3360 B 16A, S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3360 B 16A, S 16A

Inläggav Leif Fredin » 05 sep 2014, 19:24

3360
B 16A
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4912

Leveransdatum 1940-11-27. I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 209, höger nr: 212
3 omgången 1940-12-03 till -12-12. (flygtid 6 tim 35 min)
Levererat till F 7 1940-12-12
Formation 1940-12-12
Godkänt 1940-12-13
Verkstad 1941-01-17 för reparation
Formation 1941-02-17

Haveri 1941-05-07 vid F 7, Såtenäs. Märkning 7-9
Total gångtid: 29.35 tim
Motorer: IF Delta nr 212. Total gångtid: 32 tim. IF Delta nr 209. Total gångtid: 32 tim.
Besättningen edk korpral Sten Söderblom-Englund, ldk kapten G Löwkrantz oskadad
Orsak till haveri: Elevens ovana med fpl typ S16 samt att fpl icke var försett med dk-spak.
Skador flygplan: Vänster vingtipp deformerad. De yttre spetsarna av vänstra vingens fram- och bakbalk söndriga. Diverse spryglar söndriga.
Beräknad reparationskostnad 750:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Haveri i förening med landning, fpl 3360 (9), den 7/5 1941, Ldk kapten Löwkrantz, Edk vpl k Söderblom-Englund (Rapport från kapten Löwkrantz bifogas).

Kapten Löwkrantz
med anmälan om haveri

Till Ch 1.div F7.

Härmed får jag vördsamt anmäla att vänstra vingspetsen på fpl 9 bröts under landningsövning den 7/5 kl 1220.
Såsom lärare tjänstgjorde jag och som elev korpral Söderblom-Englund. Landningsövningen utgjorde avslutningen på elevens flygpass för dagen. Under första hälften av flygpasset liksom under gårdagens flygning, som var elevens första, satt han på reservförarplatsen. Han visade sig utan svårighet kunna klara alla under flygning förekommande detaljer såsom propeller-omställning, hållande av kurs, höjd, hastighet etc. och därför fick han såsom avslutning göra en flygning sitta på vänster sida. Förloppet under denna flygning, under vilket haveriet inträffade var följande:
Starten var normal, den därpå följande flygningen utan nämnvärda anmärkningar ända till sättningsögonblicket, då eleven tog spaken bakåt för hårt, vilket hade till följd. att fpl blev "hängande" ett moment på c:a 2 m höjd. Felet rättades, men då fpl på nytt skulle taga mark gjord eleven åter en rörelse bakåt med spaken för att få ned stjärten. Denna rörelse blev för kraftig, fpl blev åter hängande ett moment och vek sig därefter åt vänster, varvid vingspetsen tog mark och bröts.

Såtenäs den 7/5 1941
G. Löwkrantz
Kapten

Kapten Löwkrantz anförde i huvudsak följande:
utöver bifogade rapport
att svårigheter föreligger att i önskvärd grad kunna påverka höjd och skevningsroder då dubbelkommando saknas.

Uppläst och vidkänt:
G. Löwkrantz
Kapten

Vpl k Söderblom-Englund anförde i huvudsak följande:
Intet att tillägga utöver bif. rapport

Uppläst och vidkänt:
Sten S-m Englund
Vpl k


Av besiktning och förhör framgår, att skada föranletts av:
elevens ovana att med nämnda flygplanstyp samt att flygplanet icke var försett med dubbelkommandospak.
Någon vårdslöshet vid landningens utförande har icke förekommit.

Såtenäs den 15/5 1941
Jean Dubois
Förhörsledare
Axel Magnusson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Fpl är normalt ej försett med dk för höjd- och sidoroder, varför reservförare (läraren) har svårt att effektivt ingripa vid manövrering i samband med landning.
Sedermera har dk-spak för höjdrodret införts i samband med att förslag till blindflygningshuv uppgjorts jml. FF skr den 18/4 1941 nr Mt/Fl 41:80. Med hänsyn till förarens (elevens) utbildningsståndpunkt anses föraren icke ha brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas. Detsamma gäller reservföraren (läraren) på grund av att dk-spak saknas. Kronan (tit 18) vidkännes kostnaden.

Grästorp den 19/5 1941
F. Ramström
Chef
/K.E. Lind

Verkstad 1941-05-07; haverireparation

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Formation 1941-09-25
Verkstad 1941-10-28

1942-07-28 ”Flygning med fpl typ 16 är tillsvidare förbjuden, fpl utom depåer må hemflygas varvid flygvikten dock icke får överstiga 5600 kg”

Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27

Till F 11 flottiljverkstad 1943-02-22 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-05-26.
Märkning 11-15
Typbeteckning ändrad till S 16A enligt to 571/43 daterad 1943-10-20
Kassationsförslag 1945-05-05, gångtid totalt 226 tim, efter LF 142 tim. Antal flygningar 315 st. Motorer typ IF Delta nr 337, gångtid totalt 232 tim (efter SM 142 tim) samt nr 354, gångtid totalt 119 tim (efter SM 87 tim). Anmärkning: Fpl är i sådant skick, att de icke kunna sättas i tjänst utan dessförinnan LF och MB utförts. Reservdelar eller delar för instruktionsändamål erfordras icke för F 11 del. Jag anhåller om FF beslut hur skall förfaras med fpl, motorer och propellrar samt i fpl inmonterad utrustning
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 337 och 354. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst