Sida 1 av 1

18334 T 18B

InläggPostat: 17 aug 2014, 16:19
av Leif Fredin
18334
T 18B
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 17 1948-05-28
Godkänt 1948-06-08

Totalhaveri 1948-07-29 vid Karlsnäs ca 10 km norr Kallinge. Märkning 17-röd P
Besättningen ff vicekorpral Bror R Andersson (GFSU:1), fsig furir Sven J H Johansson omkom

Kasserat 1948-09-20 med motorer typ DB605 nr 2588, 2572

Re: 18334 T 18B

InläggPostat: 08 jul 2016, 19:20
av Bengt Ekbladh
Första haveriet med en T18, märkt F17, skedde den 29 juli 1948, vid Karlsnäsgården, 6,5 km norr om Bredåkra.

Flygplanet (18334) märkt röd P, hamnade i okontrollerat läge.

Haveriet inträffade under en förbandsflygning i grupp på 650 m höjd över fältet. Övningen avsåg samling under sväng efter start. Samtliga förare i gruppen var elever (GFSU:1). Det havererade flygplanet låg som nr 4 i gruppen.

Inför den elfte överflygningen har en normal vänstersväng gjorts, avsedd att omfatta 180 grader. Efter lite mer än halva svängen närmade sig fpl nr 4 till fpl nr 3 och avståndet mellan fyrans högra vingspets och treans fena minskade till ca 1 meter.

För att undvika en kollision så ansatte troligen föraren i fyran vänster sidroder på ett sådant sätt att sidoroderanblåsning uppstod. Därvid gick fpl snabbt över i ryggläge och i brant vinkel dykt mot marken. Under dykningen lyckades föraren rolla upp fpl till rättvänt läge. Däremot var höjden för låg för att få det ur dykningen. I ca 45 graders vinkel, liggande rätt på vingarna, träffade fpl den stenbundna marken och fattade eld. Flygplandelar slngades iväg 75 meter från nedslagsplatsen. Besättningen, bestående av flygförare Bror Andersson och Flygsignalist Sven Johansson omkom omedelbart vid nedslaget.

En reflektion som gjordes i samband med haveriutredningen är att värmen i förarrummet orsakad av stark solstrålning och hög yttertemperatur kan ha satt ned förarens reaktionsförmåga och därvid haft inverkan på händelseförloppet.

Noterbart är att som gruppchef under övningen har elev tjänstgjort och från marken har flygningen endast övervakats av elever, men detta har inte påverkat händelseförloppet. En övning av denna art skall den övervakas av ff-utbildad off eller uoff.

En annan not är att manöverstången till fpl kursstyrning var enligt order bortkopplad och urmonterad, varför ofrivillig inkoppling inte kunnat ske.
http://www.quintus72.se/31285284

Re: 18334 T 18B

InläggPostat: 28 jan 2019, 21:34
av Bengt Ekbladh
18334 T 18B

kanske mer info..
Totalhaveri 480729 vid Karlsnäs, 10 km N Kallinge. Haveriet inträffade under övning av "samling under sväng efter start" på 650 m höjd över fältet. Samtliga förare i gruppen var elever (GFSU:1). Fpl 18334 låg som nr 4 i gruppen. Inför den elfte överflygningen har en normal 180° vänstersväng gjorts. Efter halva svängen närmade sig fpl nr 4 till fpl nr 3 och avståndet mellan fyrans högra vingspets och treans fena minskade till 1 m. För att undvika kollision ansatte troligen ff i fpl 4 vänster sidroder på ett sådant sätt att sidoroderanblåsning uppstod. Därvid gick fpl snabbt över i ryggläge och dök i brant vinkel mot marken. Ff lyckades rolla upp fpl till rättvänt läge men höjden var för låg för att få det ur dykningen. I 45° vinkel, liggande rätt på vingarna, slog fpl i marken och fattade eld. Besättningen, ff (vk Bror R Andersson, GFSU:1) och fsig (fu Sven J H Johansson) omkom. Obs att manöverstången till fpl kursstyrning var enligt order bortkopplad och urmonterad, varför ofrivillig inkoppling inte kunnat ske. (SFF)

Re: 18334 T 18B

InläggPostat: 05 okt 2019, 22:00
av Bengt Ekbladh
18334 T 18B
...
Totalhaveri 1948-07-29
Orsaken sägs vara::
Sidoroderlåsning, felmanöver, värme, ev indisposition

.Här finns Olika uppgifter om platsen !
...
vid Karlsnäs ca 10 km norr Kallinge.....
vid Karlsnäsgården, 6,5 km norr om Bredåkra....
eller
Möllenäs 6,5 km n Bredåkra
...
Ja lite olika platsangivelser...Är väl ungefär samma plats som anges eller ?
Någon kanske har bild eller kartangivelse ?