Sida 1 av 1

Fb 42

InläggPostat: 25 jan 2014, 21:23
av Lars Larsson
Fb 42
Typ: Caspar S.II / Heinkel HE 2 (Betecknad Hansa typ 42 av Svenska Aero)
Tillverkad av Svenska Aero, Lidingö
c/n: -
Tillverkningsår: 1924


1924-07-12 Levererad till marinen
1924 Till Karlskrona, märkning 42
? Till Hårsfjärden, märkning 42
1926-04-10 Till Göteborg, märkning 42
1926-07-01 Överförd till flygvapnet,baserad på F2.
1926-07-28 Haveri i Kattegatt vid Tistlarnas fyrplats.Haveriorsak okänd, bara flottörerna och en vinge återfanns.Ff korpral Karl Andersson och fs Nils von Koch saknas.
1926 Kasserad.

Gångtid:

Delar av planet användes i uppbyggnaden av S 3 nummer 442.

Re: Fb 42

InläggPostat: 15 apr 2016, 18:30
av Bengt Ekbladh
Fb 42
Typ: Caspar S.II / Heinkel HE 2 (Betecknad Hansa typ 42 av Svenska Aero)
Tillverkad av Svenska Aero, Lidingö
c/n: -
Godkänd: 1924-07-12

Haveri 1926-07-28 --Kattegatt, 5' NV Tistlarnas fyrplats

Haveriet har inträffat under spaningsflygning över Göteborgs skärgård. Start har skett från Nya Varvet kl 11.35 för ett flygpass på omkring 1 timma. Kl 13.30 har fpl anmälts som saknat, varpå fpl och fartyg utsänts för att leta efter fpl. Kl 21.00 har den danska ålsumpen "P.CHRISTIANSEN II" av Herning omkning 7' SV Vinga i närheten av stora farleden funnit fpl-delar flytande på vattenytan, bl.a. höjdroder, två flottörer och en vinge. Skepparen har sökt efter överlevande eller delar av flygkroppen, men har icke funnit ytterligare delar. Några tillvaratagna delar infördes till Marstrand, varpå tullbevakningen underrättat flygstationen.

Av de funna fpl-delarnas skick har framgått att sönderbrytningen av fpl skett med stor knaft, varför anslaget mot vattenytan varit kraftigt. Flygkroppen har med den tunga motorn troligtvis omedelbart sjunkit på djupt vatten medtagande besättningen - ff (A. Andersson) och fs (Nils von Koch) - som dock sannolikt omkommit redan vid anslaget mot vattenytan.

Orsaken till haveriet har ej med säkerhet kunnat fastställas. Det har dock synts sannolikt, att ff av någon anledning förlorat kontrollen över fpl, antingen till följd av att fpl kommit in i en dimbank, eller till följd av felmanöver. Materielfel har icke heller kunnat uteslutas.

Delar av planet användes i uppbyggnaden av S 3 nummer 442.