Sida 1 av 1

17298 B 17A

InläggPostat: 15 jun 2014, 10:56
av Leif Fredin
17298
B 17A
Typ SAAB L-10
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan
Tillverkningsnummer:

Till fälthangar utan motorinstallation 1943-10.
Intagen för fortsatt montering 1944-05
Kontrollflygning godkänd 1944-07-19
Levererat till F 6 1944-07-19
Godkänt 1944-07-29

Haveri 1944-09-13, märkning 6-11
Motor: STWC3 nr 1115
Ff fänrik Holmström oskadad
Orsak till haveri: Ground-loop
Skador flygplan: Båda landningsställsbenen brutna, propellerbladen avslagna, flygkroppens undersida intryckt till i höjd med pejlramen, vänster vinge knäckt.
Beräknad reparationskostnad 15.000:- kr

Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-41 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.

Haveri 1945-03-03. Märkning 6-röd K
Motor: STWC3 nr 1115
Ff furir Jones oskadad
Orsak till haveri: Höger landställsben brustet. Materialfel.
Skador flygplan: Höger landställsben brustet, högervingens yttersprygel och vingspets brutna. Propellerbladen avslagna.
Beräknad reparationskostnad 4.700:- kr

Verkstad; liten översyn, motorbyte. Påbörjad 1947-06-19, klar 1947-10-08
Till CVM 1948-03-12 för inmontering av målbogseringsanordning. Motor typ STWC3 nr 1123
Anmäld klar 1948-06-17.
Överlämnat till F 16 1948-06-21 jämlikt FF skr MF 756:37 av den 13.2.1948.
Gångtid total 311 tim, efter LF 11 tim.
Motor typ STWC3 nr 1123. Gångtid total 321 tim, efter SM 11 tim.
Till CVV för inmontering av DK-utrustning jämlikt MV 756:195 av 1949-04-05. Påbörjad 1949-06-02, klar för leverans 1949-07-14.
Till F 16 1949-07-15.

Haveri 1950-05-30 vid F 10. Märkning 16-2
Gångtid efter LF 124 tim.
Motor typ STWC3 nr 1123. Gångtid efter SM 124 tim.
Skadans omfattning, art och orsak
Omedelbart efter det att föraren utfört infällningsmanöver för landstället hördes kraftiga smällar från motorn samtidigt som svart och vit rök puffade ut framför brandskottet. Med hänsyn till startriktningen var mot havet drog föraren omedelbart av gasen och ansatte landning med infällt landställ.
På grund av att endast ena landstället var infällt uppstod förhållandevis stora skador på flygplanet, dessutom var hydraulvätsketanken sprucken.
Före landningen vid F 10 hade föraren nödutlöst landstället. Därefter hade endast påfyllning av hydraulvätska skett utan att urluftning eller kontroll av hydraulsystemet utförts.
Rökutvecklingen och smällarna ha kommit från hydraulsystemet.

Utdrag ur ff rapport efter haveriet:
”…. P g a den hårda vinden kom fpl lätt mycket fort och reglaget för infällning av landningsstället fördes fullt tillbaka…….
Omedelbart efter detta moment hördes en kraftig knall från vänster sida av motorn och kraftig svart och vit rök slog ut.
Jag drog genast av gasen, ändrade riktningen till höger om banan och ansatte buklandning i gräset……”
Orsak.
Före landning vid F 10 hade ff använt nödkranen för landstället, eftersom landställsindikering ej visade ställ ute.
Fplmek vid F 10 har härefter icke vidtagit erforderliga åtgärder för att befria systemet med den tryckluft, som stått i manövercylindrarna.
Efter start, sedan infällning av landstället påbörjats, har hydraultanken exploderat. Denna explosion har ff uppfattat som motorstörning.
Huvudskador.
1. Hydraultanken har exploderat (kass)
2. Två propellerblad krökta (kass)
3. Höger landställsben avslitet i vaggan.
4. Båda landställskåporna deformerade.
5. Underdel, motor och kropp, deformerad.
6. Möjliga skador, mittvingens underdel.
7. Vänster vingspets, bakre del, uppsliten.
8. Vänster skevroder, yttre del, uppslitet.
9. Vänster höjdroderhalva deformerad.

Kasserat 1950-07-12

Re: 17298 B 17A

InläggPostat: 31 maj 2019, 19:55
av Bengt Ekbladh
17298 B 17A

Haveri 1950-05-30 vid F 10. Märkning 16-2

bild av haveristen finns på sid 123 i B17 boken