Sida 1 av 1

18125 B 18A, S 18A

InläggPostat: 18 maj 2014, 08:55
av Leif Fredin
18125
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1944-09-08. Motorer typ STWC3 nr (V) 1106, nr (H) 1105
Godkänt 1944-09-23
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
Överlämnat till F 14 1945-05-02 som lån
Återlämnat till F 1 1945-12-14
Överlämnat till F 11 1947-01-23. Motorer typ STWC3 nr (V) 1106, nr (H) 1105.
Märkning 11-25
Till CVV för liten översyn.
Påbörjad 1949-06-09.
Klar 1949-10-06
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-11-08.
Modifiering klar 1950-11-30.
Klart för leverans 1950-12-08.
Fpl hämtat 1950-12-09.
Till CVV för liten översyn, motorbyte.
Påbörjad 1952-07-08.
Klar 1952-10-15
Till CVV för översyn, motorbyte.
Påbörjad 1955-09-23.
Klar 1955-11-25
Kasserat 1959-05-22.