2128 J 9

I tjänst 1939-1952
Antal i Flygvapnet: 60 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2128 J 9

Inläggav Leif Fredin » 20 feb 2014, 14:49

2128
Typ Republic EP-1 Model 106
Tillverkare: Republic Aviation Corporation, Farmingdale, Long Island, New York
Tillverkningsnummer: 282-13

Till CVM
Godkänt 1940-05-15
Till F 8 1940-07-30 med motor typ TWC3 nr 3733
Förråd 1940-07-31
Formation 1940-08-14
Verkstad 1941-01-14. Införande av ändringar
Formation 1941-01-22
Verkstad 1941-05-17. Införande av ändringar
Formation 1941-05-21
Verkstad 1941-09-01. Skyddsbehandling av bränsletank
Formation 1941-09-13

Nödlandning 1941-09-18 vid F 6, Karlsborg. Märkning 8-28
Total gångtid: 116 tim.
Motor: TWC3 nr 3733
Total gångtid: 117 tim.
Ff fänrik O Neppelberg lindrigt skadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp i starten.

Nödlandning på grund av motorstopp, varunder fpl kolliderade med ett gränsmarkeringsljus med kapottering som följd

"Härmed får jag vördsamt anmäla att jag den 18/9 1941 havererat med fpl J 9 nr 2128 å flygfältet vid Karlsborg vid landningsförsök efter motorstopp i starten.
Kl 0900 avlämnades fpl på parkeringsplatsen av ord mek till mig utan anm. Motorn hade då varit igång c:a 5 min. Efter utkörning till start (c:a 300) startade jag i västlig riktning kl 0905. Starten normal och samtliga reglage och instrument normala. Boost 105 cm/hg. 2600 varv. Landningsstället togs omedelbart in. Cylindertemp 200°C. Efter att ha stigit till c:a 60 à 75 m höjd ”dog” plötsligt motorn bort. Boosttrycket avlästes härvid till 90 cm/hg; propellern fortfarande på minsta stigning. Jag kopplade omedelbart över bensinkranen på falltank och gjorde upprepade gaspådrag, varvid motorn ibland gjorde ansatser at ”ta” sig. I hopp om att så skulle bli fallet, svängde jag svagt åt vänster i riktning mot öppen terräng. Vid kollision med en c:a 200 m från fältgränsen belägen kraftledning avlästes hastigheten till 150 km/tim. Landning ansattes i rakt medvind med infällt landningsställ utanför fältgränsen. Fpl vek sig lätt över höger vinge, rullade därefter på båda hjulen rakt fram c:a 40 m, då högra vingen invid vingksp träffade ett gränsmarkeringsljus som rycktes upp med fundamentet. Fpl krängde kraftigt över höger vinge, som skar ned i den lösa jorden, därefter hjulade det över på vänster vinge, gjorde ett hopp på c:a 20 m och slog runt. Fpl var tankat med 550 l. Bensol. Någon möjlighet att själv ta sig ur fpl förelåg ej."

Skador flygplan: Kropp veckad, fena och sidoroder demolerade. Överbyggnad hoptryckt, större skador å vingar. Propellerbladen krökta.
Beräknad reparationskostnad 60.000:- kr

Till CVM 1941-09-20 för haverireparation
Planerad klar 1944-06-01

Haveri 1944-08-14, märkning 8-9
Motor: TWC3 nr 3733
Ff löjtnant C. Sandblom oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning av glidbana med förekommande last och mekaniker.
Skador flygplan: Skador på landningsställ, vingmittstycke, vänster- och höger vinge.
Skador motor: Propeller bladen krökta.
Beräknad reparationskostnad 10.000:- kr

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Märkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
F 8 flottiljverkstad för LF-MB 1945-10-01 till 1946-06-17
Överlämnat till F 11 1945-11-26 (?) med motor typ TW C3 nr 3733

Haveri 1946-05-13
Motor: TWC3 nr 4000
Ff offasp. vpl korpral Folkesson (GFSU:1) oskadad

Orsak till haveri: Ground loop vid landning beroende på ovana vid fpltypen.
Skadornas omfattning: Höger vinge deformerad 1,5 m in från spetsen, höger skevningsroder knäckt
Beräknad kostnad 3.500:- kr

Överlämnat till F 20 1946-10-12 med motor typ TWC3 nr 3733
Överlämnat till F 3 1947-05-06
Till Fc
Till F 3 1948-04-26
Till CVM. Liten översyn, motorbyte. Påbörjad 1947-07-03, klar 1948-04-26
Överlämnat till F 11 1948-10-25 med motor typ TWC3 nr 3733
Överlämnat till F 8 1949

Haveri 1950-02-24 vid F 8. Märkning 8-28
Gångtid total 582 tim, efter LF 133 tim.
Motor typ TWC3 nr 3733
Gångtid total 774 tim. efter SM 133 tim.
Ff kapten E Silvén (AFT) oskadad

Landning på permanent bana nr 24 vid Barkarby. Vind 10 m/sek c:a 40° från höger. Fpl omedelbart efter landning fått kraftig girtendens åt höger, vilken hävts genom vänster sidoroder och kraftig bromsning på vänster hjul. Därvid ha vänstra landställsbenets indragningsstöttor knäckts och benet fällts in.

Skador: Vänster vingspets, vänster skevroder, vänster yttre vingklaff, drag- och fällstöttor för vänster landställsben samt bränsletanken.
Beräknad kostnad 4.700:- kr

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande
Haveriet synes ha förorsakats av den kraftiga bromsningen på vänster hjul. Den girtendens, som föranlett föraren att bromsa, synes vara en ground-looptendens förorsakad av den relativt starka sidvinden. En sådan tendens är normal företeelse vid landning i sidvind med J 9, i synnerhet på hårdgjord bana. En bidragande orsak kan ha varit, att föraren utan att observera det satt sig med en kurs, som avvikit åt höger från banans riktning och att han omedvetet sökt korrigera även detta genom bromsning under utrullningen. Spårens riktning åt höger i förhållande till banan kan dock bero på att bromsning icke ansatts, förrän girtendensen hunnit verka. Brottet på stöttorna synes bero på stark bromsning i förening med att bromskrafterna kommit stötvis. Denna senare omständighet kan bero på att på banan funnos isfläckar på vilka hjulen tidvis halkade. Något materielfel synes icke ha förelegat

Kasserat 1950-04-17
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till J 9, Seversky Republick EP-106

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst