Sida 1 av 1

18118 B 18A, S 18A

InläggPostat: 16 maj 2014, 15:24
av Leif Fredin
18118
B 18A
S 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Levererat till F 1 1944-07-29. Motorer typ STWC3 nr (V) 1074, nr (H) 1070
Godkänt 1944-08-11
Överlämnat till F 14 1945-05-02 (?) som lån

Nödlandning 1946-04-11
Motorer: STWC3 nr V 1074, H 1070
Ff vicekorpral Rosén (GFSU:1) oskadad
Skadornas omfattning: Fpl: Bucklor i framkanten av vingarna mellan kropp och gondoler. Spant och täckplåt skadade på undersidan av kroppen omedelbart bakom vingarna. Landställsluckorna deformerade. Dykbromsar-na och undre vingklaffarna deformerade. Höger motors Nacakåpa tillbucklad. Antennschaktet losslitet. Pejlra-men deformerad. Fpl har flugits över till CVV för reparation. Propellrar: Deformerade. Översända till CVV för reparation. Markskador: Diverse skador å stängsel och fält.
Beräknad kostnad 13.760:- kr

Orsak till haveri: nödlandning. Fpl nödlandat på grund av motorstörningar beroende på att ff icke i tid kopplat om från baktank till framkant.

Återlämnat till F 1 1946-05-22
Överlämnat till F 11 1947-01-23. Motorer typ STWC3 nr (V) 1074, nr (H) 1070.
Överlämnat till F 3 1947-05-23
Till CVV för liten översyn, motorbyte
Påbörjad 1949-03-28.
Klar 1949-12-01
Överlämnat till F 11 1949
Till CVV för modifiering, bl a stjärtförstärkning, installation av Fr VII.
Påbörjad 1950-11-13.
Modifiering klar 1950-12-06.
Klart för leverans 1950.-12-14.
Fpl hämtat 1950-12-18.
Till CVV 1952-03-10 för liten översyn, motorbyte.
Klar 1952-05-19
Till CVV för översyn.
Påbörjad 1955-01-05.
Klar 1955-02-21
Kasserat 1959-05-22.