Sida 1 av 1

18174 B 18B

InläggPostat: 04 aug 2014, 08:36
av Leif Fredin
18174
B 18B
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 14 1945-11-23
Godkänt 1945-12-11

Haveri 1946-01-22 F 14 fält, Halmstad
Motorer: TDB 605 nr V 02729, H 02708
Besättningen ff vicekorpral Larsson (GFSU:1), fsig furir Andersson oskadad
Skadornas omfattning:
Fpl. Totalhavererat. Vänster vingspets söndertrasad, motorerna bortslitna. Kroppen avbruten omedelbart bakom vingens bakkant. Fpl-nosen krossad. Fpl undersida kraftigt skadad.
Motor V, H: Båda motorerna sönderslagna och kassabla. Större delen av hjälpapparaterna helt krossade.
Propellrar: Deformerade.
Utrustning: Endast mindre skador.
Markskador- och byggnadssador: Markskador å åker.
Beräknad kostnad: Fpl 200.000:- kr, motorer 60.000:- kr, propellrar 5.000:- , utrustning 500:- kr, markskador 200:- kr. Summa 265.700:- kr

Orsak till haveri: I samband med landningen har fpl gjort en 145° sväng, som ej kunnat hävas av föraren. Fpl har sjunkit i svängen och kolliderat med marken, varvid fpl totalhavererat.

Kasserat 1946-04-17. Gångtid 25.35 tim. Antal flygningar 91 st.

Re: 18174 B 18B

InläggPostat: 17 jan 2019, 16:26
av Bengt Ekbladh
18174 B 18B
...
Totalhaveri 460122 F 14 fält, Halmstad. Haveriet inträffade vid en tredje landning i ett pass ek-flygning med landningsövningar. Fpl kommit in mot märket i normal plané men på 50 m höjd har fpl lutat över åt vänster och kommit in i en starkt kanande sväng. Sedan fpl under en kort stund rätats upp, har dock svängen tilltagit, under det att bankningen ökat och höjden hastigt minskat. Fpl har tagit mark med vänster vingspets och nosen först och hjulat över. Båda motorerna slets bort och flygkroppen bröts av bakom vingens bakkant. Ff (vk Larsson, GFSU:1) och fsig (fu Andersson) oskadade.
Haveriorsak: Felmanöver av elev i GFSU:1 med endast 5-6 tim utbildning på fpltypen i dk.