3384 T 16A, S 16B

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3384 T 16A, S 16B

Inläggav Leif Fredin » 08 sep 2014, 09:32

3384
T 16A
S 16B
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4935

Leveransdatum 1941-08-06. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 239 höger nr: 242
10 omgången. (flygtid 6 tim 35 min/5 flygningar)
Levererat till F 7 1941-08-28
Förråd 1941-08-28
Godkänt 1941-09-12
Verkstad 1941-10-28
Överlämnat till F 11 1942-05-10

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Verkstad 1942-07-31
Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Vingförstärkning klar 1943-02-24.
Formation 1943-02-24
Typbeteckning ändrad till S 16B enligt to 571/43 daterad 1943-10-20
Verkstad 1943-10-23 för 80-tim översyn, motorbyte.
Formation 1944-02-01

Nödlandning 1944-09-12 vid F 7, Såtenäs. Märkning 11-29
Motorer: IF Delta nr 259. IF Delta nr 254.
Besättning: ff vpl korpral Per Roland Lennart Rasmusen, fsig vicekorpral Oskar Folke Ingemar Påhlin, mek furir Sven Joel Welén
Skador flygplan: Totalhaveri (fpl fattade vid nedslaget eld och brann upp).
Skador motor: Totalhaveri

Ur Rapport över undersökning, verkställd av Flygvapnets haverikommission med anledning haveri vid F7 depå, Såtenäs

Kort sammanfattning av händelsen.
Fpl typ S 16 nr 29 (regnr 3384) startade den 12 september 1944 kl 2050 för övningar i start och landning under mörker, varvid fpl omedelbart efter stigning till cirka 20 meter förlorade höjd och med höger vinge och nospartiet kolliderade med en träddunge, varefter det störtade och fattade eld samt blev fullständigt förstört.
Av besättningen, som utgjordes av ff, fmek och fsig, dödades fmek omedelbart, ff skadades svårt och avled följande dag, medan fsig endast erhöll lättare skador.

Sannolika händelseförloppet.
Övningen omfattade start och landning under mörker, starten utfördes utan anmärkning. Sedan fpl uppnått en höjd av omkring 20 m, har fpl långsamt övergått i planflykt. Därefter har fpl övergått i svag plané, varvid högervinge och nospartiet kolliderade med en träddunge och delvis sönderslagits. Fpl har sedan tagit mark, demolerats och brunnit upp. Fpl mek torde ha dödats omedelbart. Ff erhöll så svåra brännskador, att han följande dag avled medan fsig undslapp med lättare brännskador på händerna.

Utlåtande.
Av utredningen framgår, att den omkomne ff under sin utbildning utfört flygning i mörker under en sammanlagd tid av 2 tim 25 min. Denna tid fördelar sig med 45 min på F 5 och 1 tim 40 min under GFSU:1 på F11.

Ingenting har framkommit, som tyder på, att materielfel förelegat.
Orsaken till olyckan har icke av kommissionen kunnat fastställas, men torde bero på manöverfel från förarens sida.

Beslut

Mot övningens planläggning och förberedelser för denna intet att erinra.
Översynen och omvårdnaden av materielen har icke föranlett någon anmärkning.
Intet har framkommit som giva anledning antaga, att material- eller konstruktionsfel skulle förelegat.
Haveriet har förorsakats av kollision med en träddunge omedelbart efter starten. Anledningen till kollisionen har icke kunnat fastställas, men kan på grund av flygningens förlopp antagas ha varit, att ff ofrivilligt fört fram höjdroderspaken, då han lutade sig fram för att observera instrumenten.
Haveriet skall icke handläggas vid krigsdomstol.
Genom FF försorg pågår utredning angående anskaffning av terränggående brandbilar samt försök med impregnering av flygkläder med eldskyddande medel.
Vpl 1034-15-43 T.K.G. Lindahl, F 7, har för sitt räddningsarbete vid haveriet tilldelats silvermedalj för berömliga gärningar.
Detta beslut meddelas Ch F 7 och F 11 depåer.
Haverikommissionens rapport bifogas. Återställes.

Stockholm den 15 november 1944
B.G. Nordenskiöld
Chef för flygvapnet
/A. Ljungdahl

Kasserat 1944-10-04. Gångtid total 253 tim, efter LF 116 tim. Antal flygningar 387 st. Motor typ IF Delta nr 254. Gångtid total 148 tim, efter SM 116 tim. Nr 259. Gångtid total 176 tim, efter SM 116 tim.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst