Sida 1 av 1

18150 B 18A, S 18A

InläggPostat: 21 maj 2014, 08:13
av Leif Fredin
18150
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1945-01-16. Motorer typ STWC3 nr (V) 1227, nr (H) 1217
Godkänt 1945-01-30
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Haveri 1945-08-22. Märkning 1-blå L
Motorer: STWC3 nr V 1227, H 1217
Ff löjtnant A Grönberger oskadad
Orsak till haveri: Skott gick ur akan vid isärtagning på marken efter eldavbrott i luften
Skador flygplan: Inga skador på fpl, diverse skador på akan
Skador besättning:Markpersonal: Överfurir Svahlstedt: Krutstänk i ögonen, vpl köttskada i höger hand

Motorbyte 1946-09-10. Motorer typ STWC3 nr (V) 1227, nr (H) 1217. Motor nr 1227 utbytt mot nr 1074

Haveri 1946-09-12
Besättningen ff löjtnant Hansson, fsig furir Flink oskadad
Orsak till haveri: Propellern skadad vid kollision.
Skador flygplan: Propeller skadad.

Överlämnat till F 11 1946-12
Märkning 11-50
Till CVV 1947-10-24 för liten översyn, motorbyte.
Klar 1948-03-10 (?)
Till CVV för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1950-03-28.
Klar 1950-10-02
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-12-14.
Modifiering klar 1951-01-16.
Klart för leverans 1951-01-25.
Fpl hämtat 1951-01-25.
Till CVV för liten översyn.
Påbörjad 1952-12-16.
Klar 1953-054-12
Till CVV 1956-09-21 för 400-tim tillsyn
Åter till F 11 1957-06-17 utan åtgärd.
Kasserat 1959-05-22.