Sida 1 av 1

18145 B 18A, S 18A

InläggPostat: 21 maj 2014, 08:08
av Leif Fredin
18145
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1945-01-17. Motorer typ STWC3 nr (V) 1164, nr (H) 1192
Godkänt 1945-01-30
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Haveri 1946-02-27
Motorer: STWC3 nr 1164, 1192
Besättningen ff fänrik Pedersen, fsig furir Berner oskadad
Orsak till haveri: Förarhuven lossnade i luften
Skador flygplan: Förarhuven bortblåst
Beräknad reparationskostnad 1.100:- kr

Haveri 1946-09-12
Besättningen ff fänrik Wedholm, fsig korpral Lundberg oskadad
Orsak till haveri:Glasskärvor från kollision fpl slog sönder glas i ff-huv.
Skador flygplan: Fsigakan skadad. Höger fönsterruta och kupolruta sönder i förarhuven.
Beräknad reparationskostnad 40:- kr

Överlämnat till F 11 1946-04-16 enligt FSO skrivelse 39HR 31/8-45. Motorer typ STWC3 nr (V) 1164, nr (H) 1192
Märkning 11-45

Haveri 1947-06-20
Motorer: STWC3 nr V 1164, H 1192
Besättningen ldk löjtnant jB V H Penner (FFSU), edk furir S G Johansson (GFSU:1) oskadad
Skadornas omfattning: Mindre skador på höger motors nedre motorplåt samt brandskotts nedre profil. Höger
hjuldäck mindre skadat
Beräknad kostnad 500:- kr

Orsak till haveri: Brott har uppstått på höger landställs indragningsstötta varigenom hjulstället fritt pendlade fram och åter vid landningen. Detta ff ovetande. I landningsögonblicket kom dock hjulstället att vila mot kvarvarande del av indragningsstöttan varigenom landningen skedde normalt

Till CVV för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1947-08-28.
Klar 1947-10-06
Till CVV för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1948-03-11.
Klar 1949-08-26 (?)
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-12-30.
Modifiering klar 1951-01-27.
Klart för leverans 1951-01-29.
Fpl hämtat 1951-02-15.
Till CVV 1952-09-22 för liten översyn.
Klar 1952-12-05
Till CVV för översyn, motorbyte.
Påbörjad 1955-02-14.
Klar 1955-03-23
Till F 11 flottiljverkstad för reparation av kursstyrning.
Påbörjad 1956-04-04.
Klar 1956-04-16
Kasserat 1959-05-22.