Sida 1 av 1

18130 B 18A, S 18A

InläggPostat: 18 maj 2014, 09:02
av Leif Fredin
18130
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1944-09-28. Motorer typ STWC3 nr (V) 1138, nr (H) 1145
Godkänt 1944-10-13
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Haveri 1945-02-27.
Motorer STWC3 nr V.1138, H.1145
Besättningen ff fanjunkare Eriksson, fs fanjunkare Odehag oskadad
Orsak till haveri: Motorskärning troligen förorsakad av felaktighet i bakre kompressorlagret.
Skador motor: Vänster motor nr 1138 skurit.
Beräknad reparationskostnad: Motor nr 1138 15.000:- kr

F 1 verkstad för motorbyte.
Påbörjad 1945-02-29.
Klar 1945-06-11 (?)
Till CVV 1948-10-27 för liten översyn, motorbyte.
Klar 1949-02-11
Överlämnat till F 11 1947-01-31
Märkning 11-30
Överlämnat till F 3 1947-05-22
Överlämnat till F 11 1949-04-25 jämlikt CFV skr H 52/49. Gångtid total 325 tim. Efter LF 26 tim. Motorer typ STWC3 nr 1018. Gångtid total 328 tim. Efter SM 26 tim, nr 1048. Gångtid total 328 tim. Efter SM 26 tim
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-11-30.
Modifiering klar 1950-12-28.
Klart för leverans 1951-01-11.
Fpl hämtat 1951-01-16.
Till CVV för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1952-01-24.
Klar 1952-03-17
Kasserat 1959-05-22.