3368 S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3368 S 16A

Inläggav Leif Fredin » 07 sep 2014, 09:07

3368
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4990

Leveransdatum 1940-12-24. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 251, höger nr: 218
5 omgången. Hemflygning 1941-01-15 till -02-21 (Gångtid 10 tim 35 min, antal flygningar 8 st).
Godkänt 1941-02-18
Levererat till F 3 1941-02-21
Förråd 1941-02-21
Formation 1941-04-06
Brand i motor IF Delta nr 218 1941-07-31, urmonterad 1941-08-20. IF Delta nr 346 inmonterad 1941-08-22
Märkning 3-57 (1941-08)

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Förråd 1941-10-09
Verkstad 1942-03-01
Överlämnat till F11 1942-04-13

Haveri 1942-05-07. Märkning 11-13
Total gångtid: 94.05 tim
Motorer: IF Delta nr 251. Total gångtid: 97.05 tim. IF Delta nr 346. Total gångtid: 19.15 tim
Besättningen ff fänrik Sten B Torberger, fs löjtnant K E Granlund, fsig furir Edin, fsk korpral Öberg oskadad
Orsak till haveri: Genomsjunkning vid landning.
Skador flygplan: Vänster vingspets bräckt. Spec. vänster landningsställ svårt deformerat. Vänster propellerblad deformerade.
Skador motor: Vänster motor demonteras för rengöring av sand i insugningsrören.
Beräknad reparationskostnad fpl 7.000:- kr. motor 1.000:- kr. Summa 8.000:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).
Haveri med fpl 3368 på grund av genomsjunkning vid landning.

Fänrik S. B. Torberger
Med anmälan om haveri

Till Chefen för 1.div, F 11

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag vid provflygning av fpl S 16 nr 13 den 7/5 1942 havererade i landningen, varvid skador uppstodo på flygplanets vänstra vinge, vänstra propeller och vänster hjulställ.

Nyköping den 8 maj 1942
Sten Torberger
Fänrik

Fänrik Torberger anförde i huvudsak följande:
att han var förare på fpl 13 (3368),
att han var beordrad utföra provflygning med fpl,
att chef i fpl var ljt Granlund,
att start var anbefalld att utföras å bana 5 och landning i landningszonen till höger om banan, enlihgt utlagt landningsmärke;
att starten förlöpte normalt,
att han omedelbart efter start gick in i trafikvarvet,
att han under flygning i trafikvarvet avläste hastigheten till 210 km/tim och att fpl låg stabilt i luften
att han vid insvängning för landning trimmade fpl baktungt, för att få den stjärten vid landningen,
att under planén före landning hastigheten var 170 km/tim, avläst å hastighetsmätaren,
att hastigheten c:a 300 m från fältgränsen nedgick till 150 km/tim,
att han ville ha överskottshastighet i landningen, varför motorerna drogos på,
att han c:a 100 m förefältgränsen på omkring 10 m började upptagningen,
att fpl härvid omedelbart sjönk igenom och tog mark 50 m före gränsen för den användbara delen av fältet,
att vänstra hjulet vid sättningen skar ned i ett igenlagt täckdike,
att vänstra hjulstället veks bakåt, varefter fpl med vänstervingen i marken gled omkring 80 m rakt fram och slutligen stannade efter 180° sväng i höjd med landningsmärket,
att han ansåg orsaken till haveriet vara att hastighetsmätaren visade för högt värde (släpade) möjligen på grund av isbildning i pitotröret,
att han icke hade någon anledning misstänka att farten var för låg, då fpl under hela planén legat stabilt i luften,
att han icke drog på motorerna i samband med genomsjunkningen enär han ansåg att fpl typ 16 vid pådragning under låg fart har rolltendens åt vänster,
att han inte hade något ytterligare att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
Sten Torberger

Löjtnant Granlund anförde i huvudsak följande:
att han var chef i fpl,
att han iakttagit hastighetsmätaren under planén och avläst 150 km/tim i samband med pådragning av motorerna,
att motorerna drogos av på nytt då fpl passerade kanslihuset,
att hastigheten då var 170 km/tim enligt hastighetsmätaren,
att han därutöver icke hade något att tillägga.

Uppläst och vidkänt:
K. E. Granlund

Nyköping den 20/5 1942. Sten Norström
Förhörsledare
Ingvar Rosén
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Vid provning av hastighetsmätaren den 26/6 konstaterades kraftigt läckage i pitotrörets ledningar (gummiförbindningar). (Vid tidpunkten för haveriet hade något snabbprovningsinstr. För hast. Mätare ej tilldelats F 11.) Detta skulle haft till följd att hastighetsmätaren vid haveritillfället visat för låga värden. Haveriet har inträffat på grund av för låg hast. Vid landningen. Föraren kan dock icke anses ha brustit i aktsamhet, så att han kan ställas till ansvar för haveriet. Kronan (tit 18) vidkännes kostnaden.

Nyköping den 4/7 1942
Birger Schyberg
Chef
/K. E. Lindson

Verkstad 1942-05-07

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Vingförstärkning klar 1943-02-23.
Till CVV 1944-06; liten översyn, motorbyte. Motorer typ IF Delta nr 2093 och 2094 monterade.
Påbörjat 1944-07-07
Klar 1944-11. Motorer typ IF Delta nr309 och 220 inmonterade.
Till F 11 1945-01-05
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 309 och 220. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst