3356 B 16A, S 16A

I tjänst 1940-1943
Antal i Flygvapnet: 30 st B 16A, 67 st S 16A och 14 st S 16B.

Moderator: Sven-Erik Jönsson

3356 B 16A, S 16A

Inläggav Leif Fredin » 05 sep 2014, 19:12

3356
B 16A
S 16A
Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S
Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien
Tillverkningsnummer: 4908

Leveransdatum 1940-11-22. Motorer: I.F. Delta R.C.35 I.S., vänster nr: 247, höger nr: 276
3 omgången 1940-12-03 till -12-12. (flygtid 6 tim 40 min)
Levererat till F 7 1940-12-12
F 7 formation 1940-12-12
Godkänt 1940-12-13

Haveri 1941-05-13 vid F 7, Såtenäs. Märkning 7-23
Total gångtid 19.55 tim
Motorer: IF Delta nr 247. Total gångtid: 22 tim. IF Delta nr 276. Total gångtid: 22 tim.
Besättningen elev aspirant Hans Klingspor, lärare fänrik Hans Rehnvall oskadad
Orsak till haveri: Explosion å höger hjul.
Skador flygplan: Propellerbladen å båda propellrarna krökta. Främre plåten för höger hjul tillbucklad.
Beräknad reparationskostnad fpl 1.500:- kr, motorerna 100:- kr. Summa 1.600:- kr

Ur protokoll:

Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet)
Anmälan från Fänrik Rehnvall varur framgår att vid körning på marken med fpl 23 ringpunktering inträffat och fpl ställt sig på nosen och propellrarna skadats.


Fänrik Rehnvall
med anmälan om haveri

Till Chefen för 1. divisionen.
Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag under körning på marken med fpl 23 fick ringpunktering och fpl därvid gick på nosen, varvid propellrarna skadades.

Såtenäs den 13/5 1941
Hans Rehnvall
Fänrik

Fänrik Rehnvall anförde i huvudsak följande:
att han med fpl 23 den 13/5 var beordrad som lärare vid landningsövningar med aspirant Klingspor som elev,
att landningarna utförts på normalt sätt,
att bromsarna under föregående landningar endast använts för inrättning vid märket,
att bromsarna vid sista landningen icke använts vare sig under utrullningen eller för att utföra svängen åt vänster,
att efter utrullningen vid sista landningen ff svängde fpl åt vänster, vinkelrätt mot landningsriktningen,
att fpl framfördes med normal hastighet,
att plötsligt en explosion hördes c:a 20 m efter svängen,
att fpl därefter omedelbart svängde upp mot vinden (åt höger) och gick på nosen,
att det inte fanns någon möjlighet att hindra manövern,
att han därefter vid undersökning konstaterade, att högra hjulets däck exploderat,
att fpl under föregående flygningar uppfört sig normalt.

Uppläst och vidkänt:
Hans Rehnvall
Fänrik

Aspirant Klingspor anförde i huvudsak följande:
att han i alla delar vitsordade fänrik Rehnvalls yttrande.

Uppläst och vidkänt:
Hans Klingspor
Aspirant

Av besiktning och förhör framgår, att skada föranletts av:
att höger hjul exploderat.
att detta med största sannolikhet icke inträffat på grund av vårdslöshet av ff.
Såtenäs den 13/5 1941
Jean Dubois
Förhörsledare
Axel Magnusson
Protokollförare

Flottiljchefens yttrande och beslut:
Haveriet har orsakats av att höger hjul exploderat under körning på marken. Föraren har icke brustit i den aktsamhet, som skäligen bort iakttagas.
Kronan (tit 18) bestrider kostnaden.

Grästorp den 28/5 1941
F Ramström
Chef
/A. E. Lindson

Verkstad 1941-05-13 för haverireparation
Formation 1941-05-15

1941-09-16 ”får ej t.v. flygas”. CFV teleprintermeddelande
Innan flygförbudet kunde hävas, bl a följande modifieringar:
Införande av avgassamlare.
Införande av kylluftintag för omspolande av förgasarens sidor med kylluft och för bortledandet av bensinångor och eventuellt läckage.
Införande av brandskott i vingens framkant och vid bränsletankarna vid hjulurtaget i vingens undersida.
Översynsarbete å motorer typ IF Delta.

Verkstad 1941-10-28
Skriftlig orientering (nr Mt 35:212) till F 3, F 7, F 11 och CVV daterad 1942-10-23 angående vilka förstärkningar, som skall utföras å fpl typ 16 vingar och därmed sammanhängande arbeten.
Förstärkning av vingar å fpl typ 16 enligt to 38/43 daterad 1943-01-27
Till F 11 flottiljverkstad 1943-02-17 för vingförstärkning.
Vingförstärkning beräknas klar 1943-05-26.
Typbeteckning ändrad till S 16A enligt to 571/43 daterad 1943-10-20
Verkstad; liten översyn. Beräknas påbörjas 1944-09-01, beräknas klar 1944-11-01
Kassationsförslag 1945-05-05, gångtid totalt 255 tim, efter LF 204 tim. Antal flygningar 241 st. Motorer typ IF Delta nr 319, gångtid totalt 183 tim, efter SM 124 tim och nr 276, gångtid totalt 178 tim, efter SM 124 tim. Anmärkning: Fpl är i sådant skick, att de icke kunna sättas i tjänst utan dessförinnan LF och MB utförts. Reservde-lar eller delar för instruktionsändamål erfordras icke för F 11 del. Jag anhåller om FF beslut hur skall förfaras med fpl, motorer och propellrar samt i fpl inmonterad utrustning
Kasserat 1945-08-21 med motorer typ IF Delta nr 319 och 276. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”
Leif Fredin
 
Inlägg: 3921
Blev medlem: 23 feb 2008, 10:58

Återgå till B 16, S 16, T 16 samt Tp 16 Caproni Ca 313

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst