Sida 1 av 1

18282 B 18B

InläggPostat: 13 aug 2014, 10:39
av Leif Fredin
18282
B 18B
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 14 1947-05-22
Godkänt 1947-06-07
Till CVA 1949-08-25 för införande av katapultstolar m m. Motorer typ DB 605 nr (V) 2139, nr (H) 2477
Klar 1949-10-17
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av reflexsikte Mk IV E, KKa-4.
Påbörjad 1951-04-26.
Modifiering klar 1951-05-12.
Klart för leverans 1951-05-17.
Fpl hämtat 1951-05-19.

Totalhaveri 1951-06-12 vid Sövdeborg

Haveriet inträffade i samband med start- och landningsövningar efter avslutad sektorflygning. Vid första landningsförsöket fick ff order av TLM att ”draga på" och göra om landningsförsöket. När, vid det andra landningsförsöket, fpl befann sig i sättningsläge drog ff på gasen för att göra ett förnyat landningsförsök. Härvid svarade motorerna olika på gaspådraget, och fpl erhöll en kraftig roll tendens med bankning åt vänster, som ff - främst pga den låga höjden - ej kunde bemästra. Fpl vek sig och störtade med totalhaveri som följd. Besättningen, ff och fsig, kunde oskadad taga sig ut genom den krossade nosen.

Orsaken till haveriet synes ha varit, att ff - omedelbart innan fpl befann sig i sättnings läge - beslutat sig för att göra om landningsförsöket. Vid det därpå följande gaspådraget har höger motor - av outredd anledning - kommit upp i markant högre varvtal än vänster motor. Härvid har fpl fått en tendens att vrida sig åt vänster kring höjdaxeln. Detta har i sin tur medfört, att vänster vinge överstegrats. Fpl har därpå vikit sig och totalhavererat. Ff bristande rutin på fpltypen (ek: 1 tim.) har medfört, att ff ej kunnat bemästra den uppkomna situationen.

Kasserat 1951-07-07. Gångtid total 372 tim, efter LF 372 tim. Antal flygningar 395 st.

Re: 18282 B 18B

InläggPostat: 17 jan 2019, 21:40
av Bengt Ekbladh
18282
...
Totalhaveri 510612 vid Sövdeborg. Haveriet inträffade i samband med start- och landningsövningar efter avslutad sektorflygning.
När fpl befann sig i sättningsläge drog ff på gasen för att göra ett förnyat landningsförsök.
Härvid svarade motorerna olika på gaspådraget och fpl erhöll en kraftig rolltendens med bankning åt vänster,
som ff - främst pga den låga höjden - ej kunde bemästra. Fpl vek sig och störtade. Ff (3.ffl vk Eriksson) och fsig (fu Karlsson),
kunde oskadad ta sig ut genom den krossade nosen. (SFF)