2144 J 9

I tjänst 1939-1952
Antal i Flygvapnet: 60 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2144 J 9

Inläggav Leif Fredin » 25 feb 2014, 10:02

2144
Typ Republic EP-1 Model 106
Tillverkare: Republic Aviation Corporation, Farmingdale, Long Island, New York
Tillverkningsnummer: 382-29

Till CVM
Levererat till F 9 1940-08-17 med motor typ TWC3 nr 3894
Godkänt 1940-08-20
Överlämnat till F 8 1940-10-24
Förråd 1940-10-25
Verkstad 1941-03-14. Införande av ändringar. Ombyggd startmotor monterad
Förråd 1941-03-22
Verkstad 1941-08-15. Skyddsbehandling av bränsletank
Formation 1941-08-28
Förråd 1941-09-26
Verkstad 1941-11-06. Reparation
Förråd 1941-11-29
Formation 1942-02-25

Haveri 1942-08-10 vid Sövdeborg. Propellerskott. Märkning 8-12
Motor: TWC3 nr 3894
Orsak till haveri: Efterbrännare.
Skador motor: Ett propellerblad skottskadat.
Beräknad reparationskostnad 1.800:- kr

Haveri 1943-05-04 vid F 8, Barkarby
Total gångtid: 162.45 tim
Motor typ TWC3 nr 3894
Total gångtid: 164.45 tim
Flygförare kadett Gellner oskadad
Orsak till haveri: Ground loop, varefter fpl kapotterat.
Skador flygplan: Främre fast och rörlig huv krossade. Intryckning av kroppskonstruktionen mellan ksp samt vänster sida. Höger landningsställsben bockat i kolv. Höger stabilisator, bägge balkar avbrutna vit rotända. Höger höjdroder helt krossat. Fena, mindre deformation i övre del. Höger vinge uppåttryckt från sprygel 9 och utåt. Höger skevningsroder starkt bockat. Vänster vinge uppåtbockad i yttre bakre del.
Skador motor: Propeller, samtliga blad bockade. Mindre plåtskador på NACA-huv och förgasarluftintag.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:
Flygplan 8.000:- kr.
Motor 1.000:- kr
Summa 9.000:- kr.

Ur protokoll

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Ground loop efter landning varvid fpl slog runt.

Kadett Gellner anförde i huvudsak följande:
att han efter normal landning samt c:a 170 m utrullning fick en markerad tendens till ground loop, vilken han sökte häva med sidoroder och broms. Detta lyckades icke utan högra landningsställsbenet vek sig och fpl slog runt över höger vinge och nos.

Kadett Dyrssen anförde i huvudsak följande:
att han den 4/5 tjänstgjorde som startofficer vid det å fältet utlagda märket;
att märket låg rätt i vinden, som var mycket svag, men kastade något;
att han åsåg kadett Gellners landning, vilken var normal ända fram till ground loopen började c:a 170 m efter sättningen.

Uppläst och vidkänt:
G. Dyrssen
Kadett.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kadett Gellners relativa ovana vid fpltypen. Den 4/5 var första dagen G. flög fpl typ J 9 sedan oktober 1942.

Barkarby den 5/5 1943.
I. Wilander
Förhörsledare
G. Lindbom
Protokollförare

Beslut:
Haveriet har orsakats av ground loop.
Föraren synes med hänsyn till sin relativa ovana vid fpltypen icke kunna anses ansvarig för inträffad skada.
Kronan vidkännes kostnaden för materielens iståndsättande.

Barkarby den 29/5 1943.
K. Lindahl
Tjf chef F 8 depå.

F 8 flottiljverkstad 1944-09-10. Liten översyn. Beräknas avslutas 1944-11-10
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Märkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Haveri 1945-08-29. Märkning 8-gul N
Motor: TWC3 nr 3890
Ff fänrik Å. Lind oskadad
Orsak till haveri: Kollision i luften mellan fpl nr 2144 och nr 2145.
Skador flygplan: Skador på vänster vinge.
Skador motor: Skador på propellerbladen.

Överlämnat till F 11 1945-11-26
Överlämnat till F 20 1946-10-12

Haveri 1947-01-15, märkning 20-93
Motor: TWC-3 nr 3890
Ff kadett A B Falk (KS:1) oskadad
Orsak till haveri: Fpl sjönk igenom vid landning.
Skadornas omfattning: Fpl: Höger vingspets skadad.
Beräknad kostnad 200:- kr

Överlämnat till F 3 1947-05-07

Nödlandning 1947-05-28 i trakten av Bränninge, Östergötland
Motor: TWC3 nr 3890
Ff kadett vpl furir M Jönsson (GFSU) skadad. Komplicerad fraktur å pannbenet samt lätt övergående hjärnskakning.
Orsak till haveri: Nödlandning. Efter navigeringsflygning uppstod motorstopp i samband med ingång i trafikvarvet varvid nödlandning företogs. Haveriorsaken har icke kunnat fastställas.
Skadornas omfattning: Fpl: Fpl stjärtparti helt bortslitet och krossat. Fpl kropp veckad bakom mittsektion-
en. Landstället skadat. Vänster vinge; veckbildning. Skevningsroder och vingspets sönderbrutna. Höger skevroder brutet.
Motor: Motorplåtarna på undersidan deformerade. Oljekylare intryckt och spjäll deformerade.
Propeller: Samtliga propellerblad deformerade.

Kasserat 1947-06-21. Gångtid 651 tim. Antal flygningar 1846 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till J 9, Seversky Republick EP-106

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst