3373 T 16A, S 16B

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3373 T 16A, S 16B

Inläggav Leif Fredin » 08 sep 2014, 09:09

3373
T 16A
S 16B
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4924

Leveransdatum 1941-08-19. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 207, höger nr: 208
Levererat till F 7 1941-09-24, (flygtid 7 tim 55 min)
Förråd 1941-09-24
Godkänt 1941-10-03
Verkstad 1941-10-28
Överlämnat till F 3 1942-05-20
1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Beräknas intagas till F 11 flottiljverkstad 1943-05-01 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-07-01.
Typbeteckning ändrad till S 16B enligt to 571/43 daterad 1943-10-20

Haveri 1944-08-02 vid Aspafjärden, syd Nyköping. Märkning 11-19
Motorer: IF Delta nr 345. IF Delta nr 334
Besättningen ff offasp korpral Karl Börje Arvid Ahlberg, fs resoffasp korpral Karl Börje Arvid Jonasson, fsig vicekorpral Folke Ingram Jonasson. fsk vpl Johan Oskar Englund omkom
Skador flygplan: Totalhaveri
Skador motor: Totalhaveri

Ur protokoll:

Till Kungl Flygförvaltningen.

Härmed får jag vördsamt anmäla att ett fpl typ S 16 under övningar i bombfällning totalhavererat vid F 11 den 2/8.
---

Nyköping de 3 augusti 1944
Sten Ahlklo
Tjf depåchef
/Claes-Erik Abramson

Stockholm den 17 juli 1945

Chefen för Flygvapnet

Yttrande över haveri med fpl typ
S 16 B nr 3373

Vid granskning i FF enl OSF kap IX § 5 mom 2 av haverikommissionens protokoll över haveri med fpl typ S 16 B nr 3373 från F 11 den 2 augusti 1944 har följande framkommit:

Under dykning vid bombfällningsövning har vingbrott inträffat på höger vinge i samband med upptagningen.

Vingbrottet har sannolikt förorsakats av en mycket kraftig upptagning. Bidragande orsaker kunna hava varit dels ett mindre tillverkningsfel, dels eventuellt en minskning i materialets hållfasthet, beroende på lokala deformationer.

Tillverkningsfelet har bestått i ett felaktigt borrat hål i vingens balbalks undre fläns, varigenom vingens hållfasthet minskats med c:a 10%. Fpl torde dock trots detta haft en brottlastfaktor av över 6,5.

Beträffande de eventuella lokala deformationerna i vingbalken har genom FF försorg fortsatta undersökningar utförts. Vid undersökningarna har intet framkommit, som kan giva anledning förmoda, att begynnande utmattning förekommit i den undersökta balkflänsen.

Enär fpltypen nu tagits ur tjänst, har FF ej vidtagit någon ytterligare åtgärd i ärendet.

FF granskning har icke givit anledning till förslag om ärendets handläggning vid domstol.

C. M. Iacobson
Erik Raab

Beslut.

Haveri med fpl typ S 16B
nr 3373 den 2/8 1944.

Tillsynen och omvårdnaden av materielen föranleder ingen erinran.
Mot övningarnas planläggning eller genomförande är intet att anmärka.
Haveriet har förorsakats av att ff gjort en alltför hård upptagning under utförande av dykbombfällning. Härvid har högra vingen brutits, varefter fpl störtat i vattnet. Bidragande orsaker till haveriet kunna hava varit dels ett mindre tillverkningsfel, dels eventuellt en minskning av materialets hållfasthet beroende på lokala deformationer.
Tillverkningsfelet har bestått i ett felaktigt borrat hål i vingens bakbalks under fläns, varigenom vingens hållfasthet minskats med c:a 10%. Fpl torde dock trots detta haft en brottlastfaktor av över 6,5.
Beträffande de eventuella lokala deformationerna i vingbalken har genom FF försorg fortsatta undersökningar utförts. Vid undersökningarna har intet framkommit, som kan giva anledning till förmoda, att begynnande utmattning förekommit i den undersökta bakflänsen.
Förbud mot dykning med fpl S 16 har utfärdats.
Fpltypen har numera tagits ur tjänst, varför ytterligare åtgärder icke vidtagits.
Haveriet handlägges icke vid krigsdomstol.
Detta beslut meddelas C F 11 och haverikommissionens ordförande.
Haverikommissionens rapport bifogas. Återställes.

Stockholm den 10 oktober 1945.
A. Ljungdahl
Tf Chef för Flygvapnet
/S. Sundgren

Kasserat 1944-09-23. Gångtid total 80 tim, efter LF 60 tim. Antal flygningar 265 st. Motor typ IF Delta nr 345. Gångtid total 64 tim, efter SM 60 tim. Nr 334 gångtid total 130 tim, efter SM 60 tim.
med motorer typ IF Delta nr 334, 345.
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst