J 7 nr 5214, 1214, 214, Bristol Bulldog Mk IIA

I tjänst 1930-1940
Antal i Flygvapnet: 11 st

Moderator: Sven-Erik Jönsson

J 7 nr 5214, 1214, 214, Bristol Bulldog Mk IIA

Inläggav Bengt Ekbladh » 11 jan 2014, 10:43

J 7
214
C/n 7585
Typ: Bristol 105, Bulldog Mk IIA, nr 214.
Levererad 1931-05-15

Till F5 1931-05- , kod 5214
Till F1 1931-11-01 kod 1214 senare 1-14
Nödlandning 1932-02-12 på Hässlö kanal vid Hässlö gård , skär igenom isen, repareras
Motorstopp, 1936-11-17 nödlandning, (var?).., slår runt på en åker.
Motor Bristol Jupiter BjU IIF nr 7834
Kostnad 5000:-
Till F8 1938-10-01
F8-68 i camouflage
780,55 flygtid i Sverige

Sänds till Finland 1939-12-
märkning BUj-214 hos förbandet Llv.29
Totalhavererar vid Paarola 1940-03-02


Avförd i Sverige 1940-09-16
Senast redigerad av Bengt Ekbladh 15 jan 2014, 21:03, redigerad totalt 1 gång.
Bengt Ekbladh
 

Re: J 7 nr 5214, 1214, 214, Bristol Bulldog Mk IIA

Inläggav Sven-Erik Jönsson » 11 jan 2014, 14:28

Foto ur SFF arkiv, haveri 1932-02-12 på Hässlö kanal vid Hässlö gård i närheten av Västerås.

002-1123378.jpg
Haveri 1932-02-12.
002-1123378.jpg (147.25 KiB) Visad 10370 gånger


Se även denna tråd
Användarvisningsbild
Sven-Erik Jönsson
Site Admin
 
Inlägg: 9132
Blev medlem: 06 feb 2008, 11:19
Ort: Haverdal, Halmstad

Re: J 7 nr 5214, 1214, 214, Bristol Bulldog Mk IIA

Inläggav Lars Larsson » 12 jan 2014, 15:31

Pilot vid haveriet 1940-03-02 var alikersantti J.Liikola, som tyvärr omkom.

/Lars Larsson
Lars Larsson
 
Inlägg: 3191
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: J 7 nr 5214, 1214, 214, Bristol Bulldog Mk IIA

Inläggav Leif Fredin » 28 apr 2014, 06:28

Typ: Bristol 105 Bulldog IIA
Tillverkare: Bristol Aeroplane Company, Filton, England
Tillverkningsnummer Bristol 7585

Numrerat 5214
Godkänt 1931-05-11
CFM
Överlämnat till F 1 1931-11-20 med motor typ BJ nr 7825
Numrerat 1214
Förråd 1931-11-21
Formation 1932-02-08

Haveri 1932-02-12 med fpl 1214, vilket under körning på isen sjunkit igenom densamma.
Total flygtid: 68.40 tim
Motor: BJ VII F nr 7825
Total gångtid: 70.45 tim
Ff löjtnant Knut Lindahl oskadad
Skador fpl: Samtliga profiler för beklädnad kasseras. Tyget trasigt, kasseras. Smärre skador å övriga delar
Undervingen kasseras. Baldakinen kasseras. Samtliga stöttor och stag kasseras. Vissa spryglar i övervingarna kasseras. Övervingarnas framkanter trasiga (övervingarna torde dock i sin helhet vara reparabla
Skador motor: Helt vattendränkt, fullständig isärtagning nödvändig. Propellern kasseras
Skador å annan materiel: Radioapparat fr m/29, kortvågsapparat. Fallskärm n:r 5187; helt vattendränkt.
Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: flygplan 10.000:- kr. Motor 3.200:- kr. Summa 13.200:- kr

Ur protokoll:
Mellan kl. 1230 . 1245 företog undertecknad nödlandning på Hässlö kanal vid Hässlö gård på grund av motorstopp på omkring 300 – 400 m. höjd. Tillstädeskommande mekanikerpersonal startade motorn, som syntes fungera normalt. Undertecknad hade för avsikt att starta från platsen för nödlandningen för att flyga planet till landflygstationen. Med tanke på dagens effektiva flygtid, närmare två timmar, samt möjligheten att motorstoppet kunde hava berott på bensinbrist i tilloppen till förgasaren, fråga undertecknad planets mekaniker, om han ansåg, att det fanns bensin tillräckligt för denna flygning, varpå undertecknad erhöll ett nekande svar. Då en eventuell start måst företagas i sidvind och snöglopp rådde samt risk förefanns för motorstopp i starten, beslöt undertecknad i stället för att söka köra fpl. på isen till sjöflygstationen och där verkställa fyllning. Undertecknad delgav löjtnant Cornelius denna min avsikt, varvid han vände sig till en bredvidstående civilperson från trakten och frågade, huruvida risk fanns för svag is, varpå erhölls ett nekande svar. Då tidigare under veckan landning på isen verkställts av betydligt tyngre fpl. och tämligen stark frost rått under veckan, ansåg undertecknad att det icke fanns risk för svag is, varför färden på isen igångsattes med vpl. Börjesson vid ena vingen. Under den väg som tillryggalades, innan haveriet inträffade, omkring 1 km., hade ej några som helst knackningar i isen avhörts. När isen brast skedde detta mycket snabbt och undertecknad hade icke före fått något intryck av att isen här vara svagare än annorstädes. När isen brast, ställde sig planet med motornäsan under vattnet och med framkanten av vingarna mot isen. Omedelbart efter det haveriet inträffat meddelades kåren och CFV.

Västerås den 12/2 1932.
Knut Lindahl
Löjtnant.

Vid besök å platsen för haveriet – omkring 1 km. nordväst Hässlö – befanns flygplanet hava sjunkit genom isen med övervingarna och stjärtpartiet över densamma.
Förloppet av haveriet och dess orsaker synes efter förhör med föraren, löjtnant Lindahl I 20 hava varit följande:
Under pågående prov med kortvågsradio i j-plan i närheten av Västerås inträffade under plané å fpl. 1214 efter ungefär 1 tim. 50 min. flygning motorstopp å 3 – 400 m höjd, sannolikt beroende på otillfredsställande bensintillförsel

Förråd 1932-02-13
Till CFM 1932-07-07; reparation
Till F 1 1933-06-28
Förråd 1933-10-01
Verkstad 1933-10-24
Formation 1933-11-09
Verkstad 1934-01-01
Formation 1934-01-09

Haveri 1934-02-24 vid Anviken, 3,5 km sydost Pilgrimstad.
Total flygtid: 180.40 tim
Motor: BJ VIIF nr 7825
Total gångtid: 109.40 tim
Ff fänrik Gösta T Swanlund oskadad.
Orsak till haveri: För hög sättning av fpl vid landning under försvårande väderleksförhållanden.
Skador flygplan: 4 spantsträvor i flygkroppens främre del knäckta. Baldakinstagens sträckta. Främre övre knutpunktsbeslag deformerade. Motorfundamentet skadat.
Beräknad reparationskostnad 7.000:- kr

Haveriet inträffade vid frivilligt företagen landning på Anviken med anledning av fpl 1213 haveri därstädes. Vid tillfället rådde snötjocka och begynnande skymning.

Ur protokoll:
Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag vid landning med fpl 1214 på Anviken sydost Pilgrimstad lördagen den 24 februari havererade landningsstället. Landningen företogs med anledning av fpl 1213 haveri i skogen vid samma plats för att vara föraren behjälplig, då några livstecken från denne ej kunde iakttagas från luften. Vid landningen rådde snötjocka och begynnande skymning.

Östersund den 25 februari 1934.
G. Swanlund
Fänrik.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
felbedömning vid landning under försvårande väderleksförhållanden. På grund av att timmerupplag, delvis betäckta med snö, sträckte sig omkring 200 m ut från strandlinjen, tvingades förrän att landa så långt ut från densamma, att strandlinjens värde som bedömningslinje avsevärt nedgick. Såsom förare på fpl 1213 kunde jag icke, då fänrik Swanlund kretsade över olycksplatsen, lösgöra mig ur fpl för att giva honom något tecken att jag icke var skadad, förrän efter det jag, icke utan besvär, kunnat utvidga det hopklämda sittrummet. När jag kommit fri från maskinen hade fänrik Swanlund redan verkställt sin landning.

Kårchefens yttrande och beslut:
Orsaken till haveriet har varit för hög sättning av flygplanet vid landning under försvårande väderleksförhållanden.

Till CVM 1934-02-29; haverireparation
F 1 Formation 1935-01-31
Verkstad 1935-08-10 för modifiering
Formation 1935-08-26

Nödlandning 1935-11-13
Motor: BJ VIIF nr 7825
Ff major Tornberg oskadad
Orsak till nödlandning: Brustet oljerör till manometern.

Verkstad 1936-01-31; liten fpl-översyn, motorbyte. Motor typ BJ VIIF nr 7834 monterad.

Märkning enligt fo nr 74/1935 daterad 1935-10-11
Märkning 1-14
Registreringsnummer 214 enligt TB nr 624:2 daterad 1935-10-15

Formation 1936-05-08
Nödlandning 1936-11-17
Motor: BJ VIIF nr 7834
Ff löjtnant Asklin oskadad
Orsak till nödlandning: Motorstopp. Möjligen frostbildning i förgasaren.
Orsak till haveri: Utrullningssträckan å fältet för kort. Fpl slog runt på plöjd åker.
Skador flygplan: Propellerblad avbrutet. Motorfundament skadat. Å vingar och baldakin smärre skador.
Beräknad reparationskostnad 5.000:- kr

Verkstad 1936-11-17. Haverireparation
Formation 1937-06-05
Verkstad 1937-07-10. Reparation
Formation 1937-07-26
Märkning enligt fo nr 47/1937 daterad 1937-05-18
Verkstad 1937-11-02. Yttre motoröversyn. Smärre justeringar å fpl
Formation 1937-11-22
Verkstad 1937-12-14. Montering av radio samt reparation av mindre skada å höger undervinge.
Formation 1937-12-18

Bild


Verkstad 1938-02-11 Reparation av höger undervinge. Motorbyte. Motor typ BJ VIIF nr 7585 inmonterad
Formation 1938-02-21
Verkstad 1938-03-08. Justeringar samt motorbyte. Motor typ BJ VIIF nr 7817 inmonterad.
Formation 1938-04-26
Verkstad 1938-05-19 Reparation av höger undervinge
Formation 1938-05-23
Överlämnat till F 8 1938-10-01
F 8 förråd 1938-10-03. Motor typ BJ VIIF nr 7824 inmonterad
Formation 1939-02-07
Till CVM 1939-02-09; liten översyn
Märkning 8-68
Formation 1939-04-12

Bild
214 närmast, bortom 216.

Verkstad 1939-12-06; reparation
Överflyttat till FF 1939-12-12 jml skr Mi/Hå H 117:3
Överlämnat till Finland
Kasserat 1940-09-16
Leif Fredin
 
Inlägg: 3920
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Re: J 7 nr 5214, 1214, 214, Bristol Bulldog Mk IIA

Inläggav Lars Larsson » 03 maj 2014, 15:12

Kasserad från finska flygvapnet 1940-04-09 efter 71 timmar och 20 minuters flygtid i Finland.

/Lars Larsson
Lars Larsson
 
Inlägg: 3191
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50

Re: J 7 nr 5214, 1214, 214, Bristol Bulldog Mk IIA

Inläggav Lars Larsson » 15 jul 2020, 06:53

Lite mer utförlig historik i Finland:

1939-12-15 Levererad till Finland.
1939-12-15 Till LLv 29
1940-03-02 Haveri vid Parola pga okontrollerbart läge, ff alikersantti Jorma Liikola omkom.
1940-04-09 Kasserad pga totalhaveri.

Gångtid i Finland 71 timmar 20 minuter
Lars Larsson
 
Inlägg: 3191
Blev medlem: 23 feb 2008, 07:50


Återgå till J 7, Bristol Bulldog Mk IIA

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst