Sida 1 av 1

18158 B 18A, S 18A

InläggPostat: 22 maj 2014, 18:52
av Leif Fredin
18158
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1945-01-31. Motorer typ STWC3 nr (V) 1218, nr (H) 1238
Godkänt 1945-02-15
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Överlämnat till F 3 1947-04-15 jämlikt CFV skrivelse H 27/47. Motorer typ STWC3 nr (V) 1010, nr (H) 1278.
Överlämnat till F 11 1949-05-18 jämlikt CFV skr H 52/1949. Gångtid total 275 tim.
Motorer typ STWC3 nr (V) 1010. Gångtid total 272 tim, nr (H) 1278. Gångtid total 272 tim.
Märkning 11-58
Till CVV för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1949-10-27.
Klar 1950-03-10
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-12-30.
Modifiering klar 1951-01-28.
Klart för leverans 1951-02-17.
Fpl hämtat 1951-02-27.
Till CVV för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1952-10-17.
Klar 1952-12-18
Till CVV för översyn, motorbyte.
Påbörjad 1955-03-31.
Klar 1955-07-07
Kasserat 1959-05-22.