Sida 1 av 1

18119 B 18A, S 18A

InläggPostat: 16 maj 2014, 15:24
av Leif Fredin
18119
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1944-08-10. Motorer typ STWC3 nr (V) 1075, nr (H) 1071
Godkänt 1944-08-29
F 1 flottiljverkstad; motorbyte. Påbörjad 1945-07-03, klar 1945-07-18
Överlämnat till F 11 1946-12
Överlämnat till F 3 1947-05-28
Till CVV; liten översyn, motorbyte. Påbörjad 1949-01-26 (?), klar 1949-06-09
Överlämnat till F 21 1949
Märkning 21-22 (1950-05-09)
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-06-14.
Modifiering klar 1950-08-01.
Klart för leverans 1950-08-04.
Fpl hämtat 1950-08-08.
Verkstad; liten översyn. Påbörjad ?, klar 1952-12-28
Märkning 21-röd 3 (1955-02-03)
Verkstad; reparation. Påbörjad 1955-07-08, klar 1955-07-29
Kasserat 1958-06-19 med motorer typ STWC3 nr 1277, 1190