Sida 1 av 1

18139 B 18A, S 18A

InläggPostat: 19 maj 2014, 19:51
av Leif Fredin
18139
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Kontrollflygning godkänd 1944-10-14. Levererat SAAB:s experimentverkstad för prov med kabinuppvärmning och prov med dykbromsar.
Godkänt 1944-10-27
1945-02. Färdigställt i SAAB:s experimentverkstad och överfört till Fc för fortsatta prov med kabinuppvärmningen.
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Till F 1 1945-08-22. Motorer typ STWC3 nr (V) 1255, nr (H) 1140
Överlämnat till F 11 1947-02-17
Överlämnat till F 3 1947-05-20
F 3 verkstad; motorbyte.
Påbörjad 1948-11-29.
Klar 1949-03-31
Överlämnat till F 11 1949-03-23. Gångtid total 314.15 tim. Motorer typ STWC3 nr (V) 1411. Gångtid total 2 tim 5 min, nr (H) 1412. Gångtid total 2 tim 5 min
Märkning 11-39
Till CVV 1949-07-15 för reparation.
Klar ?
Till CVV 1950-11-03 för liten översyn, motorbyte.
Vid CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-11-07.
Modifiering klar 1950-11-29.
Översyn klar 1951-04-17.
Till CVV 1953-10-12 för reparation.
Klar 1954-02-01
Till F 1 flottiljverkstad för reparation.
Påbörjad 1955-06.
Klar 1955-09-02
Överlämnat till Fc 1955-12-06 som lån
Återlämnat till F 11 1956-03-15
Kasserat 1959-05-22.