Sida 1 av 1

18136 B 18A, S 18A

InläggPostat: 19 maj 2014, 19:48
av Leif Fredin
18136
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Fpl levererat till Fc den 1944-10-17 för bl a skjutprov
Godkänt 1944-10-27
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Till F 1 1945-07-13. Motorer typ STWC3 nr (V) 1253, nr (H) 1163

Haveri 1946-09-12
Besättningen ff fänrik Folke, fsig furir Chrona oskadad
Orsak till haveri: Signalisthuv m m skadad vid kollision
Skador flygplan: Skjutbar huv sönder. Antennmast sönder. Antenn sönder.
Beräknad reparationskostnad 1.615:- kr

Överlämnat till F 11 1946-10-22 enligt fo B 110/46. Motorer typ STWC3 nr (V) 1253, nr (H) 1163
Märkning 11-36
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII. Påbörjad 1950-04-22.
Modifiering klar 1950-06-22
Klart för leverans 1950-07-03.
Fpl hämtat 1950-07-03
Till CVV för liten översyn.
Påbörjad 1951-05-07 (?).
Klar 1951-10-15
Överlämnat till F 21 1952-04-15
Märkning 21-24 (1952-08-12) (1954-01-12)
Märkning 21-röd 5 (1955-01-19)
F 21 verkstad för översyn.
Påbörjad 1955-09-01.
Klar 1957-01
F 21 verkstad för reparation.
Påbörjad 1957-05-21.
Klar 1957-06-01
Kasserat 1959-03-10 med motorer typ STWC3 nr 1114, 1116.