Sida 1 av 1

18153 B 18A, S 18A

InläggPostat: 22 maj 2014, 18:44
av Leif Fredin
18153
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1945-01-14. Motorer typ STWC3 nr (V) 1186, nr (H) 1231
Godkänt 1945-01-22
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Överlämnat till F 11 1946-11
Överlämnat till F 3 1947-07-23
Till CVV 1947-04-01 för liten översyn, motorbyte.
Klar 1948-02-10
Överlämnat till F 21 1948-10-26 jämlikt CFV skr H 123/48. Gångtid total 355 tim, efter LF 74 tim.
Motorer typ STWC3 nr (V) 1003. Gångtid total 74 tim,
nr (H) 1012. Gångtid total 74 tim.
Märkning 21-23 (1950-11-29)
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-12-06.
Modifiering klar 1951-01-08.
Klart för leverans 1951-01-23.
Fpl hämtat 1951-01-26.
Märkning 21-blå O (1954-03-15)
Till F 21 verkstad för översyn.
Påbörjad 1954-05-06.
Klar 1955-05-11
Till F 21 verkstad för stabilistatorreparation.
Påbörjad 1955-05-18.
Klar 1955-08-17
Märkning 21-röd 4 (1955-12-02)
Kasserat 1959-03-10 med motorer typ STWC-3 nr 1156, 1155.