Sida 1 av 1

Fb 38 / 238

InläggPostat: 25 jan 2014, 18:01
av Lars Larsson
Fb 38 / 238
Typ: Caspar S.1 (Betecknad Hansa typ 32 av Svenska Aero)
Tillverkad av Svenska Aero, Lidingö
c/n: R
Tillverkningsår: 1923

Monterad hos TDS, Stockholm

1923-07-28 Levererad till marinen
? Till Hårsfjärden, märkning 38
? Till Karlskrona, märkning 38
? Till Göteborg, märkning 38
1926-07-01 Överförd till flygvapnet,baserad på F2,märkning 238.
1927-06-01 Haveri vid Finnegården,Onsala kyrka.Markkollision pga felmanöver.Ff furir Ivar Rosin och fs fänrik Einar Ljungström omkom.
1927-07-27 Kasserad.

Gångtid:

Re: Fb 38 / 238

InläggPostat: 26 jan 2014, 13:49
av Bengt Ekbladh
Lars Larsson skrev:Fb 38 / 238
Typ: Caspar S.1 (Betecknad Hansa typ 32 av Svenska Aero)
Tillverkad av Svenska Aero, Lidingö
c/n: R
Tillverkningsår: 1923
Monterad hos TDS, Stockholm
1923-07-28 Levererad till marinen
? Till Hårsfjärden, märkning 38
? Till Karlskrona, märkning 38
? Till Göteborg, märkning 38
1926-07-01 Överförd till flygvapnet,baserad på F2,märkning 238.
1927-06-01 Haveri vid Finnegården,Onsala kyrka.Markkollision pga felmanöver.Ff furir Ivar Rosin och fs fänrik Einar Ljungström omkom.
1927-07-27 Kasserad.
Gångtid:


Fb 38 / 238
Typ: Caspar S.1 (Betecknad Hansa typ 32 av Svenska Aero)
Tillverkad av Svenska Aero, Lidingö
c/n: Q
Tillverkningsår: 1923
Monterad hos TDS, Stockholm
1923-08-03 Levererad till marinen
.
.

Re: Fb 38 / 238

InläggPostat: 15 apr 2016, 19:55
av Bengt Ekbladh
>>1927-06-01 Haveri vid Finnegården,Onsala kyrka.Markkollision pga felmanöver.Ff furir Ivar Rosin och fs fänrik Einar Ljungström omkom.>>


Haveri 1927-06-01 -- S 2 -- 238 -- F 2 Gbg Onsala k:a

Haveriet har inträffat i samband med beordrad spaningsflygning efter duktecken, utlagda efter vägen Västra Frölunda - Släp, varefter fpl enl order skulle återvända till flygstationen på Nya Varvet. Av efter haveriet tillvaratagen flygkarta har framgått, att besättningen utfört beordrat uppdrag.

Start har skett från Nya Varvet kl 10.10 med bränsleförråd för 2,5 tim flygning. Enligt vad som efter haveriet framkommit har fs haft för avsikt att utsträcka flygningen för att därvid överflyga kyrkoherdebostället i 0nsala. Haveriet har inträffat under detta besök. Efter avslutat spaningsuppdrag vid Släp har fpl på en höjd av 300-400 m styrt ned mot Onsala k:a.

I trakten av Finnegården han ff minskat höjden samt därefter börjat att utföra en serie skarpa vänstersvängar. Under de 3:e och 4:e varven har höjden endast uppgått till mellan 50-75 m. Vid den därpå följande skarpa vänstersvängen - under kraftig bankning - i omedelbar närhet av marken har fpl försatts i vingglidning, närmast föranledd av en i förhållande till bankningsvinkeln för låg hastighet.

Fpl har med vänster vinge gjort en djup skåra i marken, ca 35 grader mot vertikalplanet. Fpl har därefter med vänster vinge först slagit i marken och totalhavererat. Vid nedslaget har vänster vinge fullständigt krossats medan höger vinge varit jämförelsevis ringa skadad. Samtliga roder och roderlinor har varit tämligen oskadade. Kontakten för tändningen han varit tillslagen och gasspaken i läge för fullvarv. Besättningen - ff (Rosin) och fs (Ljungström) - har omedelbart omkommit.

Orsaken till haveriet han varit felmanöver under utförande av ickebeordrad flygning. Fpl har under vertikalsväng på låg höjd till följd av fartförlust vikit sig över vänster vinge.