Sida 1 av 1

18154 B 18A, S 18A

InläggPostat: 22 maj 2014, 18:46
av Leif Fredin
18154
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1945-01-14. Motorer typ STWC3 nr (V) 1230, nr (H) 1190
Godkänt 1945-01-27
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Överlämnat till F 11 1946-10-14 enligt fo B 110/46. Motorer typ STWC3 nr (V) 1230, nr (H) 1190
Märkning 11-54
Till CVV 1948-02-10 för liten översyn, motorbyte.
Klar 1948-05-13 (?)
Till CVV för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1950-02-22.
Klar 1950-06-10
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-12-19.
Modifiering klar 1951-01-20.
Klart för leverans 1951-02-12.
Fpl hämtat 1951-02-16.
Till CVV 1953-04-27 för liten översyn.
Klar 1953-07-16

Haveri 1954-12-14 vid F 11
Motor typ STWC3 nr V 1068, H 1031
Skadornas omfattning: Propeller, motorplåtar, landställsluckor samt brandskott skadade
Beräknad reparationskostnad kr 4.000:-

Kort redogörelse över händelseförloppet
Under indragning av fpl brast högra landställets fällstötta då huvudställshjulen gick över hangarportsrälsen, varvid höger hjulställ vek sig framåt. Inbogsering skedde med jeep kopplad i landställen med mekanikern styrande sporrhjulet.

Utlåtande och åtgärder/förslag till åtgärder
Fällstöttan 18.210-02 är för klent dimensionerad och ett flertal liknande fall har tidigare inträffat. Med hänsyn till risk för personalskador är bogsering med jeep att föredraga, även om påkänningarna i fällstöttan härigenom ökas.

Till F 11 flottiljverkstad för haverireparation.
Påbörjad 1954-12-14.
Klar 1955-03
Till CVV för översyn.
Påbörjad 1956-02-15.
Klar 1956-04-06
Kasserat 1959-05-22.