Sida 1 av 1

Sökning i Civilregistret - Förkortningar

InläggPostat: 27 aug 2012, 04:25
av Sven-Erik Jönsson
När Du vill söka efter en registrering, skriv de tre sista bokstäverna i registreringen (t.ex SE-ABC) i sökfältet, ej SE-. Vid sökning på SE-ABC uppfattar sökmotorn att Du söker på SE minus ABC och då blir det ingen träff.
Om Du vill sortera registreringen i bokstavsordning, skrolla nederst på sidan och välj: "Sortera efter ämne - stigande".

Förkortningar i civilregistret

InläggPostat: 12 sep 2012, 11:59
av Sven-Erik Jönsson
Abbreviations:

AccF Acceptance Flight
Appl Application
BofS, BoS Bill of Sale
Bt Byggtillstånd (se PtB)
BU Broken Up
Canx Cancelled/Deregistrated
C/n Construction Number
c/s Colour/scheme
CofA, CoA Certificate of Airworthiness
CofD Certificate of Delivery
CofR, CoR Certificate of Registration
Conv Converted
DBF Damaged by Fire
DBR Damaged beyond Repair
Del Delivered/Delivery
DoM Date of Manufacture
FF First Flight
Ft Flygtillstånd/Permit to Fly
Fu Flygutprovningstillstånd/Test flight permit
Ia Internally assigned
Ir Interim
Kk Konkurs/Bankruptcy
LoI Letter of Intent
Mil Military
MoU Memory of Understanding
Nr Near
NTU Not Taken Up
Op Operator
PtF Permit to Fly
Plt Planläggningstillstånd
Reg Registered/Registration
Res Reserved/Reservation
r/w runway
t/a Trading as (US equivalent of DBA = Doing Business As)
TAC Total Air Time
TAT Total Air Cycles
t/o take-off
trans Tranfer/Transferred
Utb Uttagningsbesked
Unpsec Unspecified
WFS Withdrawn from Service
WFU Withdrawn from Use
W/O Write-Off/Written-Off
YoM Year of ManufactureFörkortningar svenska

AETA AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik
DLR Deutsche Luft-Reederei
FVM Flygkompaniets verkstäder på Malmen (arméns flygplansfabrik)
TDS Torpeddepån i Stockholm (marinens flygplansfabrik)
MFK Malmö Flygkompani
MFV Marinförvaltningen
NAB Nordiska Aviatik AB
NLR Nordiska Luftrederiet
SLA Svenska Lufttrafikaktiebolaget
SW Södertelge Verkstäders Aviatikavdelning
ÖFK Örebro Flygkompani

Ar, Avreg: Avregistrerad. Officiellt datum enligt luftfartygsregistret. Kan skilja sig från det datum då flygplanet verkligen togs ur bruk.
B Besiktigad av statens besiktningsmän för flygplan
Eo Ej officiellt införd i registret. Ägarbyten utan att de officiellt registrerades.
F Förstörd. Luftfartyg förstört av brand, ras eller liknande.
Fd Före detta. Tidigare registreringar anges i tidsordning
Ffg Flög första gången
Ft Flygtillstånd
Fu Flygutprovningstillstånd
FV Flygvapnet
I, Ih Innehavare. Om annan än ägaren brukat flygplanet och detta införts officiellt i registret
IR Interimiskt registrerad.
H Haveri
Lu Luftvärdighetsbeviset utgick.
R Registreringsdatum. Officiellt datum då luftfartyget inregistrerades. Kan ha flugit tidigare med interimiskt luftvärdighetsbevis.
Tft Tillfälligt flygtillstånd