 1942-09-11
Överlämnat till F 10 1942-09-12. Motor typ PP XI nr 6015
Godkänt 1942-09-18

Haveri 1942-11-10 vid F 10, Bulltofta. Märkning 10-44, tillhörde 3. div F10
Total gångtid: 17.30 tim
Motor typ PP XI nr 6015
Total gångtid: 17.30 tim
Sergeant Tore Meijer oskadad
Orsak till haveri: Vevstaken i cylinder nr 2 brusten.
Skador flygplan: Inga
Skador motor: Cyl nr 2: Vevstaken brusten. Ingasventilen deformerad. Cylinderns nedre del (styrningen) deformerad
Beräknad reparationskostnad: 3.000:- kr

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Muntlig anmälan från Sergeant Meijer att vevstaken i cyl nr 2 brustit vid uppkörning av motor typ PPXI nr 6015 i fpl typ J 20 nr 2344.

Sergeant Meijer anförde i huvudsak följande:
att han på morgonen startat fpl vid hangaren och kört fpl till uppställningsplatsen,
att något anmärkningsvärt ej kunde märkas vid startningen och nedkörningen;
att fpl därefter överlämnades till vpl 364 2/41 Lindberg vilken verkställde varmkörning,
att han (Serg Meijer) efter c:a 45 min varmkörning övertog fpl för att verkställa uppkörning,
att härvid hördes en kraftig knall vid 1800 v/min, motorn började skaka samt regelbundna knackningar hördes,
att han drog av gasen och kupérade motorn,
att första undersökningen visade att ingasventilen till cyl nr 2 ej stängde, troligen på grund av kärvning eller deformering,
att förhållandet omedelbart anmäldes till Tv.

Uppläst och vidkänt:
Tore Meijer
Sergeant.

Furir 308 Nilsson anförde i huvudsak följande:
att han stod c:a 25 m vid sidan om fpl under uppkörningen,
att han hörde en kraftig knall varefter blåvit rök trängde ut ur fpl vänstra sida strax bakom motorn.

Uppläst och vidkänt:
Sven Nilsson
Furir 308

Vpl 364 2/41 Lindberg anförde i huvudsak följande:
att han vitsordade serg. Meijers uppgifter,
att när fpl överlämnades till serg Meijer för uppkörning voro temp: oljetemp inlopp = 40°C, oljetemp utlopp = 75°C, cyl temp 1 =185°C, 2 = 1200°C, 3 = 1980°C.
att intet onormalt iakttagits.

Uppläst och vidkänt:
Ingvar Lindberg
Vpl 364

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Orsaken till motorhaveriet har icke kunnat fastställas vid div.
Oljebrist har icke förelegat.
Malmö den 14/11 1942
Stig Norlin
Förhörsledare
S. Forssén
Protokollförare

Beslut:
Haveriet synes hava förorsakats av brott på vevstake, kolvtapp eller kolv.
Sergeant Meijer och vpl 364 2/41 Lindberg kunna icke lastas härför.
Kronan vidkännes kostnaden.

Malmö den 19/11 1942
Knut Zachrisson
Depåchef
/S- Åkerlind

Motorbyte 1943-02. Motor typ PP XI nr 5774 inmonterad.

Nödlandning 1943-04-03 vid Ölmanäs slott, Åsa. Märkning 10-44, tillhörde 3. div F 10
Total gångtid: 21 tim
Motor typ PP XI nr 5774
Total gångtid: 6 tim
Flygförare fänrik E. von Celsing skadad i vänster knä
Orsak till nödlandning: Motorskärning.
Skador flygplan: Totalhaveri.
Skador motor: Totalhaveri.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Nödlandning med fpl typ J 20 nr 2344 den 3/4 1943 till följd av skuren motor. Fpl har vid landningen fattat eld och totalhavererat.


Fplmästare Svensson anförde i huvudsak följande:
Fpl har icke flugits på div.
Fpl överlämnades till div den 1. Några dagar senare konstaterades skador i stjärtpartiet. Furirskolan monterade bort sidoroder, fena, sporre samt roderstänger, varefter fpl skickades tillverkstaden för reparation. Den 29/3 hämtades fpl till div.

Uppläst och vidkänt:
Carl Svensson
Fplmästare

Furir 308 Nilsson anförde i huvudsak följande:
Fpl skulle den 3/4 gå till F 9.
Kl 0845 klargjordes fpl.
Efter det propellern tagits runt för hand, 8 – 10 varv, hade han startat motorn utan anmärkning, och överlämnade därefter fpl till vpl 1421 7/42 Borglin för varmkörning. Ingen tankläcka hade konstaterats.

Uppläst och vidkänt:
Sven Nilsson
Furir 308

Vpl 1421 7/42 Borglin anförde i huvudsak följande:
Att han varmkörde fpl 25 – 30 min utan anmärkning. Därefter överlämnade han fpl till K 337 Bengtsson, för att denne skulle göra uppkörningen. Furir 308 Nilsson var ch för mekanikerberedskapen och var upptagen med att starta beredskapsroten. Ingen tankläcka hade konstaterats.

Uppläst och vidkänt:
Nils Borglin
Vpl 142 7/42

Korpral 337 Bengtsson anförde i huvudsak följande:
att han övertog fpl av vpl Borglin och uppkörde det utan anmärkning.
Därefter kupérade han fpl.
Fpl topptankades, utan att bränsle spilldes.
5 – 10 min senare startade han fpl utan anmärkning, och överlämnade fpl till fänrik von Celsing.
Ingen tankläcka hade konstaterats.

Uppläst och vidkänt:
Eric Bengtsson
Korpral 337

Bil 1.

Verkmästare Weibahr anförde i huvudsak följande:
att fpl intogs på tygverkstaden den 18/2 för efterkontroll efter motorbyte, som utfördes av 3. div
att fpl provflugits u.a. den 11/3 och 12/3,
att vid efter provflygningarna företagna kontroller, bl a av sumpoljefilter, inga anmärkningar ha framkommit,
att fpl överlämnades till 3. div,
att fpl den 19/3 intagits för reparation och modifieringar enligt reparationsblankett Nr 2344/19-3-43. Bil e,
att fpl den 29/3 överlämnats till 3. div.

Uppläst och vidkänt:
D. Weibahr
Verkmästare.

Fänrik E. von Celsing meddelade:
C. var beordrad att den 3/4 1943 överflyga fpl typ J 20 nr 2344 (motor PPXI nr 5774) till F 9 där fpl skulle stå till F 9 stamskolor förfogande för undervisning i verkstadstjänst.
C. mottog fpl på morgonen den 3/4 kl 0945 av korpral 337 Bengtsson, som avlämnade fpl topptankat med olja och bensin samt varm- och uppkört utan anmärkning. C. deltog själv i varm- och uppkörningen och kunde ej konstatera några felaktigheter. Förhandsmeddelande till Lc hade intelefonerats av C. Väderleksrapporten genomgicks å väderleksstationen med vakthavande väderleksass, ass Hasselgren. Väderleksprognosen bifogas (bil 1). Ass kommenterade prognosen, att vädret var mycket vackert med så småningen uppkommande enstaka cumulus moln. Detaljrapporter från Torslanda och Säve erhöllos. Vid personligt samtal med trafikledaren å F 9 meddelade denna, att fältet å F 9 var dåligt, varför landning å bana borde företagas. Landningsmärke skulle utläggas å F 9.
Starten skedde kl 0950 utan anmärkning. Under vägen på färdlinjen längs kusten hölls ett varv på 2050 med boost 60. Oljetryck och bensintryck visade normala värden. Oljetemp visade utlopp 80° och inlopp 40-45°. Temp hölls konstant med oljekylarreglaget, som öppnades rill omkring ⅓-del. Blandningsreglaget hölls i normalläge. Motorn funktionerade mycket bra. Vibrationer i fpl förekom inte.
Efter c:a 45 min flygning och på 950 m höjd över Åsa förmärktes plötsligt en smäll i motorn och började denna skaka kraftigt. Skakningarna voro periferiska med amplituder på upp till 5 cm. Instrumenten voro svåra att avläsa då hela instrumentbrädan skakade. Uppskattningsvis visade samtliga instrument i detta läge normala värden utom varvet, som ökade. C. kopplade om propellern till läge ”constant speed” och drog av gasen under svag tryckning. Varvet var även på constant speed oroligt och varierade med högsta värdet till omkring 2300 – 2400 varv/min. Gaspådrag skedde upprepade gånger under tryckning nedåt i vänstersväng. Motorn gick mycket illa och skakningarna ökade med ökat gaspådrag. Höjden hade nu minskats till omkring 600 m. Kvävande rök från motorn började intränga i förarsitsen med lukt av vidbränd olja. C. bedömde då att nödlandning måste företagas och beslöt göra detta, då stora fält funnos rakt under fpl. Rök och skakningar förhindrade observationer av instrumenten i detta läge. Landningsklaffarna vevades ut och lämpligt fält utsågs. Höjden hade nu nedgått till omkring 450 m. I detta läge bedömdes att landningen måste ske med indraget landningsställ.
Röken tilltog succesivt. Då fpl kommit in på landningslinjen passerades elektriska kraftledningar och för att komma ned på fältet tvärades fpl. Avståndet till fältet var nu c:a 150 m och hade höjden nedgått till omkring 10 m. Hastigheten i detta läge observerades till 180 - 190 km/tim. Röken var nu ännu mer besvärande och bedömde C. att eld utbrutit i motorn. Brandskvallran hade dock icke gjort något utslag, men pådrogs eldsläckaren. Planet tvingades nu ned mot marken så att propellern tog i. Fpl bromsades härigenom upp kraftigt. Studs erhölls varefter fpl tog mark med prop och klaffar. Ännu en studs erhölls och därefter tog slutgiltigt först högervinge och sedan vänstervinge mark. Fpl stoppade tvärt. (Skiss över haveriplatsen bifogas i tekniska rapporten).
C. Hade svårt att komma ur förarsitsen då huven deformerats och ej gick att öppna normalt. Nödutlösning av huven verkställdes. Huven lossnade i vänster sida. C. spände sig därefter lös satte ryggen mot huven, som bändes upp över åt höger.
Under arbetet med huven ökades rökutvecklingen.
Vid landningen hade C. slagit vänster knä i instrumentbrädan, vilket försvårade urstigningen. En medförd handbagageväska stående på höger sida av förarsitsen åkte fram framför benen och försvårade även denna urstigandet.
Vänster sko var fastklämd mellan pedal och plåtskott och måste skon avtagas för att komma loss. Då huven öppnats kastades väskan ur, därefter skon och lossades sedan radioslangens anslutningspropp.
C. klev ur fpl. Förarsits och främre delen av fpl var nu helt invälvd av tjock vit rök. I detta läge slogo kraftiga eldslågor upp ur fpl. Detta förhindrade C. från att rädda loggbok och karta.
Släckning kunde icke utföras, då brandmateriel saknades. Försök gjordes med jord, vilket dock misslyckades.
Från närbelägen militärpost utsattes vakt vid fpl och underrättades F 10 adj och trafikledaren å F 9 om det inträffade.
Senare anlände ambulans och beredskapsbil från F 9 varefter elden släcktes slutgiltigt med skum.
Eld hade icke iakttagits i fpl förrän efter landningen. Rökutvecklingen försvårade landningen i hög grad. Motorn kuperades icke vid eller efter landningen.
Motorn fortsatte att gå efter det att fpl stannat vid landningen och trots att propellern slitits av. Huvudströmbrytaren för elektriska systemet hade icke frånslagits.
Väderleken under flygningen var god.

Sammanfattning av redogörelse för väderleksläget
lämnat till fänrik von Celsing den 3/4 kl 845.


I Skåne i huvudsak klart med enstaka vackertväderscumulus på 600-1000 meter. Mot Halmstad något ökande i mängd och storlek. I övrigt mycket enstaka moln under flygvägen.
Älvsborgs fästning hade kl 0640 dimma med skymt av himlen, sikt 500-1000 meter. Över dimman inga moln.
Kl. 0735 dimman började lätta, sikt 1-2 km, molnhöjd 1000-1500 meter.
Kl 08 dimman lättat sikt 2-4 km, molnhöjd 1000-1500 meter.
Tydligen utsikter till förbättring, emedan alla övriga stationer på västkusten kl 08 hade sikt 20-50 km.

Malmö den 6/4 1943.
R. Hasselgren
Väderleksassistent

Gustaf Olsson, Harestorp, Åsa.
O stod c:a 3 km från haveriplatsen. O iakttog fpl på höh höjd bedömd till c:a 1500 m. Plötsligt hördes en smäll och började därefter motorn ”hacka”. SAvart rök syntes efter fpl. Motorn tog sig därefter men ånyo började den gå illa. Mörk rök kom hela tiden stötvis från motorn. O observerade nedslaget men kunde icke i detalj angiva vad som hänt. O observerade rök och eld efter nedslaget.

John Andersson, Slottet, Åsa.
A arbetade på fältet c:a 1 km från haveriplatsen och iakttog fpl vars motor arbetade mycket illa; ”dånade och hackade”, Fpl minskade höjd men sågs ingen eldslåga i luften. Vid första nedslaget hördes en mycket kraftig smäll och fpl övertändes under stark rökutveckling.

Gunnar Andersson, Örmanäs slott, Åsa.
A stod c:a 500 m från nedslagspunkten. A iakttog fpl över Ö då motorn tycktes ”hacka”. A iakttog ingen rök efter fpl. A följde sedan fpl allt eftersom höjden minskade. Då fpl kommit ned på c:a 25 m höjd syntes vit rök komma fram under fpl. Vid nedslaget som skedde i en plöjd åker syntes en kraftig eldflamma under fpl. Fpl studsade och kunde eldslågor iakttagas. Fpl tog därefter mark igen varvid propellern kastades av och skador erhölls. Fpl tog därefter åter mark och ökades eldslågorna, då fpl stoppat. Eld kunde iakttagas under planet under hela landningsmanövern.

Bertil Lindvall. Box 44, Åsa.
L hade gjort sin vpl-tjänstgöring 1942 vid F 10. L observerade fpl först på 100 m höjd. Motorn gick då ojämt med kraftiga smällar. Tjock svart rök kom fram ur avgasrören. Då L tidigare under sin tjänstgöring vid F 10 iakttagit ett fpl som måst nödlanda till följd av skuren motor förstod han att även detta fpl hade motorhaveri och måste landa. Någon eld i luften kunde icke iakttagas. Fpl fattade eld vid nedslaget.

Rapport över teknisk besiktning av fpl typ J 20 nr 2344 efter haveri.

Nödlandningen har utförts med infällt landningsställ, bil 1.
Härunder har främre locket brustit, varigenom propellern skilts från fpl, samt oljekylare och sannolikt även bränsletank skadats. Sannolikt ha avgasflammorna från den fortfarande gående motorn antänt från den skadade bränsletanken utströmmande bränsle, varefter fpl fattat eld.
Vid landningen samt genom branden har fpl helt förstörts med undantag för fena, stabilisator, sidoroder, höjdroder, höger skevningsroder och sporrställ (bil 2).
Vid undersökningen av motorn visade det sig, att i oljefiltret fanns en myckenhet av spån, varför motorhaveri (skuren motor) förelegat.
På order av FF översändes motorn i befintligt skick till CVM för vidare undersökning.

Malmö den 8 april 1943
S. Åkerlind
Tygofficer

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Orsaken till nödlandningen har varit skuren motor.
Vid nödlandningen har fpl fattat eld och förstörts.
Föraren torde icke kunna lastas för det inträffade, varför föreslås, att fpl kasseras, och kronan vidkännes kostnaden.

Malmö den 8/4 1943
S. Ljungfelt
Förhörsledare
Protokollförare

Beslut:
Insändes vördsamt till CFV jäml OSF kap IX § 1 mom 3.

Malmö den 9/4 1943
Knut Zachrisson
Depå-chef
/S. Åkerlind

Kasserat 1943-04-29 med motor typ PP XI nr 5774
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 11:58


Återgå till J 20, Reggiane Re 2000 Falco 1

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster