Sida 1 av 1

2131 J 9

InläggPostat: 24 feb 2014, 06:54
av Leif Fredin
2131
Typ Republic EP-1 Model 106
Tillverkare: Republic Aviation Corporation, Farmingdale, Long Island, New York
Tillverkningsnummer: 282-16

Till CVM
Godkänt 1940-05-15
Levererat till F 8 1940-08-01 med motor typ TWC3 nr 3729
Förråd 1940-08-02
Formation 1940-08-14
Verkstad 1940-09-11. Nedmontering.
Till FF förfogande 1940-09-18. Försvarsutställning i Stockholm
Märkning 8-6
F 8 verkstad 1940-11-21. Uppmontering
Formation 1940-12-14
Verkstad 1941-05-17. Införande av ändringar
Formation 1941-05-22
Verkstad 1941-10-07. Reparation
Formation 1941-11-01
Verkstad 1942-04-08. Reparation och införande av ändringar
Formation 1942-04-17

Nödlandning 1942-04-22 på Barkarby på grund av motorfel, märkning 8-32
Motor: TWC3 nr 3729
Ff vpl furir O. Malmsten oskadad
Skador motor: Skurit.
Beräknad reparationskostnad 5.000:- kr

Verkstad 1942-04-23. Liten översyn, motorbyte. Motor typ TWC3 nr 3727 inmonterad.
Formation 1942-07-18
Verkstad 1942-09-01. Motorjustering
Formation 1942-10-05
Verkstad 1943-01-20. Reparation
Formation 1943-02-28

Haveri 1944-10-23, märkning 8-32.
Motor: TWC3 nr 3727
Ff löjtnant L Winkler oskadad
Orsak till haveri: Ground loop.
Skador flygplan: Skador på vänster och höger vinge samt höjdroder.
Beräknad reparationskostnad 3 900:- kr

Haveri 1945-01-09 vid Kiruna. Märkning 8-32.
Motor: TWC3 nr 3727
Ff fänrik S O Wiman oskadad
Orsak till haveri: Landning bredvid bana på grund av snöblindhet.
Skador flygplan: Skador på kropp, NACA-kåpa, vingar och dragstöttor.
Skador motor: Oljekylaren intryckt. Propellerbladen krökta.
Beräknade reparationskostnad 30.000:- kr

F 8 verkstad 1945-01-19. Reparation
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Märkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Formation 1945-06-27

Nödlandning 1945-06-30 vid Askersund. Märkning 8-gul J
Motor: TWC3 nr 3903
Ff kapten K. Lagerström. Kontusioner i huvudet.
Orsak till nödlandning: Motorstörning.

Haveriet har förorsakats av motorskärning. Anledningen till motorskärningen har ej med säkerhet kunnat fastställas. Bränsleblandningen har varit för mager men detta fel synes dock ej ha varit av sådan storleksordning, att det vid förevarande driftstillstånd kunnat förorsaka skärning i motorn.
Haveriets omfattning hade eventuellt blivit mindre om ff avbrutit flygningen tidigare. Någon anmärkning mot ff för dennes beslut att söka nå F 6 framställes dock icke.

Fpl J 9 nr 2131 havererade lördagen den 30 juni 1945 omkring kl 1500 vid Hammars glasbruk (c:a 10 km SSO Askersund) under utförande av nödlandning på grund av motorstörning under övningsflygning från F 8 till F 9 med beräknad återflygning söndagen den 1 juli eller måndagen den 2 juli, beroende på vädret.
Fpl totalhavererade.
Övningen avsåg radiotrafik och navigering med hjälp av anflygningsinstrument.

Kasserat 1945-10-22. Gångtid 463:55 tim. Antal flygningar 703 st. Motor typ TWC3 nr 3903, gångtid 298 tim.

Re: 2131 J 9

InläggPostat: 30 jun 2019, 17:50
av Bengt Ekbladh
2131 J 9
Om Nödlandning== bör nog betecknas som Totalhavererat ! 1945-06-30 vid Askersund. Märkning 8-gul J

Lite oklarheter om datumet...Jag kollar Kra som säger 1945-06-29, lika så säger Kontakt 34 samma datum...
Nåväl vi får veta att det hände i slutet av juni..(baggis)

Haveribilden::
https://digitaltmuseum.se/021017753312/ ... rnpliktiga

Tydlig "nos-prydnad" samt stjärt J