2126 J 9

I tjänst 1939-1952
Antal i Flygvapnet: 60 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

2126 J 9

Inläggav Leif Fredin » 20 feb 2014, 14:34

2126
Typ Republic EP-1 Model 106
Tillverkare: Republic Aviation Corporation, Farmingdale, Long Island, New York
Tillverkningsnummer: 282-11

Till CVM
Till F 8 formation 1940-04-30 med motor typ TWC3 nr 3731
Godkänt 1940-05-15
Märkning enligt fo nr 50/1940 daterad 1940-06-11 gällande från och med 1940-06-25

Bild
Foto Arne Frykholm

Haveri 1940-08-12 vid Torslanda. Märkning 8-42
Total gångtid: 90 tim 30 min
Motor: TWC3 nr 3731
Total gångtid: 93 tim
Ff löjtnant Gösta Eriksson oskadad
Orsak till haveri: Kollision med luftmål. Haveri vid landning föregånget av motorhaveri i luften.
Rundslagning vid landning

Ff har under skjutning mot luftmål skjutit av wiren mellan målbogseringsplanet och luftmålet. Luftmålets hastighet kan härvid uppbromsats, varvid Ljt. Eriksson flugit på målet varvid den i målet kvarhängande wiren skadat oljeröret.

Skador flygplan: Större skador å vingar, fena, sidoroder och sittrumshuv. Kroppen något stukad.
Skador motor: Större skador å hjälpaggregat. Motorn skurit..
Beräknad reparationskostnad 40.000:- kr

Bild

Bild

Bild
Fotografier Arne Frykholm


Ur protokoll:
Löjtnant Eriksson anförde i huvudsak följande:
att han under luftskjutning mot luftmål tydligen skjutit av wiren till målkorven;
att han såg korven jämte en bit av wiren komma mot fpl;
att undanmanöver ej medhanns;
att han uppfattade ett knyck i fpl;
att han efter upptagning undersökte, om några skador kunde upptäckas;
att han därvid märkte, att oljetrycket sjönk, varför oljeläcka ansågs ha uppstått;
att hemflygning omedelbart verkställdes, varunder oljetrycket observerades, vilket efter en stund nedgick till 0;
att han förberedde landning genom att minska hastigheten till 240 km/tim och fällde ut landningsstället;
att därvid onormala skakningar förmärktes i fpl vilka tilltogo kraftigt, när farten minskades till normal plané;
att skakningarna voro så onormala, att motorn befarades komma att skaka loss;
att han därför höll mycket hög planéfart, cirka 220 km/tim, och fällde ut klaffarna relativt sent;
att han på grund härav erhöll en mycket lång utflytning, varför landning verkställdes långt in på fältet;
att han för att ej köra på flygfältsspärrarna och köra ut över fältgränsen försökte ansätta bromsarna mjukt;
att fpl härvid slog runt.

Uppläst och vidkänt:
Gösta Eriksson
Löjtnant

Sergeant Jönsson anförde i huvudsak följande:
att han såg korven komma in i maskinen;
att han gick fram och undersökte om han kunde upptäcka några skador på maskinen;
att han därvid upptäckte att oljeläcka uppstått;
att han anropade på radio för att meddela detta, men ej fick förbindelse, varför han gick fram och gjorde landningstecken.

Uppläst och vidkänt:
Gösta Jönsson
Sergeant

Kadett Thulin anförde i huvudsak följande:
att han såg korven komma in i maskinen.

Uppläst och vidkänt:
Roland Thulin
Flygkadett

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
a) beträffande motorhaveri: avskjuten wire mellan målbogseringsfpl och målkorv.
b) beträffande haveri vd landning: rundslagning på grund av kraftig bromsning. På grund av hög tempera-tur på motorn med anledning av oljebrist torde - enligtvittnen på marken – motorvarvet varit onormalt högt, vilket även bidragit till den långa utflytningen. Kraftig bromsning nödvändig på grund av närheten till fältgränsen (landsväg).

Torslanda den 12/8 1940
Å. Söderberg
Förhörsledare Arne Frykholm
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Av förhör framgår, att Löjtnant Eriksson under skjutning mot luftmål skjutit av wiren mellan målbogse-ringsplanet och luftmålet. Luftmålets hastighet kan härvid uppbromsats, varvid Ljt. Eriksson flugit på målet varvid den i målet kvarhängande wiren skadat oljeröret.
Kostnaderna för haveriet bestrides av Kronan.

Barkarby den 28/8 1940
Knut Zachrisson
Chef

F 8 verkstad 1940-09-01
Ställt till FF förfogande 1941-03-17
F 8 förråd 1941-12-06
Till CVM 1941-12-22
Till F 8 1943-07

Haveri 1943-09-20 vid F 11. Märkning 8-17
Total gångtid: 136 tim
Motor: TWC 3 nr 3726
Total gångtid: 128 tim
Ff offasp vpl korpral Allan Wirén oskadad
Orsak till haveri: Ground loop.
Kraftig sväng under utrullning vilken berott dels på byig och hård vind dels att landningsriktningen var snett över en startbana varvid ojämn bromsning inträffat.

Skador flygplan: Skador på höger vinge, höger höjdroder- och stabilisatorhalvor samt höger landningsställsben.
Beräknad reparationskostnad 3.000:- kr

Ur protokoll:
Asp 48-20-40 Wirén anförde i huvudsak följande:
att han var beordrad utföra luftskjutning med fpl nr 2126,
att fpl omedelbart efter landningen svängde vänster, varvid höger vinge tog i marken,
att han lyckades häva denna sväng,
att fpl härefter ännu en gång kom i vänstersväng, vilken ej med bromsarna kunde hävas utan fpl svängde 180° med vingen släpande i marken,
att fpl under utrullningen skar en av landningsbanorna,
att kraftig och byig vind rådde.
Uppläst och vidkänt:

Allan Wirén
Asp 48.

Asp 15-2-43 Löfdal anförde i huvudsak följande:
att han såg landningen
att asp Wirén var i huvudsak rätt i vind,
att landningen som skedde rakt fram var normalt utförd
att han i övrigt intygade asp. Wiréns uppgifter.

Uppläst och vidkänt:
K. E. Löfdal

Fplm. Larsson anförde i huvudsak följande:
att han besiktigat fpl efter landningen och härvid konstaterat att inga skador eller fel förefanns å fpl brom-sar,,

Uppläst och vidkänt:
Larsson

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kraftig sväng under utrullning vilken berott dels på byig och hård vind dels att landningsriktningen var snett över en startbana varvid ojämn bromsning inträffat.
Asp Wirén anses ej genom slarv eller vårdslöshet vara till skadan vållande.

Skavsta den 23/9 1943
F. Lambert-Meuller
Förhörsledare
H. Friberg
Protokollförare

Beslut:
Föraren synes icke kunna göras ansvarig för inträffad skada.
Kronan vidkännes kostnaden för materielens iståndsättande.

Barkarby den 30/9 1943.

Överlämnat till F 11 1945-05 som lån

Haveri 1945-06-22 vid F11, Skavsta under kontrollflygning. Märkning 11-17
Motor: TWC 3 nr 3169
Ff flyging. Nils Edvin Ehrning oskadad
Orsak till haveri: Ground loop under utrullning efter landning.
Skador flygplan: Höger vingspets deformerad. Höger vinges översida: bucklor på täckplåt från vingspetsanslutning ett fält inåt mellan fram och bakbalk. Höger vinges översida: Täckplåt mellan bakbalk och skevroderinfästning tillbucklad från vingspetsanslutning två fält inåt. Höger skevroder: dukskada på undersidan. Höger landställ: punktering i höger slang.
Beräknad reparationskostnad 600:- kr

Överlämnat till F 20 1946-10-12 med motor typ TWC3 nr 4006
Överlämnat till F 3 1947-06-05

Haveri 1947-06-17. Märkning 3-55
Motor: TWC3 nr 4006
Ff fänrik Kurt Johan Hagerström (FFSU) oskadad
Orsak till haveri: För kraftig inbromsning efter tecken från TLM, varvid fpl ställde sig på nosen.
Skadornas omfattning: Fpl: Båda stöttorna för höger landställsben avbrutna. Höger vingspets deformerad. Höger vinges framkant sprucken och deformerad mellan spryglarna 8 – 11. Pitotröret avbrutet.
Propeller: samtliga propellerblad något böjda samt bitar urslagna vid spetsarna. Propellerkåpan deformerad.
Beräknad kostnad 12.000:- kr

Till CVM 1948-02-14 för liten översyn och tanktätning. Motor typ TWC3 nr 4006
Anmäld klar 1948-08-26.
Till F 3 1948-08-26.
Överlämnat till F 8 1950-05-02 jämlikt FF/MV tpr 1404 3/4-50
Gångtid total 437 tim. Efter SF 336 tim. Efter LF 13 tim
Motor typTWC3 nr 4006. Gångtid total 748 tim. Efter SM 130 tim.
Märkning 8-26
Kasserat 1952-09-27. Gångtid total 736 tim, efter LF 314 tim. Antal flygningar 852 st. Motor typ TWC3 nr 3332. Gångtid 314 tim, efter SM 79 tim.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: 2126 J 9

Inläggav bem » 17 mar 2019, 12:46

Hej,
Viken källa är det för historiken ovan på detta plan 2126?

Finns även lite information om planets vidare öden här:
http://lae.blogg.se/2011/april/nordenskiolds-seversky-3.html

Det pågår just nu restaurering av planet hos ägaren Kermit Weeks, efter att planet tidigare ha blivit skadad i en storm 1992.
Det verkar som planet skall restaureras till flygvärdigt skick.
https://www.youtube.com/watch?v=tC_npUIT_l0

/Bo
bem
 
Inlägg: 38
Blev medlem: 22 okt 2014, 17:04

Re: 2126 J 9

Inläggav Bengt Ekbladh » 17 okt 2019, 13:38

2126 J 9

Som gåva till USA lastades 2126 i en C-124C Globemaster och flögs över.
Mer finns att läsa i::
"" P-35A,AT-12 och P-66
In Swedish Service as J9,B6 och J10...M Forslund...bla.sid 195-203
Om restaureringen senare i USA kan du se här...ca 39 min
https://www.youtube.com/watch?v=prQIv90oiOk
Bengt Ekbladh
 
Inlägg: 6969
Blev medlem: 23 feb 2008, 14:18
Ort: Gävle


Återgå till J 9, Seversky Republick EP-106

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst