Sida 1 av 1

3366 B 16A, S 16A

InläggPostat: 07 sep 2014, 09:03
av Leif Fredin
3366
B 16A
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4918

Uttagen till 5.omgången.
” I samband med ombasering av grp 5 från Milano till Bergamo råkade ljt Knabe vid landning i Bergamo skada ena vingen. Skadorna är av ringa omfattning. Enär flygningen utfördes som kontrollflygning, torde FF få vidkännas kostnaderna.
Rapport från föraren samt förhörsprotokoll, upprättat av chefen för 5.omgången bifogas.” (bil 27)

ur Bilaga 27:
”Till Chefen för inköpskommissionen.
Härmed får jag vördsamt anmäla att jag den 15/1 1941 vid landning å flygfältet vid Ponte S. Pietro med fpl nr 3366 typ S 16 Caproni skadade yttre delen av och skevningsrodret på detsammas vänstra vingen.

Ponte S. Pietro den 15 januari 1941.
Linné Knabe
Löjtnant

PROTOKOLL
vid förhör över skadad materiel den 21/1

Närvarande:
Major Kjellgren förhörsledare
Kapten Ripa protokollförare
Löjtnant Knabe kallad

Förhöret föranlett av: anmälan från löjtnant Knabe ang. haveri med S 14 (sic) nr 3355 den 15/1 1941. Rapporten bifogas.

Knabe anförde
att han var beordrad såsom förare av fpl nr 3366 för flygning Taliedo – St. Pietro,
att han dessförinnan var väl utbildad såsom förare på fpl-typen ifråga med omkring 15 tim. förartid,
att vädret vid landningen var gott (solsken, lugnt) och att marken var snötäckt,
att han på grund av solreflexer på glasrutorna felbedömde höjden vid sättningen med följd att fpl i sättningsögonblicket vek sig på vänster vingen, vars spets tog i marken, varvid fpl dock kunde rätas upp med hjälp av vänster motor och höger skevningsroder.

Furir Andersson anförde
att han medföljde fpl såsom spanare,
att han beträffande landningen vitsordade löjtnant Knabes uppgifter.

Kapten Sparre anförde
att han var åsyna vittne till landningen,
att landningen ansattes med lagom hastighet,
att upptagningen skedde på för hög höjd varvid vänster vinge gick i marken.

Divch. yttrande:
Av förhöret synes framgå att skadan uppkommit genom felbedömning av sättningshöjd. Enär slarv eller vårdslöshet ej synes föreligga föreslås Kronan vidkännas kostnaderna.

Bergamo de 21 januari 1941
E. Kjellgren
Major
/Folke Ripa”

Leveransdatum 1941-02-08. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 305, höger nr: 306
6 omgången. Gångtid vid kontroll- och hemflygning c:a 9 tim
Levererat till F 7 1941-03-01
Formation 1941-03-01
Godkänt 1941-03-18

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Verkstad 1941-10-28
Överlämnat till F 11 1942-02-06
Formation 1942-02-20

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Verkstad 1943-02-02 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-05-01.
Typbeteckning ändrad till S 16A enligt to 571/43 daterad 1943-10-20
Till CVV för liten översyn och motorbyte, gångtid sedan senaste översyn 150 tim. Påbörjat 1944-04-03
Levererat till F 11 1944-07-19
Märkning 11-3
Märkning enligt fo nr A 65 daterad 1944-12-21 gällande från och med 1945-05-01.
Ommärkning fick ske tidigare enligt flottiljchefs (motsvarande) bestämmande.
1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.”
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 1133 och 1132. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”