Sida 1 av 1

18128 B 18A, S 18A

InläggPostat: 18 maj 2014, 09:00
av Leif Fredin
18128
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1944-09-19. Motorer typ STWC3 nr (V) 1082, nr (H) 1124
Godkänt 1944-10-03
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Överlämnat till F 14 1945-05-02 som lån
Återlämnat till F 1 1946-05-20
Överlämnat till F 11 1947-02-17
Överlämnat till F 3 1947-05-20
Kasserat 1948-05-26