Sida 1 av 1

18112 B 18A

InläggPostat: 16 maj 2014, 16:17
av Leif Fredin
18112
B 18A
Typ SAAB 18
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer:

Första flygning 1944-05-20
Levererat till F 1 1944-06-20. Motorer typ STWC3 nr (V) 1033, nr (H) 1017
Godkänt 1944-08-22

Nödlandning 1944-11-16
Motorer: STWC3 nr V.1033, H.1017
Besättningen ff fänrik Lind, fsig furir Lindberg oskadad
Orsak till nödlandning: Brand i höger motor under flygning.
Orsak till haveri: Landning i olämplig terräng med infällt landningsställ.
Skador flygplan: Nosen delvis deformerad, vänster bomblucka deformerad, bakkroppen svårt deformerad, mittvingarna svårt skadade, höger motorgondol uppbränd.
Skador motor: Höger motor: omfattande skador, undersökning ej slutförd. Vänster motor: Motorhuv, motorsköld och fästring något tillbucklade och deformerade. Propellrarna kraftigt deformerade.
Beräknad reparationskostnad Fpl: 73.000:-. Höger motor: ännu ej fastställt. Vänster motor 200:-

Till CVV för haverireparation. Påbörjad 1945-01-16
Kasserat 1945-06-12

Re: 18112 B 18A

InläggPostat: 16 jan 2019, 16:10
av Bengt Ekbladh
18112 B 18A

OM Totalhaveri 441116. Brand i höger motor på 50 m höjd efter start. Då flöjlingsknappen var spärrad, kunde ff inte flöjla höger propeller, släcka motorbranden, gå runt och verkställa nödlandning som hjullandning utan han tvingades dra av den brinnande motorn och nödlanda med infällt landställ i flygriktningen. För att nå fram till fältet tvingades ff flyga under en kraftledning. Pga ojämn dragkraft från motorerna och ringa verkan från skevrodren vid enmotorflygningen, kom fpl snett i sättningen, tog mark mycket hårt och totalhavererade. Ff (fk Lind) och fsig (fu Lindberg) oskadade. Brandorsak: Spricka i avgasröret (materialfel) och otät packning i bränsleledning. Rep-kostnad: > 73.000:-.

http://www.svfplhist.com/index.htm?s=div/uppdat.htm

Re: 18112 B 18A

InläggPostat: 31 maj 2023, 17:11
av Sven-Erik Jönsson
002-1238940.jpg
B 18A nr 18112 efter haveriet den 1944-11-16. Flygplanet märkt kod F 1 - 10.
Foto ur Sven Stridsbergs donerade samling.