J 7 nr 5218, 1218, 218

I tjänst 1930-1940
Antal i Flygvapnet: 11 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

J 7 nr 5218, 1218, 218

Inläggav Leif Fredin » 28 apr 2014, 06:52

Typ: Bristol 105 Bulldog IIA
Tillverkare: Bristol Aeroplane Company, Filton, England
Tillverkningsnummer Bristol 7589

Numrerat 5218
Godkänt 1931-05-15
Levererat 1931-05-16
CFM. Flygplanet uppmonterat. Inmontering av motor typ BJ VIIF nr 7311
Förråd 1932-05-05
Överlämnat till F 1 1932-05-12
Numrerat 1218
Överlämnat till F 3 1932-05-12 som lån
CFM 1932-06-08. Diverse reparationer
Formation 1932-06-15
CFM 1932-06-17. Utbyte av cylinder nr 6
Formation 1932-06-22
CFM 1932-07-13. Diverse justeringar
Formation 1932-07-19
CFM 1932-08-01. Höger övre skevningsroders inre lagring justerad.
Formation 1932-08-02
CFM 1932-08-19. Ändring av bandledare.
Formation 1932-08-22
Förråd 1932-10-10
CFM 1932-12-14. Översyn och motorbyte. Motor typ BJ VII F nr 7311 inmonterad
Förråd 1933-02-22
Till CFM 1933-04-18
Överlämnat till F 1 1933-04-26
Formation 1933-05-04
Förråd 1933-10-01
Till CVM 1933-11-01; översyn. Motor typ BJ VIIF nr 7823 inmonterad.
Verkstad 1934-02-01
Formation 1934-02-03
Förråd 1934-03-08
Verkstad 1934-03-15
Formation 1934-04-16
Verkstad 1934-09-20; motorbyte. Motor typ BJ VII nr 7539 inmonterad
Formation 1934-09-26
Förråd 1934-10-15
Verkstad 1934-10-25
Formation 1934-11-01
Verkstad 1935-08-10 för modifiering
Formation 1935-08-30
Förråd 1935-11-28
Med fpl har färgprov utförts enl FS skrivelse T217:4 av 1935-11-26
Verkstad 1935-12-20
Till CVM 1936-01-09; stor fplöversyn. Motor typ BJ VIIF nr 7817 inmonterad

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 1-18
Registreringsnummer 218 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-07-15
Verkstad 1936-11-19. Motorbyte. Motor typ BJ VIIF nr 7831 inmonterad
Formation 1937-06-03

Totalhaveri 1937-07-05 vid Åby c:a 10 km nordväst Hässlöfältet
Total gångtid 630 tim
Motor: BJ VIIF nr 7831
Total gångtid 430 tim, efter grundöversyn 20 tim.
Ff aspirant Åke Nettelbladt-Hollsten oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp.
Orsak till haveri: Felbedömning vid sättning av fpl.
Skador flygplan: Å motorfundamentet: Tre st rör äro knäckta.
Å flygkroppen: Ett distansrör mellan de två främre och övre knutpunkterna är deformerat. Tre st ramrör och två st diagonalsträvor bakom förarsitsen äro knäckta eller hava brustit. Fena, sidoroder och höjdroder äro totalhavererade.
Å vingstället: Vingstöttorna å vänstra vingstället äro knäckta, dessutom diverse skador å vingarna. Övervingarna öro troligen kassabla och undervingarna reparabla.
Å landningsställ: Hjulaxeln och landningsställsbenen å vänster sida äro knäckta.
Propellern är totalhavererad.
Skadorna äro av sådan omfattning, att fpl kan betraktas som totalhavererat.
Skador motor: Skärning kolv nr 6
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: Motor 5000:- kr

Ur protokoll:

Händelseförlopp vid nödlandning med fpl 18 den 5/7 på em.

Starten skedde å Hässlö flygfält. Flygningen skulle omfatta stigning till 500 m på rakbana under tidtagning till 2000, 3000, 4000 och 5000 m. När jag nådde en höjd av omkr 2500 slog plötsligt en intensiv rök ut från motorn samtidigt som motorn under dova smällar sakta helt stannade. Oljetrycket visade 4 kg/cm2. Oljetemperaturen visade 62° á 63° C. Boosten visade några gr minus. Vid upprepade försök med gaspådrag upprepades samma sak och motorn drog ej. Jag hade ej möjlighet att nå Hässlöfältet och valde därför ut ett fält för att där utföra en nödlandning. På grund av någon sidvind vid sättningen knäcktes vänster landningsben och fpl slog runt.

Rapport över haveri med fpl typ J 7 nr 218.

Nödlandning å fält utanför Västerås företogs den 5/7 med fpl typ J 7 nr 218 med inmonterad motor typ BJ VII F nr 7831 på grund av motorhaveri.
Vid företagen undersökning av motoranläggningen konstaterades, i oljesumpen och å oljefiltret större och mindre metallstycken, härrörande från en kolv.
Det konstaterades vidare, att kolv nr 6 skurit.
Undersökning av oljeförrådet visade, att c:a 20 lit olja återstod i tanken. Oljeledningarna och oljesystemet i övrigt utan anmärkning, Orsaken till motorhaveriet har icke med säkerhet kunnat utrö-nas, men förefaller det troligt, att temperaturen å oljan blivit högre, än vad som kan tillåtas å ifrågavarande oljetyp.
Som stöd för antagandet kan anföras att dagen för haveriet var ovanligt varm, och att ytterligare ett identiskt motorhaveri inträffade samma dag.
Beträffande motorn kan skadornas omfattning och kostnader för dess iståndsättande icke angi-vas förrän efter närmare undersökning vid central flygverkstad.

Västerås den 7/7 1937.
A.P. Gunnarsson
Civilingenjör.

Ch. för jaktkursen anförde i huvudsak följande:
Angående övningen ifråga utfördes den enligt detaljprogram. Övningen omfattade stigning 5000 m. på bästa stigvinkel. Tid togs för 2 – 3 -4 – 5000 m. höjd. Efter avslutad höjdflygning (stigprov) skulle avancerad flygning utföras på lägsta höjd 2500 m. därefter landning. Särskild order gavs av ljt Hammarén.

Uppläst och vidkänt:
K. Lindahl

Löjtnant Hammarén anförde i huvudsak följande:
Stigning till 5000 m. på rak bana, tid skulle tagas enligt programmet. Ingen order angående motorvarv. Alltså skulle fullgas användas under stigprovet.

Uppläst och vidkänt:
G. Hammarén
Löjtnant

Löjtnant Gustafsson anförde i huvudsak följande:
Fpl klargjordes för ifrågavarande övning mellan 0900 – 1200 samma dag. 1.mek Vk 76 Schüberg kon-trollerade tankningen och fpl provkördes under förmiddagen utan anmärkning.

Uppläst och vidkänt:
Edgar Gustafsson
Löjtnant

1.mek. Vk Schüberg anförde i huvudsak följande:
Att ingen anmärkning förefanns å fpl. Dock hade varvtalet å magnet M 1 visat 80 varv för litet. Juster-ingen hade skett den 3/7. Motorvarv fullt normalt. Oljebyte är verkställt under tiden fpl varit stationerat på kursen.

Uppläst och vidkänt:
V.K.76. Schüberg

Förare å fpl nr 218 asp Nettelbladt-Hollsten förekallades och anförde i huvudsak följande:
Före starten kontrollerades bensinmängden. Oljetrycket visade vid starten 4 kg/cm2 och oljetemp. mellan 40 – 50°. Motorn arbetade fullt normalt. Start skedde på rak bana i nordlig kurs därefter 90° sväng, kurs västlig. När en höjd nåtts av 2500 m började rök att förmärkas från motorn och sido-plåtarna. Röken var gråaktig. Oljetrycket var 4 kg/cm2 ,oljetemp. visade 62 – 63°. Smällar liknande förgasarsmällar förmärktes. Motorvarvet sjönk, och motorn smällde hela tiden ned till tomgång, där den dock gick jämnt. Oljetryck och oljetemp. visade oförändrat. När de första smällarna förmärktes, lades fpl i vingglidning och då konstaterades, att det ej var förgasarbrand.
Fältet utvaldes från 1500 m höjd. Planerade mot fältet i vänster varv och gick över detsamma på 1/3 av dess längd (600 m). Landningen utfördes som en bedömningslandning 2 x 90°.
Därvid upptäcktes ett dike och även någonting som såg ut som ett dike, vilket syntes gå paral-lellt med det föregående. Fpl låg härunder i höger vingglidning. Fpl togs ur vingglidningen på 50 m höjd, planérade och verkställde marksättning, vilken dock skedde på 1 m höjd, varvid fpl tog mark med en smäll och gick runt.
På särskild förfrågan av ch för jaktkursen konstaterades, att vingglidning var vänster vingglidning. Asp hade icke klart för sig vindens kompassriktning, men visste att det var ungefärlig nordlig vind.

Uppläst och vidkänt.
Åke Nettelbladt-Hollsten
Aspirant

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har förorsakats av skärning i motorn, vilken synes föranledd av för motortypen mindre lämplig smörjolja. Föraren anses ej hava brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Insändes vördsamt till CFV jml ”Bestämmelser om åtgärder vid inträffat flyghaveri” § 12.

Västerås den 27/7 1937
E. Tornberg
Flottiljchef.
/G. Hultström

F 1 förråd 1937-07-05
Kasserat 1937-10-12
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till J 7, Bristol Bulldog Mk IIA

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst