Sida 1 av 1

2120 J 9

InläggPostat: 19 feb 2014, 12:34
av Leif Fredin
2120
Typ Republic EP-1 Model 106
Tillverkare: Republic Aviation Corporation, Farmingdale, Long Island, New York
Tillverkningsnummer: 182-5

Till CVM
Godkänt 1940-04-16
F 8 formation 1940-04-19 med motor typ TWC3 nr 3572
Märkning 10
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25
Till CVM 1940-09-21. Målning
F 8 formation 1940-10-23
Verkstad 1940-10-30. Reparation. Införande av ändringar
Formation 1940-11-06
Verkstad 1941-05-29. Införande av ändringar
Formation 1941-06-05
Verkstad 1941-06-07. Motorjustering
Formation 1941-06-11
Verkstad 1941-08-28. Skyddsbehandling av bränsletank
Formation 1941-09-16
Verkstad 1941-10-06; liten översyn
F 8 förråd 1942-02-11 med motor typ TWC3 nr 3749
Formation 1942-02-25

Haveri 1942-08-20 vid Ljungbyhed. Märkning 8-42
Motor: TWC 3 nr 3749
Ff vpl furir Ludvig Lindgren oskadad
Orsak till haveri: Kollision med gränsmarkeringsljus.
Skador motor: Propeller skadad.
Beräknad reparationskostnad 725:- kr

Haveri 1943-07-29. Märkning 8-42
Motor: TWC 3 nr 3749
Ff fänrik Weibull oskadad
Orsak till nödlandning: -
Orsak till haveri: Kollision i luften mellan fpl 2120 och 2129.
Skador flygplan: Mindre skada på inklädningsplåt till landningsställ.

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Märkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
F 11 flottiljverkstad; liten översyn, motorbyte. Påbörjad 1945-05-10, klar 1945-07-10
Märkning 8-gul M

Överlämnat till F 11 1945-11-26 (?) med motor typ TW C3 nr 3496

Haveri 1946-05-14
Motor: TWC 3 nr 3733
Ff offasp vpl korpral Alander (GFSU:1) oskadad
Orsak till haveri: Ground loop vid landning, beroende på ovana vid fpltypen.
Skadornas omfattning: Höger vinge deformerad 2 m in från spetsen, höger skevningsroder knäckt, höger
vingklaff deformerad, höger stabilisator- och höjdroderhalvor kass, mindre skadad å kroppens skalplåt vid höger främre stabilisatorinfästning samt mindre skador på höger landningsställsben.
Beräknad kostnad 7.200:- kr

F 11 flottiljverkstad; reparation. Påbörjad 1946-05-28, klar1946-08-15
Överlämnat till F 20 1946-10-12 med motor typ TWC3 nr 3496
Märkning 20-81 (?)
Överlämnad till F 3 1947-05-06
Till CVM 1947-06-06 för kamerainstallation enligt FF skrivelse MF 9:9 av den 7.3.47.
Till F 3 1947-06-30.
Överlämnat till F 11 1947-07-31 med motor typ TWC3 nr

Haveri 1948-08-24 vid Bunge flygfält, Gotland
Motor: TWC3 nr 3496
Ff sergeant Carl-Gustaf L. Printz (FFSU) oskadad
Orsak till haveri: Felbedömning. Sättning för långt in på fältet.
Vid landning på Bunge flygfält efter flygning F 11 – Bunge rullade fpl utanför fältet mot en stor sten och slog runt.

Skadornas omfattning: Fplkropp: Överbyggnaden kraftigt deformerad. Skjutbara huven och vindruan krossade. Bagageluckans ruta sönderslagen.
Vinge: Hål i mittsektionens undersida samt framkant. Båda yttervingarna med vingspets kraftigt deformerade.
Roderorgan: Fena, sidoroder och höger skevroder kraftigt deformerade.
Landställ: Båda landställsbenen med hjul sönderslagna
Motor: På cyl. 14 mindre skador efter slag mot sten. Nosringen kraftigt deformerad. Oljekylplåten deformerad.
Propeller: Samtliga blad krökta, ett relativt kraftigt.
Beräknad kostnad 30.000:- kr

Sammanfattning och utlåtande:
Haveriet har berott på att ff ”satt” fpl för långt in på fältet och ej kunnat bromsa upp på den del som återstod till fältgränsen.
En bidragande orsak till felbedömningen har varit svårigheten att ställa om strömbrytaren vid elutfällningen av vingklaffarna. Något fel på strömbrytaren har ej konstaterats, varför troligt är att ff vid omställningen ej genast fått strömbrytaren i rätt läge. Detta ligger nära till hands då brådskande omställning är nödvändig.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande:
Fpl hade vid landningen passerat fältgränsen med för hög höjd och fart, varigenom sättningen skett så långt fram att fpl icke kunnat bromsa in, ytan fortsatte utanför fältet och slog runt.
Haveriet synes bero på felbedömning från ff sida, varvid bidragande orsaken varit svårigheter vid utfällning av vingklaffarna samt nedsatta siktförhållanden, orsakade av regn.

Kasserat 1948-09-20. Gångtid 879 tim. Antal flygningar 1108 flygningar st.

Re: 2120 J 9

InläggPostat: 13 sep 2019, 15:56
av Bengt Ekbladh
2120 J 9

Om haveriet 1948-08-24 vid Bunge
se
http://www.tjelvar.se/fv/fv1948-4.htm
(med bilder)
bla.."Flygplanet kan ha grävts ner på platsen"
….Någon som vet om detta?