2121 J 9

I tjänst 1939-1952
Antal i Flygvapnet: 60 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2121 J 9

Inläggav Leif Fredin » 20 feb 2014, 14:19

2121
Typ Republic EP-1 Model 106
Tillverkare: Republic Aviation Corporation, Farmingdale, Long Island, New York
Tillverkningsnummer: 282-6

Till F 8 formation 1940-04-26 med motor typ TWC3 nr 3567
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Märkning 8-39 (1940-08-14)

Nödlandning 1940-08-20
Total gångtid: 97.20 tim
Motor: TWC 3 nr 3567
Total gångtid: 100.20 tim
Ff aspirant Sven Nordquist oskadad
Orsak till nödlandning: Motorfel.
Orsak till haveri: Fältets beskaffenhet.
Skador flygplan: Större skador å flygkropp, vingar och stjärtparti och propeller.
Skador motor: Propelleraxeln krökt.
Beräknad reparationskostnad 40.000:- kr

Ur protokoll:

Asp Nordqvist anförde i huvudsak följande:
att han den 20 aug. 1940 var beordrad deltaga i divisionsflygning med fpl 2121;
att han i trakten av Faringe k:a c:a 35 km ONO Uppsala märkta att motorn successivt minskade i varv;
att han kontrollerade samtlig instrument;
att dessa visade normala utslag;
att motorvarvet trots ökande av effekten fortfarande minskade;
att han då per radio meddelade divisionschefen att landning på grund av motorkrångel måste företagas;
att hans beslut härtill berodde på, dels ytterligare sjunkande motorvarv (1.500 v/min), dels på att framförliggande terräng var av sådan beskaffenhet, att nödlandning var utesluten;
att flyghöjden vid tillfället var 100 m;
att han lämnade divisionen och med en högersväng sökte sig fram till de öppna fälten mellan Solvalla gård och Faringe jvstn;
att han där ansatte landning med landningsstället indraget;
att fpl efter landningen körde ned i ett dike och gick runt;
att han efter rundslagningen kuperat motorn och stängt bränslekranen;
att han lossat fastbindningsremmarna samt försökt taga sig ur fpl;
att han efter en stund somnat på grund av bedövande gaser från den sönderslagna eldsläckaren;
att han efter en stund vaknat till sans vid, att tillstädeskommande personer lyckats taga sig in i bagagerummet;
att ha då kunde dirigera dessa så, att utlösning av den fällbara stolen kunde ske;
att han då utan hjälp kunde taga sig ur fpl;
att han icke åsamkat sig några skador.

Uppläst och vidkänt:
Sven Nordquist
Aspirant

Kapten S. Å. Lindahl anförde i huvudsak följande:
att han den 20 aug. beordrat asp Nordquist att deltaga i divisionsflygning under en samövning med en division ur F 1.
att efter avslutad övning i trakten av Östhammar divisionen samlades och hemflygning ägde rum;
att han i trakten ev Faringe k:a anropades av Nordquist varvid denne meddelade att han på grund av motorfel var tvungen att landa;
att han förde divisionen så att Nordquists manövrar kunde iakttagas;
att dessa överensstämde med de av Nordquist relaterade;
att han kvarlåg på platsen med divisionen för att dels se huruvida Nordquist kunde taga sig ur fpl samt dels genom manövrar leda ortsbefolkningen till platsen;
att han per radio tillkallade 2. jdiv;
att chefen för 2. jdiv efter att hava anlänt efter en stund beordrade hemflygning för båda divisionerna;
att då tre civila personer anlänt till olycksplatsen;
att han då beordrade 2. grpchefen fänrik Linderoth, att föra hem återstoden av 1. jdiv;
att han stannade på platsen för att utröna huruvida Nordquist kunde hjälpas ur fpl;
att efter en kort stund Nordquist iakttogs stående bredvid fpl och viftade med armarna;
att han då omedelbart återvände hem.

Uppläst och vidkänt:
S. Å. Lindahl
Kapten

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
nödlandning företagen efter nedgång i motorvarv. Vid undersökning har det befunnits att klokopplingen för propellerns ”constant-speed”-regulator brustit, vilket satt den senare ur funktion.

Barkarby den 22/8 1940 S. Å. Lindahl
Förhörsledare
A. Linderoth
Protokollförare

Till F 8 verkstad 1940-08-21
Till CVM 1940-08-22
Lån till SAAB/L
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Märkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Haveri 1946-05-08 vid F 8. Märkning 8-21
Motor: TWC 3 nr 3567
Ff överste N G F Ramström oskadad
Orsak till haveri: Rundslagning vid landning, beroende på störning i bromssystemets funktion.
Skadornas omfattning: Flygkroppen avslagen, vänster vinge. Höjdroder- och stabilisatorhalvor, sidoroder,
fena, landningsställ, motorfundament, Nacakåpa kass. Propeller: Samtliga blad krökta. Spinner kass
Beräknad kostnad 150.000:- kr

Kasserat 1946-07-10. Gångtid 237 tim. Antal flygningar 307 st.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till J 9, Seversky Republick EP-106

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst