3382 T 16A, S 16B

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3382 T 16A, S 16B

Inläggav Leif Fredin » 08 sep 2014, 09:29

3382
T 16A
S 16B
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4933

Leveransdatum 1941-08-18. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 233, höger nr: 236
10 omgången. (flygtid 6 tim 45 min)
Levererat till F 7 1941-08-28
Förråd 1941-08-28
Godkänt 1941-09-12
Verkstad 1941-10-28
Överlämnat till F 11 1942-07-17

Haveri 1942-07-22 vid F 11, Nyköping.
Total gångtid: 11.35 tim
Motorer: IF Delta nr 233. Total gångtid: 14 tim. IF Delta nr 394. Total gångtid: 14 tim.
Besättningen ff aspirant Jan Olof Borg, resff furir John Ehrenstråle, mek korpral Sven Palmblad oskadad
Orsak till haveri: För hård bromsning på marken efter utrullning.
Skador flygplan: Högra vingen bräckt. Hjulställen svårt deformerade. Bladen å högra propellern deformerade. Avgassamlarna tillbucklade. Diverse plåtar deformerade.
Skador motor: Yttre översyn måste utföras.
Beräknad reparationskostnad fpl 50.000:- kr, motorer 3.000:- kr. Summa 53.000:- kr.

Bild

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Aspirant Borg med
anmälan om flyghaveri.

Till Chefen för 2. div.

Härmed får jag vördsamt anmäla att jag onsdagen den 22/7 1942 kl 1200 under utrullningen havererat med fpl S 16 nr 3382.

Nyköping den 22/7 1942.
Jan Olof Borg
Aspirant

Aspirant Borg anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som Ff under instrumentflygning och gick ned för att landa,
att landningen ägde rum c:a 50 m framför märket,
att han under utflytning och sättning hade någon avdrift åt höger, men ej korrigerade härför, emedan han ville ansätta landning mot uthuggningen i banans förlängning,
att han rullade c:a 200 m när fpl började svänga svagt åt vänster,
att han gav broms åt höger i förening med fullt sidoroderutslag,
att det därvid verkade som svängningstendensen skulle upphöra,
att så ej blev fallet utan fpl svängde ändå mera åt vänster,
att höger landningsställsben därefter vek sig och högervingen gick i marken varvid vingen bröts av,
att han omedelbart före detta tänkte draga på vänster motor men hann ej utföra det,
att han, när landningsställsben vek sig, omedelbart coupérade båda motorerna,
att bromsarna tog sämre än vanligt.

Uppläst och vidkänt:
Jan Olof Borg
aspirant

Furir Ehrenstråle anförde i huvudsak följande:
att han tjänstgjorde som reservförare under instrumentflygningen,
att han hade samma uppfattning som aspirant Borg angående händelseförloppet,
att han ej såg om aspirant Borg gav höger sidoroder i kombination med broms, men att det kändes så,
att han själv några dagar tidigare haft en liknande tendens till sväng, men att han då fick betydligt kraftigare
bromsverkan,
att han inte ansåg att båda bromsarna låst sig mot slutet av rullningen.

Uppläst och vidkänt:
John Ehrenstråle
Furir

Korpral 17/2 Palmblad anförde i huvudsak följande:
att han var mek under flygningen,
att han märkte hur fpl började sväng åt vänster,
att han då satte sig ner var på bakbalken för att vid ett eventuellt haveri inte slå sig mot ksp,
att han ej hade någon uppfattning om det fortsatta händelseförloppet

Uppläst och vidkänt:
Sven Palmblad
Korpral

Kadett Ljungberg anförde i huvudsak följande:
att han flugit fpl passet före aspirant Borg,
att han då konstaterade att bromsarna togo perfekt.

Uppläst och vidkänt:
Bertil Ljungberg
Kadett

Sergeant Brink anförde i huvudsak följande:
att han åsåg haveriet från märket,
att landningen var bra och även början av utrullningen,
att fpl ej hade märkbar avdrift i sättningen,
att fpl efter 200 m rullning svängde svagt åt vänster,
att svängen ökade successivt intill 90° då högra landningsställsbenet vek sig,
att han ej märkte att fpl bromsade in särskilt kraftigt före haveriet.

Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Av spåren efter fpl att döma hade fpl efter svag sväng åt vänster kraftigt bromsats in med lika mycket broms på båda hjulen. Eftersom Ff med bestämdhet påstår sig ha gjort fullt höger sidoroder samt broms torde bromsarna ha låst sig. Jag anser vidare det osannolikt att en Ff med så lång utbildning bakom sig glömmer bort att korrigera tendens till sväng med sidoroder.

Nyköping den 22/7 1942 Folke Ripa
Förhörsledare
Lennart Bunke
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Av besiktningsprotokoll Ki 487 framgår att vänster broms tagit avsevärt kraftigare än den högra (ojämn justering), vilket synes ha vara bidragande orsak till haveriet. Bromsjustering har ej utförts vid F11 efter det att fpl den 17/7 –42 överlämnats från F 7. Med hänsyn till ff utbildningsståndpunkt å fpl. typen (c:a 5 tim i ek) synes ff icke ha brustit i den oaktsamhet som skäligen bort iakttagas. Kronan (tit 18) vidkännes kostnaden.

Nyköping den 2/8 1942
Birger Schyberg
Chef
/K.E. Lindson

Verkstad 1942-07-25; haverireparation.
Kassationsförslag 1944-03-13 Gångtid total 14 tim. Antal flygningar 20 st.
Anmärkningar: Höger vinge bräckt. Hjulställen svårt demolerade. Jämlikt FF skr Mt/MF 35:222/42 skickades vingen till Flygtekniska Försöksanstalten för provbelastning. Fpl kropp inmonterades i fpl 3308, vilken kropp knäcktes vid utdragning ur fplvärn enligt undersökningsprotokoll avd VI nr 33:8/43.(Vingen bräckt, kroppen inmonterad i 3308)
Kasserat 1944-03-22
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst