3381 T 16A, S 16B

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3381 T 16A, S 16B

Inläggav Leif Fredin » 08 sep 2014, 09:27

3381
T 16A
S 16B
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4932

Leveransdatum 1941-07-29. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 241, höger nr: 244
10 omgången. (flygtid 6 tim 50 min)
Levererat till F 7 1941-08-28
Förråd 1941-08-28. ”Landningshjul saknas”
Godkänt 1941-09-12
Verkstad 1941-10-28
Överlämnat till F 11 1942-07-17

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Verkstad 1942-07-31
Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Vingförstärkning klar 1943-03-31.

Haveri 1943-07-29 vid F 7, Såtenäs. Märkning 11-20
Total gångtid 59.25 tim
Motorer: IF Delta nr 241. Total gångtid 97 tim. IF Delta nr 244. Total gångtid 99 tim.
Besättningen ff kadett Per Kronqvist, fs kadett Hans Gustafsson, fsk vpl Arne Andreasson oskadad
Skador flygplan: Propellrar, diverse motorplåtar och motorgondoler deformerade.
Skador motor: Avgassamlare och avgasstudsar deformerade.
Beräknad reparationskostnad fpl 10.000:- kr, motorer 6.000:- kr. Summa 16.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri i samband med landningsövningar.

Sergeant Brink meddelade:
att Kadett Kronqvist under IK-flygning flög bra och gjorde två mycket bra landningar,
att han väl kände kadetten sedan tidigare utbildning på F 11,
att Kadett Kronqvist därför fick order, att utföra start och landningsövningar varvid han själv ställde sig på fältet för kontroll,
att uppläggningen av landningen var normal,
att fpl passerat fältgränsen på 15 – 20 m höjd med omkring 155 km/tim,
att utflytningen var ojämn,
att fpl på 1,5 – 2 m höjd gick ned något på vänster vinge,
att ff då drog på gas med omedelbar början av en sväng åt vänster,
att han tydligt hörde att endast ena motorn gick,
att fpl fortsatte i svag sväng åt vänster och synbarligen från 1,5 m höjd flögs i marken,
att han inte märkte att stället fälldes in,
att han särskilt påpekat vikten av tydlig teckengivning,
att han gjort detta delvis för att Ff gjort något lama tecken

Uppläst och vidkänt:
G. Brink
Sergeant

Kadett Kronqvist anförde i huvudsak följande:
att han flög i IK med sergeant Brink som lärare mellan 0900 – 0930 i fpl 20,
att han därefter fick order att i EK utföra start- och landningsövningar,
att han på landningslinjen hade 180 km/tim då klaffarna togs ut,
att han därefter successivt minskade hastigheten till 155 – 160 km/tim, vilken han kontrollerade vid passage av fältgränsen, där han hade en höjd av 5 m,
att gasen drogs av omedelbart sedan fältgränsen passerats,
att han under upptagningen på omkring 1 m höjd märkte, att fpl hade väl hög fart varför han tog åt sig spaken något,
att fpl därvid steg, varför han beslöt att gå om,
att han drog på gas på båda motorerna samtidigt,
att gaspådraget skedde långsamt,
att därvid endast högra motorn tog, vilket han först märkte ett ögonblick efter gaspådraget, genom att fpl häftigt lutade över och svängde åt vänster,
att han då gav full höger skevning, kombinerat med fullt höger sidoroder,
att lutningen därvid upphörde men svängningstendensen fortsatte,
att han då drog av gasen och beslöt sig för att landa,
att höjden över marken vid detta tillfälle var omkring 1 m,
att fpl ”buklandat” därför att fsk tagit in stället, vilket skett utan tecken från hans sida,
att han kontrollerade bensintrycket i samband med starten samt ett par gånger under flygningen, varvid detta var normalt. I samband med pådraget hade han ej observerat bensintrycket,

Uppläst och vidkänt:
Per Kronqvist
Kadett

Kadett Gustavsson meddelade:
att han av sergeant Brink erhållit order att medfölja Kadett Kronqvist för att få ”uppfriskning” på fpltypen före hans eget flygpass,
att han satt på lärarens plats,
att glidhasigheten var normal när klaffarna togs ut,
att den dock var väl låg, c:a 140 km/tim, när fältgränsen passerades på omkring 15 m höjd,
att fpl hade genom sjunkningstendens under upptagningen, vilket Ff motverkade med häftigt höjdroderutslag bakåt,
att fpl därvid höjde sig något,
att utflytningen därefter blev ojämn,
att Ff därefter drog på gas på båda motorerna, enär vänster vinge började sjunka ner,
att han vet säkert att Ff drog på båda motorerna,
att fpl därefter började luta över åt vänster och samtidigt svänga åt samma sida,
att han såg att Ff gjorde kraftig motskevning (huruvida sidoroder gavs kunde han ej avgöra),
att fpl därefter buklandade under svag sväng åt vänster,
att han icke sett något tecken från Ff om infällning av stället,
att han ej observerat bensintrycket.

Uppläst och vidkänt:
Hans Gustafsson
Flygkadett

Vpl 95 Andreasson meddelade:
att han tjänstgjorde såsom fsk på fpl 20,
att han inte hade någon uppfattning om glidhastigheten på landningslinjen,
att han endast märkte att Ff drog på båda motorerna och därefter snabbt flyttade höger hand till ratten för att skeva upp fpl, vilket började luta över åt vänster,
att Ff omedelbart därefter gav tecken för ställets infällande,
att tecknet gavs slarvigt,
att han alltid, även utan tecken från Ff, tager in stället när Ff drager på för att gå om,
att han fått lära detta av löjtnant Knabe under utbildningen vid F 11 år 1942,
att han vid start och då och då under flygningen samt strax före pådraget kontrollerat bensintrycket, vilket varit normalt.

Uppläst och vidkänt:
Arne Andreasson
Vpl 95-44-41

Vpl 460 Lundahl meddelade:
att han var med i samma kurs som vpl 95 Andreasson,
att han aldrig hört att löjtnant Knabe givit sådan instruktion för ställets infällning.

Uppläst och vidkänt:
Carl Lindahl
Vpl vk 460

Löjtnant Knabe meddelade:
att han alltid påpekat att fsk aldrig fick röra spakarna för ställ och klaffar utan order från Ff.
Uppläst och vidkänt:
Linné Knabe
Löjtnant


Av besiktning och förhör framgår, att skadan föranletts av:
Kadetten Kronqvist, som är ganska nervöst lagd, relativt okänslig samt ryckig i sin flygning har synbarligen råkat ut för motorstopp vid pådrag efter misslyckat landningsförsök. Ff märkte därvid ej omedelbart, att vänster motor ej tog. Detta försvårade fpl fortsatta manövrering. Eleverna hava erhållit order att i en situation som denna åter genast draga av gasen och försöka landa fpl. Hade så skett, torde knappast ett haveri hava blivit följden. Fsk åtgärd, att fälla in stället torde ha räddat fpl från betydligt allvarligare skador.

Upl den 2/8 1943. Lennart Bunke
Förhörsledare
/Yngve Rosén
Protokollförare

(Sista meningen utan överkryssning lyder:
”Fsk åtgärd, att i strid mot alla bestämmelser fälla in stället utan tecken från Ff, torde ha räddat fpl från betydligt allvarligare skador”)

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Vänster motor provkördes den 12/8 i befintligt skick efter utbyte av prop. utan anm. Motorstoppet på vänster motor har antagligen berott på att flagor tillfälligt fastnat mellan ventil och ventilsäte i reduceringsventilen. Mekanikerns åtgärd att fälla in landningsstället torde, enär fpl tog mark under sväng, ha räddat fpl från betydligt allvarligare skador.
Kronan, titel 18, bestrider kostnaden.

Nyköping den 30/8 1943.
P. Sandström
Depåchef

Typbeteckning ändrad till S 16B enligt to 571/43 daterad 1943-10-20
Till CVV; liten översyn, motorbyte, motorer typ IF Delta nr 285 och 272. Gångtid efter översyn 213 timmar. Påbörjat 1944-09-28. Motorer typ IF Delta nr335 och 224 inmonterade.
Till F 11 1945-02-23
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 335 och 224. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst